הרוע ושברו – הנתיב להתמרה

הרוע ושברו

הספר הרוע ושברו – שיטת הנתיב להתמרת העצמי הנמוך, בהוצאת מרקם, מבוסס על הרצאות המדריך כפי שהובאו על ידי אווה פיירקוס.

הספר מציג את חווית הרוע במונחים עכשוויים, מעשיים שיכולים לעזור לנו להתמודד מול החוויות השליליות שלנו. מצוידים באור חדש של הבנה, ובכוחנו היכולת לצאת לדרך חדשה של שמחה והנאה.

דרך אחת להעריך את חשיבותה של תקשורת כלשהי עם העולם הפנימי, היא להתבונן בתוצאות שמניבה תקשורת זו. נתיב ההתמרה הוא תוצאה חיובית ביותר של תקשורת כזאת, העוזרת לאנשים רבים למצוא אמת ובהירות עמוקים יותר בחייהם.

אל דף הספר באתר ההוצאה

המלצות:

"הרוע ושברו מציג את תפישת הרוע במונחים עכשוויים, מעשיים, שיכולים לסייע לנו להתעמת מול חוויות החיים השליליות שלנו, מצוידים באור חדש של הבנה, שיתמיר את הכאב האישי שלנו אל שמחה והנאה." – ברברה אן ברנן, מחברת "ידי אור – מדריך לריפוי באמצעות שדה האנרגיה האנושי "

"דרך אחת להעריך את חשיבותה של תקשורת כלשהי עם העולם הפנימי, היא להתבונן בתוצאות שמניבה תקשורת זו. נתיב ההתמרה הוא תוצאה חיובית ביותר של תקשורת כזאת, העוזרת לאנשים רבים למצוא אמת ובהירות עמוקים יותר בחייהם." – דיוויד ספנגלר, מתקשר, מורה רוחני, מחבר The Call ו- A Pilgrim in Aquarius

הקשר בין ההרצאות והפרקים בספר

פרקשם הפרקהרצאה מספרהערות
1דע את עצמךהרצאה 11 
2העצמי הגבוה, העצמי הנמוך והמסכההרצאה 14 
3שינוי אמיתי ברגשותהרצאה 25 
4זיהוי מגרעותהרצאה 26 בתוספת חלק מהרצאה 28 
5דימוייםתקציר של הרצאות: 38, 39, 40,  41 
6אהבה חסרת בגרות כמעגל קסמים שליליהרצאה 50 
7הדחף הכפייתי לשחזר פגיעות ילדות ולהתגבר עליהןהרצאה 73הרצאה זו הופיעה גם ב: פרק 3 בספר "הנתיב להתמרה-עצמית" פרק 9 בספר "יחסים"
8דימוי העצמי האידיאליהרצאה 83הרצאה זו נמצאת גם בפרק 2 בספר "הנתיב להתמרה-עצמית"
9אהבה, עוצמה ושלווההרצאה 84 
10לפגוש את כאב הדפוסים ההרסנייםהרצאה 100 
11מציאת ה"לא" הלא-מודעהרצאה 124 
12המעבר מזרם-הלא לזרם-הכןהרצאה 125 
13תפקיד האגו ביחס לעצמי האמיתיהרצאה 132 
14מהו רוע?צירוף של הרצאות 134 ו-135 
15הקונפליקט בין הנאה חיובית לשלילית כמקור הכאבהרצאה 140 
16חיוביות ושליליות: זרם אחד של אנרגיההרצאה 148 
17ההתגברות על שליליותהרצאה 176 
18מדיטציה בשלושה קולות: אגו, עצמי נמוך, עצמי גבוההרצאה 182הרצאה זו נמצאת גם בפרק 14 בספר "הנתיב להתמרה-עצמית".
19הזדהות-עצמית ודרגות תודעההרצאה 189 
20לפוגג את הפחדיםהרצאה 190 
21הזדהות עם העצמי הרוחני כדי לגבור על התכוונות שליליתהרצאה 195 
22מעבר להתכוונות חיוביתהרצאה 196 
23צמיחה למצב האחדותי בעזרת דמיון חזותיהרצאה 210 
24מרחב פנימי, ריקנות ממוקדתהרצאה 256