סיכום להרצאה 19: ישו הנוצרי – הנתיב להתמרה

סיכום להרצאה 19: ישו הנוצרי

3 בספטמבר, 1957
סיכמה: ליאורה ורדי

דתות: יש מספיק אמת יסודית הנחוצה להתפתחות הרוחנית שלכם בכל אחת מהדתות הגדולות, ולכן אף אחת מהישויות הרוחניות לא יגידו לכם לעזוב את האמונה או הדת שלכם. המשימה שלכם היא למצוא מהן האמיתות הנחוצות להתפתחות האישית שלכם ולחיות על פיהן. ואינני מדבר על חיים עם שביעות רצון של מצפון שטחי. זה לא מספיק. אם אתם עובדים על ידע עצמי, טיהור עצמי ויושר עצמי מוחלט, אז הדת שאתם שייכים אליה או שבחרתם תספיק לנשמתכם. טיהור העצמי הנמוך והסרת האגו הם הנושאים החשובים. ע"י טיהור עצמי לבדו אתם תרימו את המודעות שלכם לרמת שתהיו פתוחים לאמת על כל האספקטים שלה. התפיסה של האמת האבסולוטית יכולה להתרחש רק ע"י תהליך של טיהור עצמי במשך גלגולי חיים.

כפי שלכל הדתות יש מספיק אמת בכדי לאפשר את הטיהור שלכם, כך לכל הדתות יש גם טעויות. וחשוב שתלכו רק בדרך שנשמתכם רוצה, היכן שהאני העליון כמיה ללכת.

מעולם לא הייתה כוונה לקרע בין היהדות והנצרות. הייתה כוונה בזמן לידת ישו, שהוא הנשמה המפותחת ביותר שהייתה אי פעם על פני כדור הארץ, שאמת אחת תתרחב ותגדל. לא הייתה כוונה לפיצול. פיצול הוא הפרדה מאלוהים. אלוהים זה איחוד. הפיצול בין יהדות לנצרות לאחר חיי ישו היה שגיאה נוספת שגדלה מאותו שורש רע של הפיצול הראשוני מאלוהים.

אני מבקש מכם לפתוח את לבכם ואת האופק שלכם. אפילו אם אינכם מאמינים שרוח מדברת אליכם, שקלו שדברי הם אמת, שלרוח מעולם הרוחות יש תובנות וידע שהן אמיתות ולא רק דעות. מה שאבותיכם או אנשים בהם אתם בוטחים אמרו לכם, יתכן ואינו לגמרי נכון. בוודאי יש בזה אמת, כי אמת קיימת בכל מקום, אך לשום קבוצה אנושית אין את כל האמת. אתם כאנשים רוחניים אמורים לפתוח את הדלתות לאמת, ולא חשוב מהיכן היא באה.