הרצאה 136: הפחד האשלייתי מהעצמי – הנתיב להתמרה

הרצאה 136: הפחד האשלייתי מהעצמי

1 באוקטובר, 1965
תרגום מאנגלית: ליאורה ורדי

את השמחה והחופש הגדולים ביותר שלכם אתם חווים כאשר אתם נותנים בהתאם לפוטנציאל שלכם. ולהיפך: הכאב הגדול ביותר שלכם טמון באי נתינה על פי הפוטנציאל שלכם, לחיים ולאחרים. כל תר הכאבים והתסכולים נובעים מהכאב של אי נתינה ממה שבתוככם, כפי שכל הסיפוקים וההנאות שלכם זורמים מנתינת עצמכם לחיים ללא מגבלה. הסירוב לתת את עצמכם בחופשיות, המעורב בתבנית של כאב, נובע מהפחד של ההוויה הפנימית ביותר שלכם, אותו חלק בכם שאינכם מכירים עדיין במלואו.

אינכם יכולים להיות חופשיים לגמרי כל עוד חלק זה מוחבא מכם. אתם חייבים להיות על המשמר באופן קבוע, ואתם חייבים גם להעמיד פנים. לכן, במקום שבו יש לכם עיוותים, אתם חיים בשקר – שקר מיותר שאותו אתם חיים בגלל פחד מזויף מעצמכם.

יש אנשים שפוגשים בחלק החבוי הזה מהר יחסית, ולמרות הפחד שלהם הם גוברים עליו ומתפתחים ליצורים חופשיים. רבים אחרים, אפילו אם יש להם כוונה למצוא את עצמם, לא מגיעים לזה. הם מקווים במעורפל שהם יכולים להשיג את מטרתם בלי לחשוף כל דבר ודבר מעצמם.

הפחד מהעצמי הוא הפחד מאחורי הפחד מהחיים ואפילו המפחד מהמוות. והוא גם אחראי לפחד מאחרים. חשוב לדעת מהיכן הוא נובע ומה הוא עושה לכם.

הפחד מהעצמי יכול להסתיים רק בניכור עצמי. לכן הוא מרמה אתכם לגבי זכותכם להיות מאושרים, חופשיים, נותנים ומקבלים במידה גדולה ביותר. אם התהליכים הפנימיים מתהפכים, אתם מאבדים מגע לא רק עם ההוויה הפנימית אלא גם עם סיבה ותוצאה בתוככם ועם המכניזם הפנימי שמאפשר לכם שליטה עצמית נינוחה, ועל ידי כך לבנות לעצמכם חיים מתגמלים. כשאתם מנותקים מעצמכם בגלל שאתם עדיין לא מוכנים לחשוף את עצמכם, אתם מגיעים לצומת דרכים שבה אתם רואים רק שתי אלטרנטיבות: טוב ורע.

כשאתם פוחדים מעצמכם, זה מפני שאתם לא יכולים להיות מה שאתם רוצים להיות. מה שאתם רוצים להיות הוא אידיאלי, ואתם מעמידים פנים שאתם כך או עומדים להיות. האידיאלי זה האלטרנטיבה הטובה. האלטרנטיבה הרעה נראית לכם מה שאתם כעת. התפיסה שלכם לגבי העצמי בהווה היא גם לא ריאלית מפני שהיא מוגזמת ומעוותת כמו המטרה, כלפיה אתם מרגישים שאתם חייבים להשיג. הבעיה אינה רק בכך שהמטרה היא לא ריאלית מפני שהיא טובה ממה שתוכלו להיות, או שאתם רואים עצמכם כעת כגרועים ממה שאתם באמת. מה שאתם שופטים בעצמכם לרעה בצורה בלתי נסלחת, לא ייראה לכם כך כאשר תוציאו את הדברים החוצה ותבינו סיבה ותוצאה. וההפך. כאשר תוותרו על השקר הפנימי, תגלו נטיות שליליות בעצמכם ותבינו יותר לעומק את אי נחיצותן. בכל פעם שאתם "מתרסקים" בגלל מה שאתם או חוששים שאתם, אין לכם תפיסה אמיתית של עצמכם. ובאופן דומה, האידיאליזציה שלכם, כאשר בודקים אותה היטב, אינה כל כך רצויה כמו שהיא נראית. איכות שאינה אמיתית מכווצת הן את האלטרנטיבה הטובה והן את הרעה וממיתה את חומר החיים העשיר.

תגובת שרשרת שלילית מתחילה על ידי הסירוב שלכם לוותר על חיים פנימיים ולהתבונן בעצמי השלם. כמעט כל נושא נכנס למסגרת הצרה של בחירה בין דבר אחד לבין השני. ולא ניתן לעשות בחירה מפני שאפילו הטוב הוא בעייתי. היות שהאידיאלי היה תמיד לא ריאלי, הוא נעשה לא מושג ואפילו לא רצוי. כל החיים נראים כמחולקים בין אלטרנטיבה טובה וקשוחה לבין אלטרנטיבה רעה ושטוחה. הנפש לא יכולה להרגיש נינוחות באף אחת מהן. שתיהן יוצרות מתח ושתיהן לא אמיתיות.

הקשר הבא בתגובת השרשרת השלילית, לאחר ניכור עצמי, היא ששתי האלטרנטיבות, הטובה והשלילית כביכול, נהפכות לשתי אלטרנטיבות לא רצויות באותה מידה. ואז מעוות חוש האמת והיופי שלכם. אפילו האספקטים הרצויים ביותר של החיים נהפכים ללא רצויים, ואתם נעשים יותר ויותר מבולבלים.

דוגמה למצב זה הוא ההפרדה בין רצון להגשמה. בבריאות ובאמת שני אספקטים אלה נעשים אחד, אפילו כשהם נשארים מופרדים בתוככם. האדם החופשי, הלא מופרד מהעצמי האמיתי שלו, לא חש כאב או קונפליקט לגבי רצון או הגשמה. האדם המופרד חווה רצון והגשמה כדבר שלילי. רצון בריא הוא הרחבה רגועה, שאיפה לחקור אפשרויות והגשמות חדשות. בעיוות, הרצון נעשה תסכול. הרצון והתסכול נראים אותו דבר בנפש ולכן הם לא רצויים. ובדומה, בעיוות, ההגשמה נהפכת לרוויה, לקיפאון, רחוב ללא מוצא. האדם נע בין מצבים לא רצויים של תסכול ושל רוויה.

כאשר אין יותר פחד מהעצמי, אין צורך לפחוד מהרצון או מההגשמה. כי העצמי יודע שהרצון יוגשם ושההגשמה תהיה לא הסוף אלא התחלה חדשה. כשהאדם מנותק מהעצמי האמיתי, המבט שלו כה שלילי, שההגשמה של רצון אינה נתפסת. לכן אפילו רצון בריא נדחה. האדם במצב כזה נסוג מהרצון. כפיצוי, הנפש עוברת לחמדנות, מתוך הכרה שהגשמה אינה קיימת כחלק טבעי של החיים, ולכן יש להילחם ולתפוס. ואז לא שואפים לשאוף. כשאתם לא שואפים באופן חופשי ופתוח, דבר שהינו אפשרי רק כאשר אתם פוגשים את עצמכם בצורה חופשיה ופתוחה, אז התסכול הוא בלתי נמנע. הגשמה חלקית כן קורית אפילו במצב הפנימי המעוות. מדוע אם כך זה עובר לרוויה? הגשמה יכולה להישאר פועמת רק כאשר ההוויה הפנימית הינה פתוחה וחופשיה. במצב זה כל האנרגיות הקוסמיות פועמות בהווה הנצחי, במקום שבו אין סוף לאושר העליון, במקום שבו כל כוחות היקום גדלים ללא הפסק. אך כאשר הנפש סגורה אפילו במידה חלקית, היא קשיחה, האנרגיות החיות לא יכולות להגיע לחדר הסודי – המקום בנפש שבו אינכם רוצים להסתכל. היות שהעצמי מורגש כסופי ולא כאין סופי, לכל פעולה יש התחלה וסוף. ובמצב סופי ההגשמה שטוחה, מסתיימת וחייבת להיות משא. היא גם נראית חסרת ערך, ומותירה תחושה מבולבלת של "בשביל מה?" – תחושה שאין היגיון לשום דבר.

כשהנפש היא בָּאמת עם עצמה ולכן גם עם היקום, ההגשמה היא חיה, לא מסתיימת, מספקת באופן עמוק ורציף ולכן לא ניתן לפחד ממנה. במצב מעוות אתם מפחדים מהרצון, ולא משנה מה קורה. אתם מפחדים כאשר הוא נשאר לא מוגשם כי התסכול פוגע בנפש. ואתם מפחדים ממנו כאשר הוא מוגשם, כי הנפש לא יודעת מה לעשות איתו. אתם מפחדים ודוחים הן את הרצון והן את ההגשמה ברמה שבה אתם מפחדים מהעצמי החבוי.

רק כאשר לא תהיו יותר מנוכרים מעצמכם אז תחיו בחוויה הפועמת שבה הרצון לעולם אינו מכאיב, הרצון וההגשמה נעשים אחד כפי שאתם נעשים אחד עם עצמכם.

תגובת שרשרת נוספת של התנתקות מהעצמי היא כשהאדם מאבד עצמו לאשליה שהוא לא יכול להחליט מה קורה בעצמי ומאמין שהוא חסר אונים ושבוי ברגשותיו, עמדותיו ואפילו מחשבותיו או פעולותיו. כשאתם מפחדים שהרגשות השליליים ישלטו בכם, אתם שוכחים שיש לכם מה לומר לגביהם. אתם מתעלמים מהעובדה שלא יתכן קיום של פעולה או מחשבה בלי שאפשרתם לה להתקיים. מה שנראה בעיניכם כחוסר שליטה עצמית הוא אשליה. אתם מחליטים על המחשבה, הרגש, הפעולה ואפילו כיצד אתם רוצים להרגיש ולהגיב. היות שאתם יודעים מה אתם באמת מרגישים, אתם יכולים לרצות ולהחליט להרגיש אחרת.

לרצון יש את ההשפעה שלו. ואתם לא צריכים לחכות לתוצאה. אתם יכולים להחליט מיידית האם להיכנע להתנגדות ולפעול בהרסנות, או לבחור דרכים בונות שדורשות מפגש עם עצמכם. האמונה שלכם, שאתם חייבים להמשיך ברגשות ההרסניים עד אשר מישהו מבחוץ ישחרר אתכם, הינה אשליה. אתם יכולים להשתחרר מיידית מהרסנות על ידי רצון לדבר הבונה ביותר ברגע המסוים של החיים. אבל ניתן להגיע לרצון בונה אפשרי רק כאשר אתם יודעים מה ומי אתם. כל עוד אתם מחשיבים את החלק ההרסני שלכם כמופרד וסודי או מעורפל, הרצון הבונה הרלוונטי לא יובא אפילו לידיעתכם.

נניח אתם מוצאים בעצמכם שנאה או עוינות, ופוחדים מההשפעה שלהם עליכם ועל פעולותיכם. אמרו פשוט: "אני אתייצב לחלוטין בפני הרגשות ההרסניים האלה, והם לא יכריחו אותי לנקוט פעולות, מפני שאני האדון של רגשותיי. אני מחליט על פעולותיי, על מה שאני רוצה, חושב ומרגיש. אני רוצה כעת לראות מה קיים בתוכי. ואני רוצה ומתכוון לשנות את אותם רגשות לרגשות אמיתיים ובונים. אני בוחר את העמדה שלי לפגוש באותם רגשות. אם אתקל בסלידה פנימית לוותר על רגשות הרסניים כאלה, לא אתכחש לסירוב הפנימי על ידי הדחקתו וגם לא אכנע לו. אני אפגוש גם בזה ולא אובס על ידי רגש זה. אני בעצמי אחליט על האמת ואני אבחר בדרכים בונות."

נחישות זו היא הצעד הראשון חזרה מהניכור העצמי. זו הדרך להשיג שליטה עצמית אמיתית ורגועה במקום השלטת מתח. החלטה עמוקה פנימית זו יכולה להתבצע בכל רגע. אתם פועלים קשות תחת האשליה שאינכם יכולים לשנות את רגשותיכם, או אפילו את מחשבותיכם ופעולותיכם. פעולה כוללת עמדות, כמו גם הנחישות להישאר פסיבי ונשלט על ידי התנגדות או רגשות שליליים. אתם משלים את עצמכם שאתם נתונים לרחמי מה שאתם מרגישים, חושבים ורוצים. אתם אומרים – אבל זה מה שאני מרגיש! כאילו לא ניתן לעשות עם זה שום דבר. אתם מחכים לאיזה נס מבחוץ שיגרום לכם להרגיש שונה. לא עולה על דעתכם שאתם חייבים תחילה לרצות להרגיש שונה לפני שתוכלו לצאת מהמלכודת. ואם אינכם רוצים להרגיש שונה, אתם חייבים לדעת שאתם לא רוצים, במקום להטעות את עצמכם בהעמדת פנים שאתם רוצים אבל לא יכולים. ברגע שתדעו שאינכם רוצים להרגיש שונה, תוכלו למצוא מדוע אתם רוצים להישאר במצב השלילי הלא רצוי.

על ידי הכחשת האמת שאתם יכולים לבחור את העמדות, המחשבות והפעולות שלכם, אתם מאבדים את הכוח הגדול ביותר העומד לרשותכם – שליטה עצמית. אתם מבלבלים אותו עם שליטה מזויפת שאותה אתם מפעילים על השומרים שלכם כדי לשמור על החלק הסודי חבוי. כל האנרגיה שלכם מנוצלת לשלוט על העצמי הסודי.

המחשבה שאתם חייבים לשמור על חלק מעצמכם בסוד נובעת מכך שאינכם מאמינים בעצמי האמיתי שלכם. ועדיין, כל עוד אינכם מתחייבים בכל ליבכם לחשוף את מה שאתם פוחדים ממנו, אינכם יכולים לשכנע את עצמכם בהוויה הפנימית שלכם, שעליה ניתן לסמוך באופן מוחלט, והיא חכמה וטובה. כאשר תעשו זאת, תמצאו שאין ממה לפחוד.

הפחד שלכם הוא בראש ובראשונה, החשד שלכם שאין אספקט עשיר שניתן לסמוך עליו בהוויה הפנימית שלכם, שממנו תוכלו להיזון. לכן אתם מפחדים שהדבר המוחלט בכם הוא החלק שאתם שונאים ושהוא מזין את הרצונות ההרסניים. אתם מתחילים בהסתרתו מאחרים ומסיימים בהסתרתו גם מעצמכם. לכן אתם מאבדים מגע עם העצמי שלכם כולו.

המאבק הגדול של בני אנוש בחיים ובמוות הוא אשליה כמו המוות עצמו. לא משנה עד כמה צדדים הרסניים לא רצויים אתם עשויים למצוא בכם, הפחד מהם מבוסס על אשליה. והפחד מהם בונה עוד פחד, עוד אשמה, עוד העמדת פנים, עוד נוירוזה, ולכן יותר אבדן של שליטה בריאה על מה שניתן לשלוט עליו, כלומר על מה שאתם רוצים, חושבים, מרגישים ועושים – הכיוון הפנימי שאתם הולכים אליו. והיות שאתם והחיים הם אחד, הם לא יכולים להיות אחרת, אתם יכולים לפחד מהחיים רק בדיוק באותה מידה שאתם פוחדים מעצמכם. אתם יכולים לפחוד מאחרים רק במידה שאתם פוחדים מעצמכם. אתם יכולים שלא לפחוד משום דבר אם אינכם פוחדים מהחלק שאתם שומרים חבוי בעצמכם, חבוי אפילו מעצמכם. אתם יכולים בקלות למצוא את התחושה המעורפלת של ההחבאה אם אתם נחושים לרצות בכך. אבל אתם מגינים בקנאות על הסוד, ובהגנה זו אתם מפרידים את עצמכם יותר מהאנרגיה החיה וההווה המשמעותי שבתוככם, שיכול בעצמו לתת לכם השראה ולהנחות אתכם להגשמה. וכך אתם עושים עצמכם חסרי תועלת ולא מאושרים, ולשווא.

ובמהרה אתם חייבים להעמיד פנים שאתם לא מאמינים בקיומו של החלק בכם, שלמעשה יש לכם את כל הסיבות להאמין בו. זו העמדת פנים מאוד מרומזת. איך שהוא נראה קל יותר לפקפק באנרגיה הויטאלית מאשר להודות בפחד שלכם מהסוד שלכם ולוותר על השקר של החיים שלכם. למרות שהשקר קיים רק בחלק קטן של הווייתכם, ההשפעה המתפשטת שלו היא שאיך שהוא הכול נראה כשקר – אפילו מה שאמיתי לגביכם. ההוויה שלכם יכולה להיות תופעה אמיתית רק כאשר אין לכם מה להסתיר, כאשר תנקטו בהחלטה הגדולה לא להישלט על ידי השליליות שלכם, ולא משנה מה הרגשות, מחשבות ותשוקות שאתם מטפחים בהיחבא. אם תבטאו שוב ושוב את רצונכם, מעל לכל לוותר על הסוד הפנימי שלכם, תפגשו בכוליות שלכם. לא תהיה בכם חרדה, בלבול, פגיעה מרירה. ניתן למנוע את כל זה על ידי פרוצדורה פשוטה – לפגוש את הכוליות שלכם בלי להחביא מפני עצמכם שום דבר.

הבחינו בהתחמקויות שלכם. בדקו עד כמה אתם מעסיקים עצמכם בנושאים אחרים שלא קשורים לשאלה הגדולה הזו. החיים שלכם יכולים להיות החוויה הדינאמית, עשירה ורבת אושר שניתן לדמיין כאשר אתם לא תאפשרו לעצמכם להיות קורבן של השליליות וההרסנות שלכם. הצהירו את הכוונה האיתנה שלכם, לא לאפשר לתבוסתנות ולפחד להביס אתכם, ואז ייכנסו לפעולה כוחות שיוציאו אתכם מהמלכודת. כל הפחדים שלכם יימוגו כערפל בשמש.

ידידי היקרים, הפחד מהשליליות וההרסנות שלכם הוא כה חזק רק מפני שאתם מאמינים שהוא סופי וסטאטי, כאובייקט קשה של חומר שלא ניתן לשנותו. הפחד שלכם מוצדק רק כל עוד אתם נצמדים אליו ומאפשרים לעצמכם להיות נשלטים על ידו. במשך כמה זמן אינכם יכולים לצאת ממנו. החומר השלילי וההרסני שאתם מפחדים מעצמכם אינו ניתן לשינוי רק כל עוד אינכם רוצים לשנות אותו, או כל עוד אתם חומקים מלהתבונן בו ביסודיות. זו תמיד בחירה שלכם. כל עוד תסרבו להתבונן במה שנמצא ותוותרו להרסנות, זה יכובד, כפי שמכבדים את כל בחירותיכם. אבל כאשר תבחרו באלטרנטיבה החיובית, כל שליליות בכם לא תורגש יותר כמאיימת, מפני שאתם תדעו שהיא אינה סופית. לא משנה עד כמה היא רעה, היא לא תיראה כה רעה, כי תתחילו להבין את הסיבה וההשפעה. וזה יגרום לשינוי מהותי בחוויה הפנימית שלכם ויחליט על הנתיב אותו תיקחו. כאשר יש בכם נכונות לוותר על השליליות, הדבר הגרוע ביותר אינו קשה אפילו עשירית מחוסר מושלמות זעירה שמציקה לכם במצב שבו היא חבויה מכם כי אין בכם נכונות לוותר עליה.  כך שמה שהוא רע בעצמי החבוי והסודי אינו המידה האמיתית של הרוע – אם קיים דבר כזה – אלא הסירוב לחשוף אותו, לראות אותו לשחרר אותו.

מדיטציה להתייצב בפני זה ולוותר על זה הוא החלק האקטיבי בכם שעומד לרשות הנחישות העצמית ברגע הנוכחי. דרכה תרגישו שאין לכם מה לפחוד משום דבר שהוא. אתם חייבים בסופו של דבר להתייצב מול החלק הנפלא והמתחדש תמיד בעצמכם, שדרכו אתם חיים בהתלהבות ובאמון עצמי אבסולוטי. כאן מתמוססות כל מגבלות החיים. אתם תראו שהעולם הינו מקום כזה רחב, עם כל כך הרבה אפשרויות של חוויות יפות כאן ועכשיו. בעולם מתרחב זה אין רק שתי אלטרנטיבות, האחת טובה והאחת רעה. ולבטח אין רק שתי אלטרנטיבות רעות. במציאות החדשה יש הרבה אלטרנטיבות יפות. במציאות, כל הטוב יכול להיות שלכם. אין פחד מפני הגשמה. אבל זה יקרה רק אם תבדקו ביסודיות את עצמכם. כאשר תשחררו ותיפעמו בהתרחבות ללא פחד, ההגשמה תהיה מצב הוויה בהווה. האחד יִיבַּנֶה בין האני החיצוני והפנימי שלכם. תוותרו על המאבק ביניהם, כאשר לא יהיה יותר איזה סוד שיש לשמור עליו.

עשו את המדיטציה שהצעתי ואל תוותרו על חשיפת הדברים החבויים. חשפו את הפחד ולא משנה מהו. כי רק אז תגלו שאין ממה לפחד, ושכל העיוותים שלכם הם חסרי טעם. להיות מה שאתם באמת, ברגע זה, אפילו בחדר הסודי ביותר בנשמתכם, זה הרבה יותר טוב מאשר מה שאתם מטילים על נפשכם.

שאלה: מהו נס?

תשובה: נס הוא חוק של החיים. והוא – שכל מושג שאתה אוחז בו חייב להתגשם בחייך. האמת של החיים, המציאות של החיים, הטוב הבלתי מוגבל. במידה שבה אתה חובק אפשרות זו, אפילו בעמדה של שאלה כנה, במידה זו האמת הזו, בכל תחום שאתה תופס אותה, חייבת להיגלות לעיניך. התגלות הטוב נראית ניסית לאדם שעד כה חבק רק את האפשרויות השליליות ולכן לא יכול היה לראות מעבר להן. התפיסה והציפיות שבחיים הינן גדרות מסביב לאפשרויות של חוויה והתגלות. כאשר מגלים עוד אפשרויות, הגדרות נסוגות בהתאם. ככל שטווח השכל רחב יותר על מנת לתפוס את החוויה הנפלאה והמאושרת, כך יותר זה יגיע לידי מימוש, מפני שבמציאות הכול נמצא, עומד וזמין בשפע מעבר לדמיון שלכם. הגדרות הצרות הן תמיד התוצאה של עיוות אישי. אינכם יכולים לחוות יותר מאשר אתם תופסים כאפשרות של חוויה. אם אתם מאמינים שאושר הינו בלתי אפשרי, כיצד תחוו אושר? דבר זה הינו לוגי כמו כל חוק פיסי אחר. אם אתם נמצאים בחדר קטן ומשמים, אינכם חייבים להישאר שם. ואינכם יכולים לשכנע עצמכם בעובדה זו עד אשר תצאו משם ותגלו שיש מקומות רבים יותר יפים מחוץ לחדר הקטן. אם אתם מתנגדים לכל ניסיון להוציא אתכם משם, בטענה שאולי אין חדר או מרחב אחר עבורכם, לא תוכלו לצאת, ולא משנה עד כמה תתווכחו לגבי זה. אתם חייבים לעשות את הצעד הממשי.

זה מה שאתם צריכים לעשות עם שכלכם. כאשר אתם מגלים שהחדר שמעבר קיים למעשה, זה נראה ניסי. כל כך הרבה פעמים אתם נשארים בחור קטן ומחניק מבחינה רוחנית, מנטאלית, רגשית. וכאשר אתם בוחנים אותו לבסוף ומגלים את העולם הנפלא מחוץ לחדר, אתם רואים עד כמה הוא בטוח ומספק. ואז אתם חווים זאת כנס. ואז אתם מותחים ומרחיבים את שכלכם לעוד אפשרויות כדי לחוות את הטוב, לתת ולקבל טוב. זהו הנס של הבריאה, והיא טבעית כמו לזוז ממקום אחד לשני. כל עוד הגפיים שלכם בריאות, האפשרות ניתנת לכם. ואם אפשרתם לגפיים שלכם להתנוון זמן רב מדי על ידי מהלך חיים מיותר, הן יחלימו על ידי תרגול וטיפול. זה מה שתעשו עם נפשכם לאחר שהיא חיה זמן רב מדי באקלים של שליליות, מגבלות ובידוד עקב הפחד שלכם מעצמכם. לאחר שההגבלה הזו מוסרת, הנס חייב להופיע לכל אחד מהיצורים ביקום. זהו חוק לוגי כמו כל חוק אחר שאותו אינכם מוצאים כניסי… המציאות של הבריאה היא, שיש חופש אינסופי ואפשרות אינסופית לחוויית הטוב. האפשרות הזו ניתנת לכל אחד. ריפוי "האיברים" של נפשכם, כך שתוכל לקחת את החופש והאפשרויות הלא מוגבלים היא נושא ההרצאה הזו – ויתור על המאבק המטורף לשמירת החדר הסודי הפנימי שלכם. כל עוד אתם נאבקים לשמור את הסוד, אינכם יכולים לחוות את שלל האפשרויות של החיים ושל ההוויה הפנימית ביותר שלכם. אני  מפציר בכם, אל תעצמו עיניכם לעובדה שאתם נאבקים כנגד חשיפת חלק סודי שבכם. הבינו שזהו מאבק חסר טעם בכאב שהטלתם על עצמכם ושאתם יכולים להיפטר ממנו היום, אם תחפצו בזה. הבינו, שהתחום שממנו אתם הכי פוחדים והכי לא רוצים לראות הוא זה שהכי זקוק למיקוד, ובמָקום זה תקבלו את התגמול ואת השחרור הגדולים ביותר. החופש והביטחון שתחוו לא ניתן לתאר במילים. אלה לא הבטחות ריקות. אלה מכם שחוו ברמה מסוימת את האמת שאני מדבר עליה, אנא עזרו לאלה שתקועים זמנית בהכחשה ומגבלה. אלה מכם שתקועים, אנא אל תפרידו עצמכם מחבריכם שיכולים לעזור לכם לגבור על המכשול. אל תהיו גאים מדי, אפילו אם הם לא עשו את העבודה הזו זמן רב כמותכם או אפילו אם יש להם פחות ידע מכם. אנא עזרו איש לרעהו. לא תצטערו על כך. היו בשלום, ותדעו עד כמה נפלאה היא השלווה של האמת הנובעת מכך שלא נרתעים מהאמת. היו באלוהים.

נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי