סיכום להרצאה 169: העיקרון הגברי והעיקרון הנשי בתהליך היצירתי – הנתיב להתמרה

סיכום להרצאה 169: העיקרון הגברי והעיקרון הנשי בתהליך היצירתי

14 בפברואר, 1969
סיכמו: אבי לוי וליאורה ורדי

1. הכוח היצירתי האוניברסלי – כוח העומד לרשות כל אדם ומתבטא דרכו.

 • אתם יוצרים כל העת את נסיבות חייכם בעזרת כוח זה, אך אתם עושים זאת ללא מודעות ובהסח הדעת.
 • כל המחשבות, הרגשות, האמונות, כל שאתם מתאווים אליו ופוחדים ממנו בחשאי – כל אלה מעצבים ומגדירים חומר יצירתי ומהווים את המנוע המפעיל כוח זה.
 • להיות אתם עצמכם משמע להשתמש מתוך כוונה ומטרה בכוח היצירתי שהנכם בהווייתכם הפנימית ביותר ואשר נובע מכם.
 • פני הדברים משתנים לבלי הכר כאשר אתם יוצרים את גורלכם באופן מכוון ומודע.

2. העיקרון הגברי והעיקרון הנשי –  התהליך היצירתי של היקום פועל באמצעות 2 עקרונות יסוד:

 • העיקרון הגברי – הפעלה / העיקרון המפעיל – activation
 • העיקרון הנשי – אפשור /העיקרון המאפשר letting it happen לאפשר לדברים לקרות
 • העיקרון הגברי  – זוהי עשייה פעילה. פעולה מכוונת ומוגדרת. העיקרון המפעיל נע כלפי חוץ, לקראת מצב אחר. הישות המודעת בכוונה תחילה תובעת, מכניסה לפעולה, נעה לקראת, גורמת. היא מעוררת כוחות יצירתיים לפעולה ומסירה כל מכשול בפניהם. מאמץ והשתדלות הם חלק בלי נפרד מהנעת כוחות אלו ולעיתים אף נדרשת תוקפנות בריאה.
 • העיקרון הנשי – התודעה מאחורי העמדה המאפשרת היא תודעת ציפייה סבלנית ומלאת אמון המאפשר לתהליך להבשיל ולהניב פרי. תודעה המתמסרת לכוח שהוכנס לפעולה. זוהי פעולה רצונית, קובעת ומחליטה המבטאת ביטחון עצמי וידיעת טבעו האלוהי של האדם. ההתמסרות לכוחות היצירתיים מבטאת אמון עמוק בחיים ובמצב הוויה שאינו דורש שמץ של תנועה נוספת מעבר להפעלה של אותם הכוחות שהאדם מאמין בהם.
 • חוקים אוניברסליים – שני העקרונות היסוד של היצירה – הפעלה  ואפשור  הם חוקים אוניברסליים הנמצאים בכל דבר שנברא אי פעם. הם קיימים בכל היקום כולו ובאים לידי ביטוי בכל היבט של חייכם. הם מווסתים את כל מה שמתרחש, למן ההתרחשות הקטנה והשגרתית ביותר ועד לבריאה של יקום.
 • חוקים אלו אינם פועלים באופן מכני (כמו כוח המשיכה), הם באים לידי קיום ביצירה ישירה באמצעות ועל ידי תודעה. יצירה ישירה על חוקיה הספציפיים, היא תמיד ביטוי של תודעה, כיוון שכל דבר ביקום אינו יכול אלא להיות תוצר של תודעה.

3.  שני הכוחות יכולים ליצור אחדות או דואליות

דואליות מול אחדות ניתן למצוא בבריאה כולה – בכל פעם שישות מתרחקת מהמרכז שלה ולכן שרויה בבורות ובטעות דואליות באה לידי קיום.

אחדות – כדי שהדבר שנוצר יהיה בונה, פורה, שופע שמחה והנאה, עקרונות אלו (הפעלה ואפשור) חייבים לפעול יחדיו באופן הרמוני,להשלים זה את זה, ליצור שלם מאוחד ולפעול יחדיו להשגת יעד אחד.

דואליות – אם מה שנוצר הוא הרסני, כואב, אומלל, שני עקרונות אלו עוותו. במקום להשלים זה את זה הם מפריעים זה לזה. דואליות יוצרת מהם שני הפכים מנוגדים הסותרים זה את זה.

(ספרת האדמה כולה, כלומר התודעה האנושית, נמצאת במצב הדואלי, כך שכל התפקודים היצירתיים שניתן להעלות על הדעת מפוצלים ומחולקים לשני המרכיבים הסותרים).

4. עיוותים הכוח היצירתי הגברי והנשי

כשעקרונות אלו מסולפים ונעשה בהם שימוש שגוי, הם מחוללים בלבול וחוסר הרמוניה, התוצאה היא הרס.

א. עיוותים בעקרון היצירתי הגברי: (בגברים ובנשים)

 • יש בעולם גברים ונשים שהם כה בלתי מפותחים עד שאין להם עכבות לבטא דחפים הרסניים. לא מפריע להם כלל להפעיל את העיקרון הגברי גם אם הוא מביא למעשים אלימים ושליליים ביותר.
 • רק כאשר חלה התפתחות נוספת, האדם מתחיל לפחד מהעיקרון הפעיל שבו ועוצר אותו מלהתבטא כיוון שהוא חושש מביטוי הדחפים ההרסניים הקיימים בו בשל הפחד מעונש או מתוצאת התנהגותו. זה מסביר מדוע אנשים רבים כל כך מוצאים עצמם משותקים באי עשייה וקיפאון. העצירה הנובעת מהחשש שימוש לרעה בעיקרון היצירתי מונעת הפעלה בריאה, אסרטיביות עצמית וריבונות.

מה ניתן לעשות?  השחרור יגיע רק כאשר האישיות תיישב את קשייה עם טבעה ההרסני. כולנו זקוקים ליצור קשר עם האכזריות, הנקמנות, הרשעות …. המסתתרים בנו וללמוד כיצד להתמירם.

כיצד?  רק כאשר נאזור אומץ להתבונן ברגשות והמאוויים ההרסניים בתוכנו בכנות, לחקרם, להבינם ולקבל אותם – רק כך נוכל להשתכנע שההרסנות אינה נחוצה ושההגנה שלהם מיותרת.

מה התוצאה? ככל שהרגשות השליליים הולכים ונעלמים, אין עוד צורך להישמר מהתגובות הספונטניות שלנו, נהיה חופשיים להפעיל את הכוח הגדול ביותר ביקום הנמצא בתוכנו ולא נפחד ממנו. נוכל ליצור ולגלות את העוצמות שבנו ואת העובדה שהמחשבה יכולה להפעיל עוצמה זו.

 • יש מצבים שאדם היטהר מהכוחות ההרסניים אולם ההרגל של הימנעות מפעולה מושרש כה עמוק, עד שהאישיות תוותר שלא לצורך על השימוש בעיקרון המפעיל. הוא כמו אדם שנרדם ובהקיצו עדיין מוטלת עליו לגלות את העוצמה של כישוריו ואת טווח הביטוי שלהם.

ב. עיוותים בעקרון היצירתי הנשי: (בנשים ובגברים)

העיקרון הנשי של קבלה, של מתן אפשרות לכוחות המפעילים לעשות את עבודת ההגשמה מתעוות כאשר הישות מסרבת לקחת על עצמה אחריות אישית.  במקום להתמסר לעוצמות הפנימיות שמופעלות על ידי העצמי, האדם נכנע לסמכותו של אדם אחר.

עיוות אופייני הן נשים הנכנעות ומוסרות את הריבונות שלהן לבן זוגן מתוך פחד לשאת בתוצאות פעולותיהן ומתוך פחד מהחיים. ההתמסרות שלהן לא מונעת מאהבה ואמון בבן זוגן אלא מתוך פחד וסירוב למלא את התחייבויותיהן בחיים.

———————————

מספר אפשרויות על עיוותים בין שני העקרונות (בקרב גברים ונשים):

אם אחד מהעקרונות מתפקד באופן בריא, גם האחר יתפקד כראוי. אין זה אפשרי שהאחד יהיה בריא והאחר מעוות.

גבר שיש לו בעיה בהפעלה עצמית באחד מתחומי חייו, מובטח לו כי בתחום אחר בחייו הוא אינו מסוגל לאפשר ולהיות מובל.  גבר שאינו פעיל ותוקפני במידה מספקת יגלה תחום שבו הוא מפגין עודף פעילות, עודף גבריות, בדיוק במקום שבו אמור לפעול העיקרון הנשי. העיוות הוא פיצוי על תת פעילות, במקום שהיה עליו לתת ביטוי לכוח הגברי המפעיל שלו והוא אינו עושה כך. הגבר שמבטא את העיקרון הגברי בצורה מוגזמת חייב להסתיר מקומות שבהם הוא פסיבי מדיי ומבטא את העיקרון הנשי בצורתו המעוותת. דוגמאות אלו תקפות באותה המידה לגבי נשים.

5. כיצד הופכים להיות לגבריים ולנשים אמיתיים במובן העמוק ביותר?

שום הגשמה עצמית אינה אפשרית אלא אם כן אתם הופכים להיות לגבריים ונשים אמיתיים במובן העמוק ביותר האפשרי.

זו הסיבה לכך שבעיות אנושיות תמיד עוסקות בראש וראשונה ביחסים בין המינים.

אישה אינה יכולה להיות באמת אישה אלא אם כן  היא בעלת הכוונה עצמית. על האישה להיות איתנה בעצמיותה, תוך הפעלת העיקרון היצירתי שבתוכה, שכן רק כאשר היא נושאת באחריות לשגיאותיה ומוכנה לקבל אותן וללמוד מהן, רק אז יכולה היא להיות חזקה ואחראית לעצמה.

גבר לא יכול להיות גבר אמיתי בטרם השתחרר מהרסנותו וכל עוד אינו מוכן להניח לעיקרון המפעיל לפעול בדרכו שלו. עליו לקיים את העיקרון הנשי על מנת להפעיל באופן מלא את העיקרון הגברי, ממש כשם שאישה אמיתית חייבת להפעיל את העיקרון הגברי על מנת להתמסר לעיקרון הנשי.

6. יצירת איזון בין שני העקרונות- יצירת תהליך השינוי:

לא ניתן להסיר שום מכשול, לא ניתן לבטל שום אומללות, כל עוד האישיות בין אם היא גבר או אישה אינה משתמשת בכוח המפעיל. צריך לעורר כוח זה באופן מכוון, באמצעות התעקשות על מימוש הפוטנציאל שלכם ועל זכותכם להפוך לאדם מאושר. יחד עם זאת, אל לו לאדם לברוח מן המאמץ הכרוך במציאת הסיבה לאומללותו בתוך עצמו. במילים אחרות, אדם צריך להתקדם לקראת תיקון השגיאות שבתוכו ובאותו הזמן לקרוא במתכוון לחוכמה ולכוח גדולים יותר המצויים עמוק בתוך העצמי כדי להפיח משמעות במאמץ זה. השכל מכוון את הרצון וקובע את הצעדים, וגם קורא לחוכמה גדולה יותר המצויה בפנים. כל אלו הן פעולות ממשיות, כל אחת בדרכה. אך לאחר שננקטו צעדים אלה, העיקרון המקבל חייב להיכנס לפעולה, כיוון שברגע שכוחות אלה מופעלים, הישות צריכה להניח להם להתממש.  הכוחות האינטואיטיביים שלכם מגיעים לתודעתכם רק כאשר לאחר ההפעלה באה לידי ביטוי רוח מקבלת של אפשור. אז ניתן להנחות אתכם בהתאם לחוכמה הגבוהה ביותר, זו של השראה יצירתית, הנחוצה להצלחת כל עבודה.  גם ההשראה מורכבת משני ההיבטים: השכל חייב להפעיל את ההשראה באופן מכוון ואז לאפשר לה לזרום, להבשיל ולבוא לידי ביטוי בדרכה שלה, ללא התערבות מצידו.

אזהרה- אדם שאינו מסוגל לחכות למימוש אלא רוצה תוצאות מידיות שאותן יוכל לייחס אך ורק להפעלה שלו עצמו, מפר את העיקרון הנשי של אותה יצירה מסוימת.  לכן היצירה לא תהיה מוצלחת, או שתצליח באותה המידה שבה שני ההיבטים היצירתיים הצליחו לתפקד.

חשוב לזכור – זרע שנטמן באדמה אינו יכול להפוך לצמח בבת אחת. חוקי החקלאות מדגימים יפה את השלמות של שני היבטי היצירה. עבודת נתיב ההתמרה היא פעולה יצירתית ותכליתית שכזו המשתמשת בשני העקרונות במידה שווה.

7. איזון שני העקרונות בתוך כל אדם

הביטוי שמקבלים העקרונות הגברי והנשי בחייו הפנימיים של האדם מהווים חלק משמעותי בהגשמתו העצמית. רוחניות אמיתית חייבת להפוך אתכם לגברים ולנשים שלמים יותר במובן הטוב של המילה, בכל רמות חייכם.

 • התהליך ההתפתחותי שמטפל ברגשות השליליים מאפשר לנו להפעיל באופן מכוון את העוצמה היצירתית במלוא הפוטנציאל שלה מאחר ואין אנו פוחדים עוד מהרסנותם של הרגשות ומפתחים ביטחון בכוחות האוניברסאליים שישלימו כהלכה את מה שהפעלנו באופן מכוון. אז נוכל להתמסר ללא פחד לכוח גדול יותר מהעצמי-האגו העיקש ובכך לרכוש את היכולת לאהוב. כל מה שנעשה אז יהיה יצירתי וישלב את שני ההיבטים הללו של יצירה. שאיפתכם להעניק לחיים לא תהיה נתונה יותר לאים של התרוששות עצמית – נהפוך הוא.
 • הנאה עילאית אפשרית במידה שהיבטים אלו בריאים ובמידה שמתקיים אמון בעצמי ובחיים. הכל תלוי באיזו מידה אתם מבינים את העיקרון הגברי והעיקרון הנשי ומשתמשים בהם בצורה הרמונית.

8. אינטראקציה הרמונית בין גבר לאישה

 • אינטראקציה בין גברים לנשים מבטאת את שני הפנים של העוצמה היצירתית. האיחוד בין המינים יכול להיות מספק במידה ששני הפנים מצויים בהרמוניה בתוך כל אחד מבני הזוג. רק כשתנאי זה מתמלא ניתן לכונן הרמוניה ביניהם.
 • הגבר האוהב יפעיל בתוכו ובבת זוגו עוצמה עילאית שתשמש להעשרת שניהם. האמון שהיא תיתן בו יהיה מוצדק, דבר שיהפוך את ההתמסרות העצמית ומכובדת, ויגביר את האינדיווידואליות שלה. הוויתור על האגו הדעתן שלה יהיה עבורה חוויה רצויה שאין צורך לפחד ממנה.

חשוב לזכור- הפעלה של גבר בעל שליטה מדומה נוקט בגישה שמשפילה את האישה על מנת להאדיר את עצמו, גישה המצדיקה את הפחד של האישה מהתמסרות. גבר כזה מעכב אותה מלהגשים את עצמה כאישה.

 • ההתמסרות של האישה האוהבת מגבירה אצל בן זוגה את כישורי ההפעלה העצמית שלו. היא תעודד את מלוא עצמיותו ולא תתחרה עם ההפעלה שלו, כיוון שזו חדלה לאיים עליה. הפעילות הפועמת של הנשמה אשר נמצאת במצב מקבל אפשור, מצב של הוויה, של התמסרות עצמית – היא כוח רוטט שתורם לגבריותו של בן זוגה ולכוחו.

חשוב לזכור – אין לבלבל בין פתיחות מקבלת כזו לבין פסיביות משותקת שאינה אלא עיוות של נשיות בריאה.

תרגול:  (מומלץ לעשות את התרגול בזוגות אך ניתן גם לבד. הכינו עט ומחברת)

1. עצמו עיניים, נשמו עמוק ושאלו את עצמכם – כיצד העיקרון הגברי והנשי בא לידי ביטוי בחיי? כשהתשובה תעלה כתבו אותה בהרחבה.

2. שאלו את עצמכם – היכן העיקרון הגברי והעיקרון הנשי בא לידי ביטוי בחיי באופן בריא והיכן באופן מעוות ? (מומלץ בעיניים עצומות) כתבו דוגמאות.

א. אנא כתבו דוגמאות בהם אתם מצליחים ליצור מציאות ולממש את רצונותיכם. הסבירו באמצעות שני העקרונות.

ב. אנא כתבו דוגמאות בהם אינכם מצליחים ליצור מציאות שאתם רוצים או באופן שהייתם רוצים. הסבירו זאת באמצעות העיוותים וחוסר האיזון בין שני העקרונות על פי הרצאה זו.

ג. זהו את הפחדים ואת התפישה המוטעת היוצרת את העיוותים.

בברכת שנת מימוש ויצירה

אבי וליאורה