הרצאה 3: בחירת גורלך – הרצון לשנות – הנתיב להתמרה

הרצאה 3: בחירת גורלך – הרצון לשנות

9 באפריל, 1957
תרגום מאנגלית: איתן בלוך

איחולים בשמו של אלוהים. אני מביאכם את ברכות האל, יקיריי.

כאשר ישות לוקחת על עצמה להתגשם בגלגול נוסף על האדמה, היא מביאה אליו את המשימות שעליה להגשים; התכנית מותווית. ובמקרים רבים יש לרוח עצמה הזכות לדון בחייה העתידיים עם אותן הרוחות שזוהי אחריותן: כך הישות המתגשמת, יכולה לתרום, במידה מסוימת, על פי הראייה שכבר רכשה וכושר השיפוט שלה, לגבי איך יתפתח גורלה. כי מעמדתה של הרוח יש לישות השקפה רחבה יותר מאשר בגוף והיא מבינה כי מטרת החיים אינה שיהיה לה נוח ככל האפשר, אלא להתפתח למעמד גבוה יותר, להגיע לאושר מושלם במהירות אפשרית — מעמד שאינו קיים על פני כדור הארץ. הרוח יודעת כי רק באמצעות מאמץ רוחני יכול הידע הרוחני לחדור לאינטלקט שלה, וכרוח היא יודעת גם שלא בקלות תוכל להשיג זאת, ושברגע שתתגשם, קשיים, מבחנים, ואפילו מה שקרוי אסונות יהיו לעתים קרובות נחוצים כדי להובילה אל הנתיב הנכון והגישה הנכונה.

הזיכרון נמוג אוטומטית ברגע שהחומר עוטף את הרוח. זה חיוני, כי יש להילחם למען מודעות רוחנית, וזה יכול לקרות רק כאשר אדם טורח לחפש בתוך העצמי — לא רק מבחוץ ובמושגים כלליים — את אלוהים ואת אמיתות הבריאה. רק בתוך נפשו יכול האדם להכיר את המשמעות המאוד מיוחדת ואת התכלית של חייו, יחד עם המשימות האינדיבידואליות שעליו למלא. עם זאת, אלו שבאופן קבוע יאפשרו לעצמם להתרשם מההיבטים החיצוניים של חיים על פני האדמה מאבדים משמעות פנימית זו, ולעיתים הם צריכים לעבור חיים אחר חיים ללא התקדמות ניכרת, כשהם מתגשמים שוב ושוב לאותה תכלית.

הרוח יודעת את הסכנה של חיים ארציים, אבל יודעת גם שאם אדם חי בדרך הנכונה מנקודת המבט הרוחנית, הוא יכול להתפתח על האדמה מהר עד כדי אי אפשרות להשוות מאשר בעולם הרוח, בדיוק משום ששם קל יותר. הקשיים על פני האדמה קשורים בעיקר לחומר ולכל המשתמע מכך. זה כך חלקית משום שהזיכרון נמחה ויש לזכות בו מחדש וחלקית בגלל שהחומר מכיל כה הרבה פיתויים. רק מי שמתגברים על קשיים אלה יכולים לנצח ולהפיק את המיטב מחייהם עלי אדמות. הרוחות העומדות להתגשם יודעות שהן זקוקות למצוקה כדי לנערן לערוּת כך שלא תכלאנה בחומר ובכל מה שחומר מושך אליו. לכן לפני התגשמות, רוח עשויה לבקש מהישויות הגבוהות: "אני מתחננת בפניכן, עזורנה לי, לא רק בעוצמתכן ובהדרכתכן, אלא גם, אם תראינה שאינני מגשימה את מכסתי, שלחנה לי התנסויות ומבחנים, כי כשהם מגיעים, יש לי סיכוי טוב יותר להתעורר ולהביט על חיי מנקודת מבט שונה מאשר כשהכול פועל כרגיל וללא חיכוך, כלומר, כאשר כל מאוויי מתגשמים תמיד בתוך טווח המרחב האפשרי". אז חשוב לכם, יקיריי, להכיר בכך שרבים מהאירועים בחייכם שנראים כחוזרים על עצמם נבחרו ותוכננו על ידכם כשעדיין הייתה לכם ראייתכם הרחבה יותר טרם שהחומר אפף את רוחכם. יהא זה מועיל עבורכם לדעת זאת. רוח שאפתנית מאוד עשויה לעתים לבקש גורל קשה במיוחד, ביודעה בבהירות, במעמד של חופש מחומר, שהכאב שיש לסובלו קטן וקצר בהשוואה לתועלת. זה אמור לתת לכם חומר למחשבה.

אני מציע לכל אחד מכם, חברי, לחשוב על חייכם ועל התנסויותיכם ותלאותיכם. שאלו האם יכול להיות שהם לא נבחרו על ידכם לוודא שאינכם נשארים בלתי מודעים למשהו שעליכם להגשים. הרהרו מנקודת מבט זו מה עדיין עליכם למצוא ולפתור בתוככם. אם אתם מחפשים זאת בכל מאודכם, התשובה תינתן לכם, תרגישו זאת ותינתנה לכם תובנות. גם זאת יש ללמוד, נדרש לכך תרגול. אל תאמינו שהיכולת להרהר/למדוט תגיע מעצמה. נדרשים כוח רצון, התמדה; עליכם להילחם בזרמים השליליים שלכם. אך הגמול גדול ומבורך באמת; המאמץ שווה זאת. כשעולם הרוח נוכח שאדם עושה זאת ברצון טוב אמיתי, תינתן הדרכה גם מבחוץ, לעזור להשיג את שאתם מתכוונים.

כשרוח מבינה, אחרי שהחיים חלפו והיא השליכה את קליפת החומר, שלא הגשימה את כל מה שתכננה, היא מורשית לעתים קרובות להשלים את ההתגשמות הקודמת במעמד של רוח, לסיים משימות שכבר החלו ולהשיל כמה מועקות. אז, כרוח, אפשר להמשיך להיות מעורבים עם משפחה או קבוצה כלשהי של אנשים שאיתם התכוונתם לבצע משימה, אך אז זה קשה הרבה יותר. זה קל יותר במובן שהראייה הברורה שוחזרה, שהזיכרון שנמוג נרכש מחדש ומבינים על מה כל העניין, אבל קשה יותר כי האפשרות לעבודה יעילה מאד מצטמצמת שם.

לדוגמא, אדם חי יכול להשפיע על אחר ביעילות רבה במיוחד על ידי התגברות על פגמיו. השפעה עקיפה היא תמיד יעילה וברת קיימא. דוגמא משכנעת תמיד יותר ממילים, שכנוע, או השלטת הרצון על האחר, לא משנה עד כמה אדם צודק או מלא כוונות טובות. במידה בה אתם מתגברים על חולשותיכם, מאשרים את החוקים הרוחניים בתוך עצמכם, ולומדים לאהוב, תתקרבו לרעיכם בני האדם כשתצטרכו זאת. זה חייב להיות כך עפ"י חוקיות רוחנית. זו השפעה עקיפה, אבל בסופו של דבר התוצאה הופכת ברורה לכולם. עם זאת, כרוח מופשטת )discarnate )אינכם יכולים לעשות זאת, כי רוב האנשים אינם פתוחים לקבל מה שרוח מנסה להעביר באמצעות השראה; גם כשהם תופסים זאת, לעתים קרובות הם מפרשים שלא כהלכה או שוכחים זאת, כך שקשה הרבה יותר ולוקח זמן רב יותר לסיים כרוח משימה שהותחלה על האדמה — אם ניתן בכלל לבצעה. יתכן שידרשו חיי אדמה נוספים לתכלית זו.

לכן כל אדם וכל רוח מקימים את העולם בו הם חיים. אתם בונים את ביתכם בעולם הרוח אחרי חייכם על האדמה, ובונים את חייכם העתידיים על האדמה. לכל מעשה, מחשבה, תחושה, יש צורה, שלאחר מכן בונה את הבית הרוחני, למרות שרק באופן זמני, כמו גם את האירועים המיועדים להתגשמות העתידית. כל זה מייצג לא רק את התוצאה הטבעית של היחס וההשקפה האישיים של האדם, אלא שהצורות הרוחניות שנוצרו כך מראות במדויק למה זקוקה ישות זו להמשך התפתחותה

הרהרו במילים אלה, שכן הן מכילות הרבה. הן מדגימות שוב שהמשוואה תמיד תצא נכונה: מצוקה נוצרת ע"י העצמי, ובדיוק בשל כך, היא מכילה את הרפואה הקיימת היחידה. דרך זאת אתם יכולים להבין את ענקיותה של החכמה האלוהית בחוקיותה המרהיבה. מי שמבין זאת, יבין גם שגורל ורצון חופשי אינם גורמים בלתי תלויים, אלא שזורים ומחוברים. האירועים שמביא הגורל הם צורות רוחניות שצריכות לבוא לידי ביטוי באופן מוחשי. אם מתוך בורות לחוקים אלה נוצרות צורות שליליות, על כל ישות למוסס אותן בעצמה, וזה יכול לקרות רק באמצעות כניסה לדרך רוחנית של משמעת פנימית, הכרה עצמית, וחיפוש עצמי.

לכל זאת, יקירי, אתם זקוקים לכוח רצון. רבים מכם, חברי, יאמרו: "כל זה טוב מאוד, אבל אדם אחד נולד עם הרבה כוח רצון, ואחר לא. אז איך יכול מי שאין לו כל כוח רצון לעשות בו שימוש?" תנו לי להסביר.

על כוח רצון, ככל איכות אחרת, להיוולד ולהיבנות על ידכם. אין זה יכול להיות אחרת. אדם שנולד עם רצון חזק עבד בוודאי כדי להשיגו בזמן כלשהו בעבר, כך שהוא או היא יכולים להביא עימם רכוש יקר זה — אם אורשה לקרוא לזאת כך — ועכשיו ניתן יהיה לעשות בו שימוש טוב. אם זה עדיין לא קרה, עבדו על כך בגלגול הזה. אותו הדבר נכון גם לגבי כל האיכויות האחרות, בין אם מדובר ביכולת לאהוב, להיות סובלניים, לבביים, או כל דבר אחר. ואני רוצה להראות לכם איך כל אחד מכם יכול לרכוש כוח רצון. כי אלוהים לעולם אינו מבקש את הבלתי אפשרי מאף אחד, יקיריי, לעולם.

כוח רצון הוא תוצאה ישירה של הבנה, של ידע, ושל החלטה תואמת. כי לכל אדם יש כמות מסוימת של עוצמה, וזה תלוי לגמרי בו לאיזה כיוון לתעל אותה. אנשים רבים מבזבזים עוצמה זו במאמצים חסרי תועלת שאינם בונים מאומה בעל ערך רוחני, או נכנעים לזרמים רגשיים חולים ובלתי מטוהרים. אלו צורכים אנרגיה רבה. חוק רוחני נוסף הוא שאנרגיה המנוצלת למטרות רוחניות חיוביות מתחדשת תמיד. אבל כאשר עוצמתכם נלכדת במעגלים שליליים של זרמים שאינם יצרניים מבחינה רוחנית, היא מתכלה ומתבזבזת, משום שאינה יכולה להתחדש, לפחות לא במידה מספקת.

זו הסיבה שלעתים קרובות נראה שלאנשים העושים הרבה טוב יש עוצמה על אנושית. אלו היודעים את משמעות החיים יתעלו את האנרגיה שברשותם בתבונה ויאפסו את המתגים הפנימיים בהתאם. כאשר אדם פשוט נסחף, מבלי בכלל לחשוב על המשמעות האמיתית של החיים, הרבה מהאנרגיה זורמת לערוצי שווא וכך נצרכת ללא חידוש מספיק. לכן הצעד הראשון לקראת כוח רצון הוא חשיבה, או, כפי שאתם גם מכנים זאת, מדיטציה, בדרך הנכונה. כי למי שרכש הבנה מסוימת, יהיה קל יותר להסיק את המסקנות הפנימיות הרלוונטיות ולקבל את ההחלטות החיצוניות הנובעות מהן.

זוהי החלטה וארגון מחדש פנימי כשאדם יכול לומר: "טוב, אני גר כאן על פני האדמה מסיבה מסוימת. אולי חסר לי כוח הרצון להגשים את תכלית קיומי, כמו שזה יכול היה להיות אפשרי אילו התגברתי על כל התנגדויותיי, אבל אני אבקש מאלוהים את כוח הרצון הזה, כי באופן בסיסי אני רוצה את הטוב, אני אוהב את אלוהים. ואני אקצה את הזמן ואת מעט המאמץ הנדרשים להרהר שוב בדברים אלה ולפתוח עצמי להארה אלוהית ולהקדיש באופן קבוע, מדי יום, כעשרים עד שלושים דקות לחיי הרוחניים. וכשאמצא שבהתחלה אני עדיין ח סר את כוח הרצון, אביא בעיה זו למדיטציה שלי, לדיאלוג שלי עם אלוהים, שנמצא כדי לעזור לי, ועם עוזרותיי הרוחות שגם הן מחכות כדי לסייע לי במקרה שאקיים את התנאים לקבלת הדרכה, להשגת תובנות, ובכך לעזור לכוח הרצון העדיין חלש שלי, לגדול."

כל אחד יכול לעשות זאת. כמות כזאת של כוח רצון, כמות כזאת של משמעת עצמית זמינה לכולם. אינכם צריכים להתחיל בקשה ביותר, אחרי הכל, כשאתם בונים בית, אינכם מתחילים בגג אלא ביסודות. הרעיון הוא להניע את האנרגיה ואת ההדגש. כשאדם מקבל סוף סוף החלטה זו ופועל לפיה — החלטה שאינה קשה מדי או דורשת יותר מדי ממנו — עולם הרוח יעזור גם בחיזוק כוח הרצון שלו או שלה, כך שצעדי ההתפתחות הבאים, שלמעשה קשים יותר, ייראו הרבה יותר קלים. אני יכול להבטיח לכם זאת, חבריי, וחלק מכם כבר יכול לאשר שזה כך. וכך גם למי שהיה חסר בתחילה כוח רצון יהיה, בבוא עת, באותה מידה כמו לאלו שנולדו עימו.

אלה שמבינים מה מונח על כפות המאזניים ולאן להניע את עיקר התרכזותם, ושמעבירים הבנה זו מרמה אינטלקטואלית שטחית לרמות עמוקות יותר, יוכלו לבצע את הצעד המכריע הנדרש. זה קורה באמצעות תרגול קבוע של המדיטציה הנכונה, מה שאמור כמובן להיות נלמד כחלק מנתיב זה. דיברתי בהרצאתי האחרונה על החלטות פנימיות. לפתח כוח רצון משלכם היא החלטה כזו, שיש להחליטה בזמן זה או אחר. לסיכום: כדי להשיג כוח רצון עליכם, ראשית, לרכוש הבנה ושנית, לקבל את ההחלטה הנובעת ממנה. לכן, אם אתם מרגישים שאין לכם מספיק כוח רצון, חסרה לכם ההבנה מאירת העיניים על מה מדובר בכל זאת. כן, ייתכן שיש לכם תחושה מעורפלת, אבל נפשכם עדיין אינה חדורה בכך, אולי בגלל שמשהו בכם מתנגד ונאחז בגישה הנוחה, חסרת המשמעת הישנה. אז אתם מפוצלים פנימית. לחלק אחד יש ידע רוחני מסוים, אך החלק האחר אינו מסיק את המסקנות ממה שאתם מרגישים רק במעורפל, העובדה היא שאינכם באמת רוצים לדעת. זו הסיבה שהצעד הראשון חייב להיות העמקת הידע השטחי, קודם כל לעבוד על זה, כדי שכל האישיות תהיה חדורה בהבנה. כשאתם עושים קודם כל זאת, ואתם יכולים אם תקדישו לכך מעט זמן ומאמץ, תקבלו בוודאי את ההחלטה ויהיה לכם כוח הרצון לכוון את חייכם ואת האנרגיות שלכם לעבר הרוחני, מתוך הכרה והבנה מלאה, שרק בדרך זו אתם יכולים לפתור גם את הבעיות בחייכם הארציים. וכך אדם יוצר בתוך העצמי אנרגיה כה עוצמתית עד שכל הצעדים הבאים במעלה הנתיב יהיו קלים יותר ויותר. כתמיד, ובכל, ההתחלה היא קשה ביותר.

מנקודת המבט שלנו, אנו מבחינים לעתים קרובות כי אנשים המאמינים שאין להם מספיק כוח רצון ישיגו אותו אם יכוונו את האנרגיות הזמינות למסלול הנכון, אם רק יאפסו את המתג. אבל רק התובנה אודות נחיצות שינוי זה תגרום לכם לפעול. כל עוד אתם מרמים עצמכם להאמין שאתם יכולים להסתדר בלעדיו, לא תוכלו לפעול, אלא תשרכו צעדיכם כמקודם. המרדף אחר הנתיב שנראה נוח מלמד, לעומת זאת, שמערכת היחסים עם אלוהים אינה הרמונית לחלוטין. לכן, אם אתם מוצאים עצמכם במצב זה, החלו לחשוב על אלוהים וישוע, במקום להירתע מהתבוננות כזאת. ותהיו חייבים להודות, ללא קשר למה בדיוק אתם מאמינים או שאינכם מאמינים, בהנחה שאינכם אתיאיסטים, שאתם חייבים לאלוהים מעט תשומת לב. ואתם יכולים גם להודות לישוע על כל מה שלקח על עצמו למענכם, מתוך אהבתו. כל מי שמודטים ומהרהרים בדברים אלה בדרך זו יהיו חייבים להגיע למסקנה הנכונה ולקבל את ההחלטה הנכונה, כך שחייהם יהפכו לדת חיה ולא לתאוריה בלבד.

האם אתם חושבים שאנו מצפים מכם ליותר מדי? האם להקדיש מעט זמן ומאמץ בכל יום כדי לבדוק את עצמכם, כדי למצוא את האזורים שבהם חסר משהו, כדי לשפר את מודעותכם הרוחנית, זה יותר מדי? וכאשר כוח הרצון אינו שם וזה כה קשה לגייס משמעת יומיומית, אז, לאחר שמבקשים עזרה, מחפשים בתוך עצמכם מה מעכב אתכם כל כך. אם אתם חוששים שאתם עלולים למצוא משהו שהייתם מעדיפים לקבור, תפיקו תועלת משימוש בהיגיון פשוט ובריא, שיגיד לכם ששום דבר לא יכול להישאר מוסתר מאלוהים ומתחום הרוח, ואפילו לא מעצמכם, ברגע שאתם חוזרים לעולם זה. וככל שהדבר יצוף מהר יותר, יהיה טוב יותר עבורכם וקל יותר להתמודד איתו. כי אתם יודעים שמה שמוסתר מביא לקונפליקטים גדולים הרבה יותר מאשר מה שחשוף, מוכר, ומשולב. גם הפסיכולוגים שלכם יודעים זאת, כך שאתם די מודעים לכך שאינכם מרוויחים דבר כשאתם עוצמים את עיניכם למה שנמצא בכם. חישבו על זאת לעומק, כך שהידיעה תכה שורש בנשמתכם. זה יהיה לתועלתכם הרבה ביותר.

כשהתגברתם על הקשיים הראשוניים וזכיתם במעט שליטה על עצמכם, לפחות בהיבט זה, עולם הרוח יראה לכם את הצעד הבא בנתיבכם, על מה צריך לעבוד ולהילחם עבורו. החיים יציגו לכם זאת. כשלמדתם למדוט בדרך הנכונה, תדעו איך להביט בכל אירוע בחיי היום היום שלכם בעיניים פקוחות, כך שתבינו את מסריו.

גם החברים שהתגברו על הקשיים הראשוניים אינם משתמשים תמיד בשעת השקט שלהם באופן הטוב ביותר. הם מודטים לעתים קרובות במונחים כלליים, תמיד באותה דרך, לא רק כשהם מתפללים עבור אחרים, אלא גם עבור עצמם. על המדיטציות והתפילות שלכם להיות שונות; עליכם לחוש את השלב הבא של התפתחותכם, וכאשר אינכם מודעים לכך, התובנה תינתן אם תחפשו בכנות, ותפנו עיניכם למה שבו עליכם להכיר, ללומדו, להתגבר עליו, ולקבלו. קחו את הבעיה הספציפית של מציאת כיוונו של נתיבכם אל אלוהים, ואל חברי הרוח האישיים שלכם, שכה קרובים אליכם, ושמשימתם היא לעזור לכם בכך. בדרך זו תפילותיכם תהפוכנה חיות. אחרי שבקשתם עזרה להכיר את בעיותיכם וכוח כדי לפותרן, היו שקטים והקשיבו לעצמכם ואז חישבו, או בעצם תנו למחשבותיכם לצוף, והרשו להן להוביל אתכם אינטואיטיבית. לאחר זמן מה ההקשרים יהפכו ברורים. תדעו מהיכן מגיעה הבעיה, מדוע אתם מגיבים באופן בו אתם עושים זאת, והמודעות הגוברת לזרמים הפנימיים תעזור לכם לנוע לא מעט קדימה.

החליטו שוב ושוב באומץ להתמודד עם האמת הפנימית שלכם. טפחו מחשבות אמת; חישבו על הכל באופן בהיר, עצמאי. כך יהפכו חייכם הרוחניים פוריים יותר, כי הם יהיו חיים, ולכן גם משתנים בכל עת. זה לא יקרה על בסיס נוסחה נוקשה החוזרת על עצמה מדי יום. וכך מערכת היחסים שלכם עם אלוהים תתפתח לעבר הרמוניה.

חישבו על מילותיי, שהורשיתי לתת לכם היום. הן אמורות לשאת אתכם מעט קדימה בנתיבכם. ואז הגשמנו גם אנו את משימתנו. כשאני אומר "אנו", אני רוצה להבהיר שאיני היחידי המעורב במגע זה, אלא חברי רוח אחרים משתתפים בו אף הם, ולהם תפקידים ספציפיים משלהם, כשם שהמשימה שלי היא לדבר איתכם. כי לא קל, כפי שאתם עשויים לחשוב, לבסס קשר כזה, אפילו כאשר נמצאת יכולת שידור.

אנו, הרוחות שעובדות כאן, שמחות כשאנו רואות שהמילים האלה מביאות אתכם מעט קרוב יותר לאלוהים, לעצמי האמיתי שלכם, לאושרכם ולהרמוניה הפנימית שלכם. קבלו את ברכות הגאולה, מי ייתן והן תחדורנה אליכם. לכו עם אלוהים, לכו בשלום. אלוהים יהיה עמכם.

נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי