הרצאה 142: הכמיהה והפחד מאושר, הפחד משחרור האגו הקטן – הנתיב להתמרה

הרצאה 142: הכמיהה והפחד מאושר, הפחד משחרור האגו הקטן

15 באפריל, 1966
תרגום מאנגלית: ליאורה ורדי

הרצאה זו היא המשך ההרצאה הקודמת על הכמיהה הטבועה עמוקות בבן אנוש לאושר, והפחד ממנו. פחד זה קיים ברמה עמוקה בנפש האנושית, מתחת לתפיסות הנוירוטיות הרגילות ולפחדים שקיימים באדם בשכל הלא מודע. הפחד מאושר שייך באופן ישיר לפחד משחרור תכונות האגו החיצוני. באותו מטבע, הכמיהה לאושר היא הכמיהה לשחרור מאותן תכונות אגו. רבים מכם הגיעו או עומדים להגיע למודעות לגבי הקונפליקט המושרש עמוקות בין הכמיהה לאושר ובין הפחד ממנו, שהינו באותו זמן כמיהה לשחרור מהאגו הקטן והפחד מהשחרור הזה.

כפי שכבר שמעתם שאמרתי לגבי כל כך הרבה היבטים של ההוויה, כל דבר קיים בהבנה נכונה וגם בעיוות. כך גם לגבי שחרור מאגו חיצוני. שחרור כזה יכול לקרות באופן מעוות, לא מאוזן, ולכן לא בריא. תחילה, נבהיר מה אני מתכוון בתכונות האגו. ישנם תפקידים שיש לכם גישה ישירה אליהם: החשיבה הרצונית שלכם והתכונה שאני מכנה אותה רצון חיצוני שניתן להפעיל את כוחו בצורה ישירה. להלן דוגמה בין רצון ישיר לרצון לא ישיר, ברמה הפיזית. הרצון הישיר שלכם יכול להחליט שתזיזו את ידכם, כיצד תזיזו ואיזה פעולה תבצעו. אבל אין לכם שליטה ישירה על קצב הלב שלכם או על מחזור הדם. הבדל דומה קיים בין שני הרצונות גם ברמה המנטלית והרגשית. אין שום טעם להכריח את עצמכם להרגיש רגשות מסוימים, אבל על ידי החלטה לגבי כיוון החשיבה אתם יכולים לשנות את הרגשות הלא רצויים. בדרך דומה, ניתן לווסת את קצב פעימות הלב ומחזור הדם על ידי שימוש בתכונות שאתם שולטים עליהן עם הרצון הישיר שלכם.

כאשר משתמשים ברצון ישיר בדרך שגויה, הנפש נזרקת לאי סדר. הפעלת יתר של הרצון וניסיונות לכוון אותו לתחומים שלא יכולים להיות נשלטים ישירות גורמת לבזבוז אנרגיה ומחלישה אתכם. האם אתם יכולים לדמיין עצמכם כופים בכל הכוח לשינוי מחזור הדם? למאמץ כזה, אם בכלל תהיה איזו השפעה, היא תהיה שלילית ותרע את המצב. האמת היא שיש ברשותכם אמצעים רבים לשיפור מחזור הדם, אבל לא ניתן להפעילם על ידי הרצון החיצוני. כך הדבר עם התכונות המנטליות והרגשיות שלכם. פעמים רבות אתם מאמצים גישה שגויה על ידי הפעלת הרצון החיצוני בכיוון שגוי ומזניחים שימוש שלו במקום שהוא יעזור להתפתחותכם. כאשר לא משתמשים ברצון במידה מספקת, האגו נחלש בהדרגה. כאשר הרצון מופעל יותר על המידה, הוא נעשה כל כך מותש שזה מוביל לבריחה מהעצמי כתוצאה ממניעים חלשים. במקרה כזה, שחרור הוא בריחה שעלולה להיות מסוכנת.

על מנת לשחרר, צריך שיהיה אגו בריא ומאוזן, ולא כזה שטעון במושגים שגויים, פחד מזויף ועמדות הרסניות. רק אז האגו יכול לוותר על שליטה ישירה, הדוקה מדי, של הרצון החיצוני. הכמיהה העמוקה לאושר והרמוניה המגיעה משחרור תכונות האגו נובעת מהידיעה העמוקה בתוך כל בן אנוש, שכל חוויה אנושית גדולה היא תוצאה של שחרור, במידה מסוימת, של השליטה ההדוקה של תכונות האגו. כל ההגשמות היצירתיות הן עבודה ישירה של אינטליגנציה וחוכמה פנימיים הנמצאים הרבה מעבר לאינטליגנציית האגו המודעת הישירה העומדת לרשות האדם. לפיכך, יש להשתמש במתכוון באינטליגנציית האגו המודעת הישירה על מנת להפעיל את החוכמה הגדולה יותר שבפנים. נראה שההוויה הפנימית שלכם קיימת בצורה בלתי תלויה בכלי החשיבה הרצוניים שלכם. תחילה, בני אנוש ממש לא מודעים לאינטליגנציה הפנימית העוצמתית הזו. ואז הם מתחילים לחוות אותה לפרקים כדבר מופרד לגמרי מהעצמי המכוון והמודע שלהם. ולבסוף הם משלבים את שני החלקים של עצמם. על מנת להשיג את השלוב, עליכם ללמוד להשתמש באגו המודע למטרת הפעלת העצמי הפנימי. עליכם ללמוד את האיזון העדין בין מתי וכיצד להשתמש באגו החיצוני, ומתי לשים אותו בצד.

כל חוויה אנושית גדולה ואמיתית מגיעה מהעצמי הפנימי, הלא רצוני. לעולם היא לא יכולה להגיע מהאגו החיצוני, אלא אם האגו כבר משולב בעצמי הפנימי. כל פעולות של יצירת באמנות ובמדע, כל ההמצאות הגדולות, כל הערכים המעשירים ומתמשכים נובעים מההוויה הפנימית, כפי שכל החוויות הרוחניות, חווית האקסטזה של האהבה בין המינים ולבסוף החוויה הגדולה של מוות פיזי, שבני אנוש סבורים בטעות שהיא עצובה ונוראה. בני אנוש פוחדים מחוויה רוחנית גדולה. הם פוחדים מפעולה גדולה של אהבה טוטאלית ומשחרור העצמי הקטן בזמן האקסטזה של האיחוד. אנשים מפחדים לגייס את האומץ הדרוש לאפשר העצמי הפנימי להתגשם במלוא חוכמתו והאמת שלו. אתם פחות מודעים לשני הפחדים האחרונים, בעוד שהפחד מהמוות הוגזם והפך לפחד כביכול רציונלי.

הפחד משחרור תכונות האגו החיצוני הוא תוצאה נוספת של התפיסה השגויה, שניתן לקיים חיים רק כאשר קיים אגו חזק. מה משמעות החיים בהקשר זה? אינכם רוצים לאבד את תחושת הזהות שלכם, תחושת האינדיבידואליות שלכם והקיום הייחודי שלכם. לרוע המזל תחושה זו של זהות משויכת באופן בלעדי לתכונות האגו החיצוני של חשיבה ורצון רצוניים. בגלל זהות שגויה זו אתם פוחדים שתאבדו את עצמכם ללא תכונות האגו. אבדן אגו משמעותו מוות עבורכם, מפני שאתם מרגישים לא קיימים. האיום "אני לא קיים" גורם לכם להיצמד לאגו.

ההיסטוריה של אבולוציה רוחנית הביאה את בני האנוש באופן זמני למצב של היצמדות לאגו עד אשר ילמד לכונן איזון. בזמן המתקדם יותר של האבולוציה, האנושות התמקדה יתר על המידה בשימוש בתכונות האגו, כך שאנשים אינם יכולים לעבור מעבר לקיר המוצק של חומר, שכפי שהאגו תופס זאת, וזה מפריד אותם מהחיים. לכן אתם משווים את ההפרדה הפיזית לאינדיבידואליות. אכן נכון שאגו חלש ולא יעיל מעלים את תחושת האינדיבידואליות שלכם. לכן האגו חייב להיות חזק, אבל רק לשם המטרה היחידה של הרפייתו, כך שהוא ישולב בעצמי החכם והעמוק יותר שאליו מגיעים באופן לא ישיר. כאשר אתם משייכים את הזהות שלכם באופן בלעדי לאגו החיצוני, אתם בהכרח מפחדים לשחרר אותו. זה נראה לכם כהשמדה, מפני שהקיום שלכם  נראה מאוים. ההפרדה האנושית היא התוצאה של איום זה. זהו השורש העמוק ביותר לפחד שלכם כשמדובר בשחרור. כל עוד ההיצמדות לאגו לא משתחררת, לא יכול לבוא אושר אמיתי.

כל הפרזה בהפעלת האגו מונעת חוויה אמיתית. חוויה באמת יפה, מועילה ומשמעותית מגיעה מאיזון מושלם בין האגו הרצוני והעצמי הלא רצוני. האחרון מגשים בדרך ספונטנית, לא כפויה ולא ישירה, ואינו נשלט על ידי רצון חיצוני. אלה החוויות שגורמות לכם להרגיש אחד עם היקום. העובדה שהאנושות שואפת באופן עקבי לאיחוד, בין אם אתם מודעים לשאיפה זו או לא, מובנת, מפני שזהו היעוד שלכם, המצב הטבעי, הכיוון שלקראתו האבולוציה דוחפת אתכם. הצורך הפנימי העמוק להגיע למצב של שילוב מושלם בין תכונות האגו החיצוני לעצמי הפנימי הלא רצוני חייב להתקיים בבני אנוש כל עוד הצורך הזה לא הוגשם. זה המקום אליו אתם חייבים ללכת. כאשר אתם חוסמים, שלא בתבונה, את הדרך ליעוד שלכם, מפני שהפחדים והתפיסות השגויות שלכם מובילים אתכם לניכור עצמי ובריחה מהחיים, עולים קונפליקטים בעומק הנפש. היעוד של שילוב האגו עם העצמי העמוק יותר נעשה בד בבד הכמיהה הגדולה ביותר שלכם והפחד העמוק ביותר שלכם. הפרדה זו בין השאיפה לפחד חזקה במיוחד בחוויות החיים שבהן שליטה הדוקה לא מאפשרת לאגו לסור הצידה ולשחרר את העצמי הפנימי להגשים עצמו.

במקום שבו קיימת שליטה מופרזת כזו במשך זמן מה, ושהיא מתישה את האישיות, האנשים נזקקים לעיתים קרובות לאמצעים מזויפים כדי לשחרר עצמם מהמשא של השליטה ההדוקה מדי. הם אינם יכולים לשאת את המצב של עומס היתר על התכונות וההתנגדות לעצמי הפנימי הלא רצוני, המצויד לאין שיעור יותר טוב ונועד לשרת אותם. הם מחפשים רווחה, ולכן לעיתים קרובות, לא בכוונה, משתמשים באמצעים מזויפים ואפילו מסוכנים רק כדי לחוות את הפלא והעושר של החיים. הצורות הקיצוניות ביותר של שחרור אגו שמתפקד יותר מדי הן אלכוהוליזם והתמכרות לסמים. צורות פחות קיצוניות הן ניכור עצמי ומצבים מנטליים של ניתוק מהעצמי. הן נועדו, בצורה לא מודעת, כדי לברוח מהאגו. אתם לבטח יודעים בכמה דרכים אדם נעזר כדי לברוח מעצמו. אלה דרכים מזויפות, לא מובנות, רשלניות, שבהן העצמי מחפש לשווא לשחרר את עצמו. כאשר האדם חווה את התוצאות השליליות של בריחה כזו מהעצמי, הוא יותר משוכנע בסכנה של השחרור. ונפילה לקיצוניות האחרת של היאחזות הינה חזקה מדי באותו אגו שיצר מלכתחילה את חוסר האיזון – וזה לא פיתרון. רק אגו חזק, בריא וחסון יכול לאפשר לעצמו לשחרר את עצמו. אגו כזה יכול לוותר על עצמו ולהשתלב בעצמי הרחב יותר.

זה מסביר מדוע אתם תפוסים במאבק הגדול בין כמיהה לאושר ופחד ממנו, ובין שחרור בריא של האגו, למרות שהוא מאפשר לעצמי הרחב יותר את ההזדמנות להתגשם, ליצור, להנחות, להיות. שליטה אמיתית לא נוצרת בנשמה על ידי אחיזה חרֵדה וחזקה אלא על ידי תנועה הרמונית, ללא מאמץ, שמגבירה את המודעות לכוח שקיים ברשות כל אדם, בלי שהכוח הזה יהיה משא.

כאשר תתבוננו באותם תחומים בחייכם המתפקדים ממש טוב, תבינו יותר טוב את הכוונה. ייתכן שהגעתם לחיים האלה משוחררים ובריאים באותם אספקטים, או שבניתם תבניות בריאות על ידי עבודה בנתיב כמו זה. בכל מקרה, העיקרון המנציח עצמו נמצא בפעולה.

כל ההיבטים של חיים והוויה, כל הפעולות הפנימיות והחיצוניות של בני אנוש, במיוחד הקבועות והחוזרות, מבוססות על תהליכי הנצחת העצמי. כל אחד מהם הוא כמו שדה מגנטי. העמדה שהאדם מחזיק בה לגבי תחום מסוים בחייו, ביחד עם המחשבות, רגשות, התרשמויות, מושגים כן הפעולות, תגובות ויחסי גומלין הנובעים מאלה, יוצרים גרעין אנרגיה. האנרגיה החדשה שעולה מהגרעין הזה יוצרת את מה שמכונה בשם שדה מגנטי.

אצל אדם, מספר חוויות חיים בסיסיות מצטרפות כדי להקים שדה כוח כזה. הבסיסיים שבהם, הישימים לגבי כל בני אנוש, הם: עמדות כלפי העבודה, יחסי אנוש באופן כללי, ערכים חומריים, בריאות פיזית וחיים חיצוניים, הופעה ופעילות. ישנן גם עמדות לטבע, אמנות, הנאה ופנאי, מציאות רוחנית, התפתחות עצמית וערכים קבועים, ביחד עם איסוף והטמעת ידע. כל זה יוצר שדות אנרגטיים מגנטיים נפרדים. בכל חיי בן אנוש, חלק מהם מנציחים עצמם בצורה חיובית וחלק – שלילית.

במקום שבו השדות המגנטיים עובדים בצורה חיובית, כל דבר הולך בצורה חלקה. אין לכם צורך במאבק. תוצאות רצויות מגיעות מעצמן, ללא מאמץ ובהרמוניה, ולעולם לא יוצרות בעיות או קונפליקטים. הפעולה הנכונה קורת בזמן המתאים, מהחוץ ומבפנים. אתם חושבים על הדברים הראויים לעשות, לומר או להתבצע בדיוק בזמן המתאים. שום דבר לא עומד בדרככם. הדברים מגיעים מעצמם למקום המתאים. השראה, הכוונה, תושייה – הכול מתפקד כהלכה. באותם תחומים אתם מסוגלים לקבל את התפקוד החלק כמובן מאליו ואינכם מודעים למנגנון שלו. ברגע שתשימו לב לאותם תחומים, תראו שהאגו עושה את החלק שלו, אבל אינו שולט באופן בלעדי, כי הוא לא מסוגל לגרום לכל כך הרבה גורמים חיצונים ופנימיים לתפקד ביחד בצורה כה טובה. בזה נתתי לכם תיאור טיפוסי לשדה מגנטי שעובד בצורה חיובית, או אנרגיה מנציחה עצמה חיובית.

השדות המגנטיים השליליים בחוויית החיים של האדם מציינים לא רק כישלון, אלא לחץ, קושי, תזמון שגוי ותסכול. הדברים אינם פועלים. כאשר מתבוננים לעומק, האגו לחוץ ודוחף, בהנחה שכך הוא יוכל לגבור על החסימה. ואז מופיעים כאב, אכזבה וסיבוכים.

אנשים הם לרוב קצרי ראיה  במובן זה שהם מכנים את השדות האנרגטיים החיוביים "מזל טוב" ואת השליליים – מזל רע. כאשר אתם מנסים לשלוט ישירות על התוצאה עצמה, אתם בהכרח מבזבזים את האנרגיה שלכם בלי יכולת להפוך את השדה השלילי לחיובי. אבל אתם יכולים לשלוט ישירות על כל מה שיוצר את השדה המגנטי השלילי. אתם יכולים לבחור את עצמכם, את מחשבותיכם, רגשותיכם והעמדות שלכם בהקשר לזה. אתם יכולים לשלוט ישירות על – האם אתם רוצים להמשיך את אותן מחשבות, רגשות ועמדות או לשנות אותם. אתם יכולים להחליט האם אתם תישארו במצב המעורפל של חוסר אונים וחוסר תקווה, או שתחליטו להבהיר את המצב הפנימי על ידי ניסוח נכון של המחשבות וביטוי של הרצון לשנות זאת על ידי יצירת עמדה חדשה חיובית.

אף אחד אינו יותר בעל דעות קדומות ומאמין בגורל מאשר האדם החומרי שמתעלם מהמציאויות הרוחניות שמאחורי ההגשמה. דבר זה במיוחד נכון לגבי אלה שמאמינים ב"מזל טוב" וב"מזל רע" מפני שהם לא יכולים לראות מתחת לפני השטח. היות שאנשים אלה מסרבים לתפוס את המציאויות הרוחניות, הם לא יכולים לקלוט אותן. כמו כן הם לא רואים שיש להם השפעה על אותם תחומים בחייהם שנראים כאילו אין בהם מזל. אין אפשרות לשנות את התחומים האלה בלי עימות עצמי ישר ועמוק. תחילה יש להכיר באפשרות לשינוי, ואז יש לעורר את השאיפה לשינוי בלי לחסוך במאמץ שדורש שינוי עמוק כזה.

כאשר האדם תפוס בשדה מגנטי שלילי, הוא לא יכול ללחוץ לשינוי בעזרת הרצון החיצוני. ברצון החיצוני יש להשתמש כדי לגלות ממה מורכב השדה המנציח עצמו השלילי, מדוע הוא קיים ומה בעצמי יצר זאת. לאחר שהאדם עשה זאת, הוא יהיה מסוגל אוטומטית לכונן שדה חיובי.

כל עוד יש שליליות והרסנות בתוכך, אתה בהכרח מפחד משחרור האגו החיצוני השולט. היות שההרסנות מגיעה מהשדה המגנטי השלילי שמנציח אותה הלאה, שחרור השליטה החיצונית פירושה לתת את המוסרות לכוח הבלתי נשלט. מנקודת מבט זו, מובן הסירוב שלכם לשחרר את האגו וזה נראה אף כהגנה עצמית בריאה. על כן מובן, ידידיי, שתפחדו לשחרר כל עוד ישנו שדה מגנטי שלילי בכל תחום שהוא בחייכם. אתם תזהו את הפחד שלכם לשחרר כאשר תשתמשו בתכונות הרצוניות כדי לחשוף באיזה תחומים ספציפיים מתגשמים השדות המגנטיים השליליים. תשאלו, מה הם התחומים הספציפיים של השדות המגנטיים השליליים? ראו אותם בבהירות ובדייקנות.  שימו לב, מאוד חשוב שתראו הן את התחומים החיוביים והן את השליליים, זה לצד זה. אין איש ביניכם שיש לו רק שדות מגנטיים שליליים. כאשר תשוו את שתי הצורות של התפקוד, תגלו שקל יותר להרגיש רגוע כשאתם מגלים את הטבע של השדות המגנטיים השליליים.

זהו כמובן הנתיב שלכם, אבל הייתי רוצה שתעשו את העבודה תוך הבנה מדויקת של פעולת שדות הכוח המנציחים עצמם. זה יוביל אתכם להבנה מיידית לגבי קיום שדות שליליים מסוימים. אתם גם תראו, שעד היום לא הייתה לכם מודעות מדויקת. תתבוננו כיצד אתם דוחפים אנרגית אגו לערוץ השגוי ותהיו מסוגלים לשנות את הכיוון שלו. השדות השלילים מכילים את כל התבניות ההרסניות שלכם של אמונה, חשיבה, רגש ורצון, שגורמים לכם פחד לוותר על האגו הקטן. אתם תבינו בבהירות מדוע אתם פוחדים מאושר, מדוע אתם פוחדים לשחרר את השליטה החיצונית. אבל ברגע שהשדות המגנטיים השליליים יהיו ידועים ומובנים, הם כבר יתחילו להחליש את השפעתם, ועל כן יתחיל להיווצר שדה מגנטי חיובי מנציח עצמו.

בכל מקום שבו השדות החיוביים בפעולה, במודע או לא במודע, חייב להיות אמון. ככל שקיימים יותר שדות חיוביים בנפש ופחות שדות שליליים, כך גדול יותר האמון בשדות האנרגיה שיוצרים את חייכם כפי שנראה, ללא תלות באגו הרצוני שלכם. ככל שקיים יותר אמון כזה, כך פחות תהיה לכם בעיה לוותר על העצמי-אגו החיצוני הקטן שלכם. אפשרו לו לזרום ולהשתלב בהוויה הגדולה יותר הפנימית שלכם בעלת כל העוצמות והמשאבים שתזדקקו להם.

זו הדרך היחידה שבה ניתן להגיע לבטוח בחיים, בעצמי ובאלוהים. כיצד תוכלו לשחרר את האגו הקטן בעל השליטה ההדוקה, אם אין אמון. וכיצד תוכלו ליצור אמון ביקום בכל דרך אחרת מאשר תיקון השדות השליליים בעלי התבניות הכואבות, הלא רצויות, שחוזרות ונשנות? להגיד שאם חייבים לבטוח באלוהים מרוחק מחוץ לכם זו הוראה חסרת משמעות לחלוטין, שהופכת להיות פקודה בלתי אפשרית. האמון בחיים ולכן באלוהים, או בחוקים ובכוחות הקוסמיים האוניברסליים, יהיה מובן מאליו כאשר תבינו כיצד ומדוע פועלים שדות שליליים, מדוע הם קיימים, ואת העובדה שהם לא חייבים להתקיים. אפילו לפני שהם מותמרים לשדות חיוביים, אתם כבר תדעו בעיקרון שהאמון מוצדק, שמתחת לשדות השליליים יש משהו שניתן לבטוח בו ולהפעיל אותו על ידי השכל והרצון החיצוני וכיוון המחשבה. ככל שיותר מתחברים לכוח הרחב הזה, אפילו מתחת לשליליות החזקה ביותר שמנציחה עצמה, כך יותר קל יהיה לכם להפוך את זרמי האנרגיה מערוצים הרסניים לערוצים יעילים וחיוביים.

אוטומטית בדרך הולמת. כאשר אנשים רוצים להימצא מחוץ לתהליך החיים ולהישאר מקבלים פסיביים, סימן שהם לא תפסו את טבע החיים ואת החלק שעליהם לשחק בהם. אותו דבר נכון כאשר הם רוצים לקחת יותר מדי שליטה בידיהם. לאגו אסור להידחף הצידה וגם אסור להעמיס עליו. האיזון אינו יכול להיווצר עד אשר אנשים ייווכחו לדעת שיש להם הוויה פנימית עוצמתית שניתן להפעילה. לולא היה כוח פנימי כזה, כיצד היה האדם יכול להימנע מלהעמיס על האגו שלו ולהטעין אותו במשימות שאינו מסוגל לבצע? רק על ידי הפעלת ההוויה הפנימית אפשרי ליצור שילוב הרמוני בינה ובין האגו. כך, ידידיי, שילוב, אמון ומצב רגוע של הוויה פנימית עשירה ורחבה יותר יכולה להתגשם. לא על ידי בריחה מרוחניות מנותקת, אלא על ידי שילוב מושלם של האגו עם העצמי הפנימי.

להסרת שדות מגנטיים שליליים, אתם יכולים לומר: "יש פה שדה שלילי שאינו צריך להתקיים. זה לא דבר שניתן לי על ידי הגורל ושלא ניתן לשנותו. הוא יכול להשתנות, אם אבין בדיוק מדוע הוא קיים ומה עושה אותו תהליך שלילי שמנציח עצמו. לכן אני מכריז בזאת שאני הולך לבנות שדה חיובי, דבר שיוכל להתבצע רק כאשר השליליות וההרסנות שלי בתחום מסוים זה יהיו מודעים לי. היכן עיקרון ההנאה הצמוד להרסנות? אני מתכוון לראות זאת."

זה יָראה לכם בבהירות כיצד האנרגיה נוצרת שוב באופן עקבי דרך ההצמדה של עיקרון ההנאה לשליליות. השדה השלילי המנציח עצמו יכול להתקיים רק כאשר דחף ההנאה צמוד באופן שלילי לתבנית הרסנית מסוימת. חלק מההתנגדות שלכם לתקן את התחומים הלא מאושרים, זה פחד חבוי ולא רציונלי שמגיע מהתפיסה השגויה: "אם אני אוותר על כל המבנה הזה, כל השדה המכיל את השליליות וההנאה הצמודה אליו, אז לא תהיה יותר הנאה". הפחד הוא שההנאה תיעלם כאשר תוותרו על השליליות. יש להתעמת עם הפחד בעזרת העצמי החושב, הרציונלי והמודע, לאחר שהבהרתם לעצמכם שההנאה לא תילקח מכם. במצב חיובי, ההנאה שלכם תהיה לאין שעור גדולה יותר ובדרכים רצויות יותר. למעשה, הנטייה המקורית והטבעית של בן אנוש, לפני שהחל העיוות, היא הנאה חיובית מוחלטת.

מתוך תשובות לשאלות:

אין אף אדם שעובר את החיים בלי להרוס לעצמו כמה הזדמנויות. לכל נשמה שהתגלמה על פניי, בעזרת המזון הרוחני שהוצע פה, היכן קיימים אצלכם שדות מגנטים חיובים ושליליים. וזה יכול לעזור לכם לשקול את האפשרות שהשלילי יכול להתהפך, אם באמת תרצו זאת ותהיו מוכנים לעבור את התהליך.

היו מבורכים, יקיריי, היו בשלווה, היו באלוהים.

נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי