מידע נוסף – הנתיב להתמרה

מידע נוסף

דף זה מרכז פיסות מידע וחומרים – מאמרים ותובנות נוספות לעבודת הנתיב.
חברי "הנתיב" שיש ברשותם חומר רלוונטי וירצו לשתפו, מוזמנים לפנות אל הצוות.