הרצאה 213: תרגולים – Let go, Let God – הנתיב להתמרה

הרצאה 213: תרגולים – Let go, Let God

[print-me]
 

דווקא ההתבוננות בתגובות השגרתיות בחיי היומיום הנראות לעיתים כשוליות מדי וחסרות משמעות מאפשרת למצוא את המפתח לבלבול ולקונפליקטים הקיימים בנו שאינם מאפשרים לנו ליישם את האמיתות הרוחניות הגדולות בחיי היומיום.

1. זיהוי הרצון העצמי –מהם המקומות בחייך שבהם אתה יכול לזהות שאתה מביא לשם רצון עצמי / עקשות /פחדים ועוד? 

2. מה המשאלה שהיינו רוצים שתממש, הנמצאת בתחום זה? מה לדעתכם מונע ממנה להתממש?

3. כיצד את/ה מזהים כי קיים שם רצון עצמי שמקדם שפע או רצון עצמי שיש בו זרם מאלץ עם תודעת עוני?

4. האם את/ה מזהים שמתחת נמצא חוסר אמון ואמונה?  ממה לדעתך נובע דפוס ההתנהגות?

5. האם אתה מזהה קושי לשחרר, להאמין, לסמוך? מה יוצר את הקושי?

6. מה עשית עד כה? מה אתה מתעתד לעשות?

7. מהו דפוס ההתמודדות שאת/ה מזהים?  למה הוא שייך לזרם מאלץ או כניעה?

8. מהי העמדה הנגדית החבויה? האם את/ה מודע לה?

9. מהם מקורות העושר הפנימי שעליי להתחבר אליהם כדי לחוש עושר פנימי שיאפשר לשחרר? 

   מה עליי לעשות כדי להתחבר אליהם?