הרצאה 141: חזרה לרמת המושלמות המקורית – הנתיב להתמרה

הרצאה 141: חזרה לרמת המושלמות המקורית

18 במרץ, 1966
תרגום מאנגלית: ליאורה ורדי

ברכות חבריי היקרים ביותר. אני מקווה שערב זה יהיה ברכה לכל אחד מכם וייתן לכם את ההשראה והעזרה שאתם זקוקים על מנת להתקדם במאמציכם לקראת מציאת עצמכם.

אחת לכמה זמן נחוץ לציין מהו הנתיב ומה הוא אמור להשיג. הנתיב אינו אמור להיות תרופה או דבר שחווים אותו פשוט כי הוא מעניין ואינו גורם נזק. במציאות הוא הרבה יותר חשוב ובסיסי. ואם הוא מהווה ריפוי, זה הדבר המשני. המשמעות האמיתית של נתיב כמו זה היא למצוא בתוך עצמכם את כל הנחוץ על מנת להגשים את היעוד האישי.

אפילו אלה מכם שעובדים בחריצות לא תמיד זוכרים או עדיין לא תופסים, שכל דבר שהאדם זקוק לו קיים באדם בצורה מושלמת. הפוטנציאל הזה הינו אמיתי. ומשמעות הנתיב היא למצוא את הרמות שבהן האפשרויות האלה נעשות למציאות.

ברמה הפיזית, קיום פוטנציאל זה הוא ברור. המערכת הפיזית שלכם הינה מושלמת כאשר אתם דבקים בחוקים שמפקחים עליה. ככל שאתם פחות שומרים עליהם, בין אם מתוך בורות או מתוך הרסנות עצמית מכוונת, כך אתם יותר סוטים מהרמה שבה המושלמות הפיזית הינה מציאות. ישנו הבדל בין תפיסת מחלה כהעדר תפקוד מושלם לבין התפיסה שאני מציג, שהרמה שבה קיים תפקוד מושלם היא ממש כאן, רק שאתם נסוגותם ממנה. בהדרגה, על ידי הבנת החוקים וכיצד הפרתם אותם, הבריאות יכולה להיבנות מחדש צעד אחר צעד ולהגיע לרמה המקורית של תפקוד מושלם. אם התפיסה המקובלת, "שהתפקוד המושלם נעלם" הייתה נכונה, לא הייתם יכולים לחזור לתפקוד מושלם. ככל שיותר רחקתם מרמה זו של תפקוד מושלם, כך יותר קשה לאתר את כל הנקודות בתגובת השרשרת של סיבות שונות ותוצאות. קל לראות שכל עוד לא הופרו החוקים של תפקוד פיזי, המערכת הפיזית עובדת בטבעיות ובמושלמות מוחלטת ונותנת לאדם כוח ובריאות.

באופן מוזר, דבר זה פחות ברור לכם ברמות המנטליות והנפשיות. ברמות אלה פועלים חוקים זהים. בטבע, החיים המנטליים והרגשיים שלכם נועדו לתפקד בצורה מושלמת בדיוק כמו גופכם. כאשר אתם משיגים את הרמה המקורית, אתם "בבית". הגעתם לאותו מקום בתוככם שיכול להשיג מה שהחיים יועדו להגשים בכם, ומה אתם יועדתם להגשים בחיים – מפני ששני אלה הם אחד.

ההגשמה – על רבגוניותה והאפשרויות הבלתי מוגבלות שלה לחוויה והתרחבות, היא מציאות שקיימת בכם באופן תמידי. כאשר אתם לא מסופקים ולא מאושרים, זה סימן לכך שהסטתם את התודעה שלכם מפוטנציאל זה. חשוב ביותר, ידידי, לתפוס את החיים בדרך זו. כי אז תקצרו את המסע שמרחיק אתכם ממרכז הווייתכם, שבו נמצאים העוצמה, האפשרות, החוכמה והכוח, ושאינכם יכולים עדיין לתפוס.

לפני שאחזור לסיבות לכך שאינם יכולים לתפוס נקודה זו, ברצוני להבהיר מזווית אחרת מה קורה כאשר סטיתם מהאפשרות לתפקוד מושלם. כל מושג, רעיון, מחשבה ופעולה הם גם סיבה וגם אנרגיה, שגורמת לפעולה של סדרת תגובות שרשרת. זה הטבע של סיבה, לגרום לתוצאה. האנרגיה שיוצרת את תגובות השרשרת יוצרת את התוצאות של הסיבה המקורית, הגרעין המקורי של אנרגיה. בהרצאה האחרונה דיברתי על עיקרון מנציח עצמו. תוצאת תגובות השרשרת שנגרמה מכל מחשבה, אמונה או פעולה שהיא, מנציחה עצמה, לאחר שנוצרה המחשבה המקורית.

אם המחשבה או המושג המקורים תואמים לאמת, תגובות השרשרת בהכרח יהיו מועילות, חיוביות, מהנות, ללא קונפליקטים.  והן תבאנה להתרחבות נוספת, לתועלת והנאה נוספים, מפני שעיקרון ההנצחה העצמית נמצא בפעולה. אבל אם בכל רגע נתון, בכל מצב, האדם יוצר מושג או כוונה הבנויה על טעות, תגובות השרשרת חייבות יהיו להיות שליליות, מגבילות, הרסניות ולא מהנות.

הבה ניקח רעיון שיצרתם. רעיון זה, בין אם הוא נכון או לא, יוביל למספר הנחות, ואלה תובלנה אתכם למספר פעולות או העדר פעולות. פעולות או אי פעולות אלה יובילו לתגובות של אחרים, של העולם סביבכם. התגובות שלהם שוב יגרמו תגובות נוספות בתוככם, כך שתעצבו מושגים נוספים שיושפעו על ידי כל פעולות הגומלין. וכך זה ממשיך. המושג המקורי השגוי מוביל לתגובות גומלין שנובעות ממנו. התפיסה השגויה המקורית מובילה לטעות חמורה יותר, לחוסר הבנה מצטברת, לריחוק גדול יותר מהאמת. כל סיבה יוצרת תוצאה. כל תוצאה נעשית סימולטאנית סיבה חדשה ויוצרת תוצאה חדשה, אשר בתורה חייבת להיות הסיבה של התוצאה הבאה. זהו הטבע של תגובת שרשרת שמנציחה עצמה.

כאשר מופעלת תגובת שרשרת שלילית, יש לעקוב אחר כל  חיבור, שהוא גם סיבה וגם תוצאה. יש להבין אותו ואז לוותר עליו, כך שהאדם ימצא את דרכו חזרה לרמה המקורית שבה לא קיימים קונפליקטים ובה המציאות היא של התרחבות פורייה. ברמה זו קיימים שלווה ללא פחד, התרחבות ועוררות – כל מה שהאדם יכול לשאוף אליו. ככל שאתם יותר רחוקים מזה, כך יותר קשה למצוא את הדרך חזרה. בדיוק כמו בבריאות פיזית פגומה, כך זה ברמות המנטליות והנפשיות. ככל שיותר מפרים את החוקים של תפקוד מושלם, כך יותר מתהוות תגובות השרשרת השליליות. החוקים המנטליים והנפשיים הם מדויקים ומוגדרים כמו החוקים של הגוף הפיזי. המערכת הפיזית מכילה כוח מבריא פנימי שמוכן תמיד לשתף פעולה אם תתנו לו הזדמנות לכך. כאשר אתם עושים מאמץ להבין את החוקים ולתקן את הפגיעה, כאשר אתם בוטחים בכוח הטבעי המרפא ועושים כמיטב יכולתכם, כוח חי זה מתחיל לפעול. כך זה בדיוק ברמות המנטליות והנפשיות. גם שם קיימים כוחות ריפוי, והם שואפים לשלמות, ליעילות, להתרחבות ולהגשמה. אם תרשו להם לפעול, על ידי כך שתחושו את הכיוון שלהם ותסירו את המכשולים שגרמו להפרת החוקים, כוחות ריפוי נפשיים אלה יתאספו בכוח גדל והולך ויצעידו אתכם קדימה.

ככל שאתם יותר בבלבול מנטלי וברגשות הרסניים, כך יותר קשה לחזור לרמה המקורית. תיקון כל חיבור בתגובת השרשרת מפחיד את האנשים מפני שנראה להם שנדרש מכם דבר שאינם יכולים לתת.

זו, ידידיי, העבודה בנתיב. כל אדם שרוצה לחיות את החיים בצורה מצליחה, חייב למלא אחר הנחות היסוד האלה. אתם חייבים למצוא את הדרך לפוטנציאל המקורי שלכם, להבין את החוקים ששולטים על המערכות הפיזיות, המנטליות והרגשיות, לתפוס את מושלמות החוקים ולדבוק בהם.

מהי ההפרה הגדולה ביותר שמובילה לתגובות שרשרת נוספות של הפרה, שגיאות, בלבול והרסנות? באופן בסיסי, זו בורות כלפי התהליך הזה. כאשר אתם מתעלמים מהפוטנציאל הפנימי שיש לכם, מהכוחות הבלתי מוגבלים שברשותכם, שמיועדים לספק לכם בדיוק את מה שאתם צריכים, הפרה בסיסית זו תביא בהכרח לניכור והרס. כאשר אתם נוכחים לדעת שאין שום מצב בחייכם שצריך להישאר ללא פיתרון, באומללות או בפחד, שיש לכם בתוככם כל אשר אתם זקוקים לו כדי לפתור כל בעיה שיש לכם ולא משנה מה היא, בזאת הגשמתם את הנחת היסוד של הנתיב. דבר זה יעניק לכם את ההזדמנות לחזור לרמת ההגשמה שהאנושות סטתה ממנה במהלך שנים רבות. ייתכן שהסטייה קיימת רק בתחומים מסוימים של האישיות שלכם, בעוד שבתחומים אחרים אתם במגע קרוב עם הרמה המקורית של המושלמות, על החיים הדינמיים ואפשרויות ההגשמה. אבל אתם הבאתם אתכם לחיים האלה פגמים מסוימים, והמכשול הגדול ביותר שלכם קיים אם אינכם יודעים שיש לכם אפשרות להיפטר מהם.

אינכם יכולים להפעיל את הכוח הבלתי מוגבל שבכם לשם מטרות מחוץ לעצמכם, אם לא התמחיתם בו תחילה עבור עצמכם. עליכם לתקן את התחומים הפגומים בכם. עליכם להשתמש בכוח זה כדי לחזור לנקודה של עזיבתכם את הרמה המקורית של המושלמות. עליכם להשתמש בָּכוח כדי לעבור מהרסנות ליעילות, מהפרדה לחיבור. ולהיות מודע למקומות שבהם אתם פוגמים בשלמות שלכם ולכן מפרים את החוקים הנפשיים. עליכם להשתמש בכוח זה כדי לשחרר את הביטחון האשלייתי של שנאה ואכזריות, ולשנות את האישיות שלכם לאהבה לאחרים. כדי להשתמש בצורה נכונה בכוחות האלה שנמצאים ברשותכם, מצאו תחילה היכן אתם נמצאים באשליה לגבי עצמכם וגלו היכן אתם לא הגונים ואוהבים כפי שחשבתכם. ואז השתמשו בכוח הזה הלאה כדי לשנות מצב זה. כאשר תתמחו בעצמכם בדרך זו, הכוח יתרחב באופן אוטומטי. ואז תיווכחו לדעת שאתם וכל האחרים הם אחד, וזה יהפוך למציאות חיה בתוככם. כל עוד העצמי והאחרים נראים נפרדים, יופיע קונפליקט של מניע בין העצמי והאחרים, שיכפה עליכם להיות הרסניים – לעצמי או לאחרים. היות שאתם אחד עם האחרים, כל אלטרנטיבה תשפיע על כולם. לכן לא ניתן להשתמש בָּכוח עד אשר תהיה הרגשת חופש, אושר, שלא יכולה להיות כל עוד יש קונפליקט.

הדרישה הראשונה לחזרה לרמה המקורית של מושלמות, של אפשרויות בלתי מגובלות, של התרחבות וחוויה משמעותית, של אושר עליון, היא הידיעה שרמה זו קיימת בכם ויש להפעילה על ידי התודעה. אבל לשמוע את האמת ולדעת אותה זה לא אותו דבר. יש להטמיע את הידע. המודעות שהבעיה המיידית יכולה להיפטר, שיש בכם כל דבר שאתם זקוקים לו בשביל לפתור, היא הצעד הראשון בכל שלב שהוא.

לעיתים קרובות אינכם רוצים להכיר באפשרות זו. אבל כשתגלו אותה, יתגלה לכם היכן וכיצד הפרתם את החוקים הרלוונטיים והיכן וכיצד עליכם לתקן את המצב. במציאות, גילוי זה הוא תמיד טוב מכל נקודת מבט. אבל להתייצב בפני עצמכם דורש אומץ ויושר. נראה כאילו תהליך מתקן זה דורש תשלום כבד. המחיר הוא התייצבות בפני הסיטואציה ביושר. למעשה, ככל שאתם חומקים מזה, כך אתם סוטים מכל מה שהוא טוב ושלו, והמחיר שאתם משלמים גדול יותר.

כאשר אתם מתבוננים על חייכם, שאלו את עצמכם היכן תוכלו להתרחב יותר. כיצד תוכלו לחוות את החיים בצורה יותר עמוקה ומלאה. כיצד תוכלו להיות חופשיים מכל חוסר הרמוניה בתוככם או מסביבכם. היכן וכיצד תוכלו לתת ולקבל יותר. כאשר אתם מכירים בדיוק את התחומים הריקים או היעילים ואת האפשרות שקיימים בכם הכלים בעזרתם תוכלו לתקן את המצב, אז תעשו את הדבר היעיל והנחוץ. כל דבר אחר יגיע מאליו. ואז יתאפשר לכם לעקוב אחר תגובות השרשרת השונות, למצוא את החוקים המתאימים, לשנות את העמדה וההתנהגות הקשורים בחוקים אלה. תעבדו איתם במקום נגדם. אך כל עוד אתם מתעלמים מהקשיים שלכם, מהריקנות, או שאתם מעמידים פנים שהסיבה להם לא שייכת אליכם או כמעט לא נעוצה בכם, לא תוכלו לחזור למקום האמיתי שבכם.

ההפרה הבאה של חוק מנטלי היא רעיונות שגויים. כל מושג שגוי שיש לאדם קשור באי רצון לקבל את האמת על עצמו. יש להבחין פה בין תחומים כלליים של החיים, כמו מדע או פילוסופיה, שאין להם קשר ישיר עם החיים האישיים או שהם מעבר לתפיסה העכשווית שלכם. ברור מאליו שאנשים, במצב ההתפתחות העכשווי שלהם, לא יכולים לדעת הכול. אבל בתחומים שאתם מסוגלים להבין, בתנאי שאינכם חסומים ואתם ישרים עם עצמכם, כל חוסר אמת שהאמונות שלה תומכות בה, משפיעה על החיים הפנימיים והחיצוניים שלכם, היות שהאמונה המזויפת היא התוצר של העמדה הפנימית שלכם. על כן איננו יכולים לומר שהאמונות הרוחניות של האדם אינן שייכות לעמדות הרגשיות שלו. בין אם אתם מאמינים או לא, מה וכיצד אתם מאמינים, העמדה שבעזרתה אתם מחליטים להאמין או לא להאמין בכוח עליון, שייכת ליושר הפנימי ביותר שלכם, היושר שלכם עם עצמכם בכל התחומים.

על כן זה נכון שכל תפיסה שגויה בנפש שלכם שיוצרת תגובות שרשרת שליליות נובעת מחוסר הרצון שלכם להיות בָּאמת.

ההתעלמות מכך שכל האפשרויות, כל המושלמות, ההגשמה, כבר קיימים עמוק בגרעין של העצמי קשורה ישירות לפיסה שגויה לגבי החיים. אנשים רוצים להתעלם מהאפשרויות ומהכוח שבתוכם. אתם עושים זאת הן מפני שאתם מפיקים הנאה מתלונות וחוסר אושר, והן משום שאתם פוחדים מאותם כוחות. אתם פוחדים מהאפשרות של אושר, מכך שלא תוכלו לשאת זאת. אתם פוחדים מהאקסטזה של חיים שנחווים בצורה מושלמת, כפי שאתם פוחדים מהמוות ומכל החוויות הגדולות שלוקחות אתכם מעצמכם. פחד מעורפל זה גורם לאנשים לאמץ שליליות ולהפר את החוקים שמאפשרים להם את החוויות שדיברנו עליהן. רק כאשר אתם מגיעים לדרגה ניכרת של תגובת שרשרת שלילית, על כל הכאב והתסכול שלה, אז תכמהו לחזור צעד אחר צעד לנקודת העזיבה על ידי תגובת שרשרת שנוצרת מהעצמי עד שתגיעו לרמה של המקור על כל הפוטנציאלים והכוחות שבו. ולבסוף לא תחמקו מהאקסטזה של חיים מלאים, עם שפע, אמת, אהבה ואפשרויות אינסופיות בכל כיוון של הווייתכם.

בהרצאות האחרונות דיברנו על כך שרבים מכם מתחילים כעת לגלות את ההרסניות המכוונת שלכם, כיצד אתם רוצים להיות הרסניים. זו התקדמות גדלה, ידידיי. אם אינכם יודעים זאת, אז אתם יותר רחוקים מרמת ההוויה שבה מתקיים כל הטוב. אם אינכם יודעים מה אתם מרגישים ומה אתם רוצים ומה מטרתכם, זה יגרום לכך שזה יהיה בלתי אפשרי לנוע באיזה שהוא כיוון. לכן יש תחילה להכיר במטרות שלכם, בשאיפות וברצונות שלכם, ולא משנה אם הם חיוביים או לא. זהו חלק חיוני של העבודה שאנו עושים במשותף. ואז תוכלו לדעת שאתם הורסים במכוון חלקים מסוימים שבהם אינכם מאושרים. כאשר אתם מודעים לכך, כבר אינכם כה רחוקים.

מרבית ידידיי מצאו את ההרסנות המכוונת. ואלה שטרם מצאו, אני מפציר בכם להתבונן בעצמכם באור זה. אתם תראו שעדיין לא הגעתם לנקודה שבה אתם באמת שואפים לוותר על ההרסנות ולחזור לעמדה חיובית וידידותית לחיים ולאחרים. עדיין אינכם רוצים לוותר על מרכוז עצמי ועד בידול, ולקבל דרך חדשה של חיים הכוללת אחרים, הבונה במקום להרוס, שבה אתם רוצים לתרום, אפילו שהמשמעות היא  וויתור על חשיבות האגו הקטן. יש לרצות את העמדה החדשה ודרך החיים הזו. אחרת זה לא יקרה. מעצמו זה לא יקרה אלא אם האגו ירצה בזאת.

ואז ייעלמו כל הפחדים ותחושת חוסר הערך שלכם. עדיין העבר ההרסני שלכם ינסה לטעון לזכותו. ואז תצטרכו לעבוד ברמה זו. כאשר אתם מבצעים את ההחלטה החיונית הזו, לוותר על ההרסנות, תמצאו שמתחולל בכם קרב. פחד גדול יותר מהגשמה יעילה ומאושר. פחד שגדול מכליאה וכאב. לאחר שתמצאו ותבהירו לעצמכם את טבע ההרסנות המכוונת, תנו את ההוראה הבאה לנפש שלכם: "אני באמת שואף לוותר על ההרסנות שלי. אני רוצה דברים חיוביים. אני בוחר בזאת, לא על ידי לחץ או חובה, אלא מפני שאני שואף לזה." ומיד תמצאו פחד. הגרעין הקטן של הפחד – עדיין מעורפל ולא מבוטא – בו צריך להתמקד. זו הנקודה של תגובת שרשרת שרובכם נמצאים בה כעת או בקרוב למציאתו, אם תתקדמו בעבודתכם על פי האפשרויות הקיימות בפניכם בזמן זה.

הנקודה הבאה היא: מדוע אתם נצמדים הלאה לזה? למה אתם חושבים שזה בטוח יותר מאשר ההרחבה הבלתי מוגבלת של טוב שנפתחת בפניכם כאשר אתם משחררים את ההרסנות, השלילה, ההכחשה? מהו הפחד? זו הרצאה בפני עצמה.

כאשר תבינו את הפחד מהטוב, שמוביל אתכם להיצמד לשלילה, אז כבר לא תהיו רחוקים מהגרעין המקורי שבו אתם צריכים להתקיים. כאשר תוכלו ליצור מגע עם המרכז של עצמכם, זה יעניק לכם כוח להיות המסטרים של חייכם ולהיפתח לאפשרויות הטובות ביותר. יש לנקות כל כך הרבה תחומים מעורפלים לפני שמגיעים לנקודה. כאשר אינכם רוצים לראות את כוונת התחילה של ההרסנות שלכם, אתם תקועים. זו הנקודה החשובה ביותר בעבודה הזאת. כל היתר הם נושאים משניים, הדרכה כדי להיות מודע לחלוטין לגבי ההרסנות המכוונת וההימנעות מהגשמה חיובית ויצירתית.

ישנו פחד מהתמוססות העצמי. פחד זה קיים גם באיחוד בין המינים. הוא קיים בכל מצב יצירתי שבו האגו אינו קשור בחוזקה להוויה הפנימית. אנשים מפחדים מהתמוססות ואיחוד עם הזרם האוניברסלי של ההוויה. התמוססות זו וויתור על העצמי הקטן קיים גם במצבים לא בריאים כמו מחלות או סמים.  כאשר האגו אבוד מפני שהוא חלש מדי, זה לא בריא. אבל אם זכית באגו בריא, אתה תגיע לנקודה שבה אתה יכול לשחרר אותו. והשחרור הזה נראה מפחיד. זו שאלה של אמון. כל עוד אין לך אמון עמוק בעצמך, אינך יכול לבטוח בכוחות היקום. כאשר תשחרר או את האגו הקטן, תהיו יותר אינדיבידואלים ותמצאו את עצמכם בחזרה. האמון בעצמי יגדל ככל שתוותרו על ההרסנות. ועליכם לוותר על ההרסנות לפני שתשחררו את עצמכם. יהיה לכם קל יותר לעשות זאת כשתבינו את הפחד. זהו הפחד הפנימי העמוק.

שאלה: האם רגשנות יתר הינה הרסנית?

תשובה: בוודאי, כל דבר שהוא "יתר", מוגזם, רומז על חוסר איזון, הפרעה.

שאלה: כיצד ניתן ללחום בזה?

תשובה: לחימה מרמזת על הסרה בכוח על ידי הדחקה, וזו אינה התפתחות אמיתית. התפתחות אמיתית יוצרת אישיות שלא צריכה לעמוד על המשמר, שיכולה לאפשר לעצמה להיות רגועה ובוטחת בתהליכים פנימיים שלה. מצב זה ניתן להשיג על ידי חקירה של רגשנות היתר. כאשר האדם אינו מעז להשקיע ברגשות טבעיים וספונטניים בתחומים מסוימים בגלל פחד, ניכור, מנגנוני הגנה מכוונים מזויפים, אז, כמו תמיד, קורה רגשנות יתר באותם תחומים. הטבע מנסה לכונן איזון כאשר מופר הסדר הטבעי. האיזון חייב להיבנות על מנת שהאישיות תהיה בהרמוניה ושלווה. כאשר יתוקן מצב תת רגשנות בתחומים האלה והאדם יוכל למלא את החסר, תיפסק רגשנות היתר. שניהם גורמים לכאב, גם תת רגשנות וגם רגשנות יתר.

כאשר אתם רוצים למצוא דרככם חזרה למרכז הפנימי, לתנועה הפנימית, זה תמיד יגיע לנקודה שבה אתם אומרים "אני משחרר". בין אם השחרור הוא וויתור על הרסנות, התאכזרות, פלישה או כל דרך אחרת לא יצרנית, או בין אם שחרור הוא אמון בזרם החיים, בכל מקרה זה חייב להגיע ליכולת לשחרר. כל עוד אתם מתנגדים לשחרור, אתם מייצרים חוסר הרמוניה בין זרם החיים לזרם הקוסמי שאתם חלק ממנו. אתם חייבים להפקיד עצמכם בזרם החיים ולהמתין לְמה שיבוא. אין זה ויתור על האישיות, על האינדיבידואליות או על התודעה, בשום אופן לא.

אתם יכולים למצוא את האמת של משפט זה רק אם תנסו אותו. כאשר התודעה שלכם היא גרעין מכווץ מדי, ההרמוניה הזו לא תוכל להתקיים בו. האגו החיצוני נעשה חזק מדי. יותר מדי אמון הונח בו, בדרך מעוותת, כשבאותו זמן לא ניתן מספיק אמון לרמות האחרות של האישיות, אשר פועלות באופן אוטונומי אם ניתנת להן ההזדמנות ואשר האגו החיצוני חייב לבסוף להשתלב איתן עבור תפקוד הרמוני. כאשר האגו החיצוני מודגש מדי, התוצאה היא הפרדה מהמרכז המתפקד האוטונומי, שהינו אחד עם הזרם האוניברסלי. כאשר אתם משחררים ומפקידים עצמכם בזרם החיים, המציאות הקוסמית של ההוויה, האגו שלכם לא יפסיק להתקיים. הוא יהיה חלק רגוע של התודעה הגדולה יותר שלכם. ופירוש הדבר ביטחון בעצמכם כפי שמעולם לא חשתם.

ולבסוף, זה מסתכם בפעולה של הפקדת עצמכם בזרם האוניברסלי. אם החיים נחווים כהלכה, תגיעו לזה. אני מאחל לכם להיווכח שכל דבר שאתם שואפים אליו קיים בכם. וכמו כן שתבינו, שאין שום סיבה לפחד משום דבר. שחררו והפקידו עצמכם בזרם החיים, לטוב ולהתגשמות הנשמה.

נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי