הרצאה 214: נקודות גרעין נפשיות – הנתיב להתמרה

הרצאה 214: נקודות גרעין נפשיות

17 באוקטובר, 1973
תרגום מאנגלית: עמיר כרמל

שלום ידידיי האהובים. ברכות לכל הנמצאים כאן. כוחה האלוהי של האהבה זורם אל תוככם, אליכם, דרככם. היו קולטנים והניחו למתנה להעשיר אתכם.

ההרצאה הערב היא הרצאה שמשמח אותי במיוחד לתת. היא הייתה בהכנות זמן רב – במונחים שלכם; ההכנה שנדרשה מכם הייתה להתכונן לספוג אותה, ונדרשה גם הכנה בעולם בו אני חי, לסגל את הטרמינולוגיה להבנה האנושית. זו הייתה משימה לא קלה, שכן אנו עוסקים במושגים ובעקרונות שאין להם מקום בשפה האנושית.

ההרצאה עוסקת בראש ובראשונה בתהליך היצירתי ביקום, אבל אני לא נותן הרצאות על מנת לנדב אינפורמציה על הכללות, לא משנה עד כמה נשגבות עשויות להיות האמיתות הרוחניות; ההרצאות חייבות להיות קשורות תמיד למשהו שיכול לשמש אתכם כאן ועכשיו; אין שום אמת מטפיזית שלא ניתן למצוא לה יישום מידי לחיים שלכם, בלי קשר למצב ההתפתחות הנוכחי שלכם. בפתח ההרצאה נעסוק ברעיונות כלליים, ולאחר מכן תראו איך הם יכולים לשמש אתכם באופן אישי מאוד.

עליכם להבין ידידיי שהדברים שאומר לכם חייבים לעבור הפשטה רבה מאוד ולכן אינם יכולים לעשות צדק למציאות, אפילו לא בקירוב. אך במידת האפשר, אנסה להעביר חלק מן האמיתות הגדולות בשפת אנוש.

יצירה מצריכה מפגש בין שני עקרונות חיוניים, שהדרך הטובה ביותר להציג אותם במונחים אנושיים היא העיקרון הזכרי והעיקרון הנקבי. הם חדורים בכל הבריאה. הם העיקרון האקטיבי-הפעיל והעיקרון הרצפטיבי-המקבל. שני עקרונות אלה הם היבטים של שלם אחד; דבר לא יכול להתקיים או להיווצר בלי הצירוף של שניהם. ביצירה חיובית, שני העקרונות נדרשים להיפגש בדרך הרמונית וגמישה מאוד של שיפור הדדי. ביצירה שלילית, שני העקרונות מתנגשים זה בזה בבלעדיות הדדית. אבל העקרונות הם אותם העקרונות.

כאשר שני העקרונות נפגשים ונוצרת אינטראקציה, בין אם בדרך בונה או הרסנית, עוצמת המפגש היא עצומה. הם משתלבים בצורה מרוכזת מאוד ומתכנסים בנקודה אחת. ניתן לקרוא לנקודות כאלה "נקודות גרעין נפשיות"; הן "גרעיניות" במובן זה שכל אחת היא גרעין, היא ריכוז מהותי הטעון כל כך בחומר יצירתי עד שתגובת-שרשרת בעלת הנצחה-עצמית ואינטנסיביות עצומה מתבצעת ללא רחם. נקודות אלה מהוות את העיקרון העומד בבסיס כל צורה נבראת. הנקודות הן "נפשיות" במובן זה שהן אינן חומריות והן נובעות במהותן מן התודעה, מן המיינד המתכנן והחושב. לא ניתן לראות אותן במישור התלת-ממדי, אבל ניתן לתפוס אותן על ידי היקש, על ידי אינטואיציה ואפילו על ידי היסק לוגי, אם לוקחים את ההיסק מספיק רחוק. ניתן גם לומר שהן נפשיות במובן זה שהן ביטוי של התודעה, אף כי לא כ"תופעה על-חושית"  אזוטרית או מסתורית. יצירה משום סוג לא יכולה להתרחש, אלא אם כן מוטמעת כוונה מודעת אי שם בכוח היוצר אותה. היקום עשוי מתודעה ומאנרגיה; אלה לא שני גורמים נפרדים, חוץ מבתפיסה האנושית המוגבלת.

בעיקרון, תודעה ואנרגיה הן אחד. תודעה לא יכולה להתקיים בלי להיות בד בבד גם אנרגיה. כל מחשבה היא אנרגיה טעונה מאוד, ואנרגיה לא יכולה להיות דבר מלבד ביטוי של תודעה. האחת אינה יכולה להתקיים בלי השנייה. התודעה שולחת החוצה אנרגיה דרך תהליכי החשיבה שלה, דרך כוונתה, דרך עמדתה כלפי כל-היש ביקום, כלפי הדבר שהיא יוצרת. לא ניתן ליצור דבר בלי כוונה, בלי מטרה, בלי מחשבה היכן שהוא "מאחורי" כל זאת.

נקודות הגרעין הנפשיות הן למעשה רצף של אירועים נפשיים על-חושיים. הן לא יכולות להיות רק נקודה אחת בודדת, רק אירוע נפשי אחד בודד. מחשבה אחת מובילה לאחרת בסדרת רצפים הגיוניים. סדרת המחשבות מובילה לפעולות ותגובות, לעובדות שנולדו זה עתה והמובילות בתורן לעובדות חדשות עוד יותר. עובדות אלה יוצרות סדרה של תגובות שרשרת שנמצאות באינטראקציה ובתלות-הדדית. רק נסו לדמיין זאת: מחשבה אחת מביאה לתוצאה מסוימת; תוצאה זו מולידה עמדה ורגש; העמדה והרגש מולידים פעולה; הפעולה יוצרת תגובה; התגובה גוררת תגובה נוספת. זהו תהליך מתמשך.

תגובות השרשרת האלה הן מעגליות. הן טעונות מאוד, ובמקום להיחלש כאשר תגובות השרשרת מצטברות, הן רק הולכות ומתחזקות. הן מנציחות את עצמן, מזינות את עצמן ומגדילות את עצמן במהירות ותנופה [מומנטום] הולכות וגוברות; הן מסתחררות סביב עצמן במערבולת הולכת וגוברת של אנרגיה טעונה. כאשר התנופה מגיעה לטעינה הגבוהה ביותר, מתרחש פיצוץ. זוהי נקודת השיא של יצירה מסוימת; עתה היצירה לבשה צורה. תנועה חדשה של תגובות שרשרת נפשיות מתחוללת עם הטעינה-מחדש ואדבר על כך עוד בהמשך. התנופה מתגברת בתנועה ספיראלית שצוברת יותר ויותר מהירות, עד שהכוח מתכנס לנקודה אחת זעירה כל כך עד שנראה כי לא קיימת אמת-מידה קטנה יותר ממנה. אולם מה שנראה כמו נקודה אחת, עודנו מורכב מכוחות רבים שנכנסו לשרשרת האירועים הנפשיים של אותה יצירה מסוימת.

אני נאלץ להשתמש במונחים כמו "אמת-מידה", "גודל" או "זמן", השייכים למצב התודעה שהושג על ידי המין האנושי, אבל שחדלים להיות האמת כאשר מדובר ברעיונות המוצגים כאן. הרבה ממה שאני אומר עשוי להיות מטעה, אם אינכם מבינים אותו אינטואיטיבית, ואולי גם סימבולית. גדול וקטן אינם באמת עניין של גודל. הם מצביעים על גודל המשמעות של היצירה הנדונה. אם המחשבה שמולידה את היצירה החדשה היא, למשל, חזקה מאוד, מאוחדת, תכליתית במונחי התוכנית היצירתית של האבולוציה, ואם אין שום זרמים מתנגשים משום שהמחשבה עולה בקנה אחד עם כל החוקים האוניברסאליים, אזי נקודת הגרעין הנפשית תהיה גדולה; דהיינו, רבת-עוצמה ובעלת השפעה מתמשכת. האופן המעגלי והמתפתח-בהתמדה של הטעינה והטעינה-מחדש של התנועות, הפיצוצים והיצירות החדשות יתחיל תהליך שנראה אינסופי.

אם המחשבה שמתחילה את שרשרת האירועים החדשה ומגיעה לשיאה בנקודת גרעין נפשית היא מחשבה לא משמעותית, טעונת הנחות שגויות ולפיכך לא ממוקדת ומתבטלת כל הזמן על ידי כוח נוגד, אזי תגובת השרשרת חייבת להיות פחות עזה. אפילו אם היא נראית רבת עוצמה כאשר רואים אותה מחוץ להקשר, השפעתה תהיה מוגבלת.

נקודות גרעין נפשיות קיימות בכל היקום. ניתן למצוא אותן ביצירות הפשוטות ביותר ובמערכות המסובכות ביותר שניתן לדמיין. המשתנים הם אכן אינסופיים. אין חלקיק של אוויר או אתר שהוא לא נקודת גרעין כזו.

אף כי חלק מנקודות הגרעין הנפשיות מתממש בחומר, אינכם יכולים למדוד או לראות אותן במכשירים האנושיים שלכם לעת עתה: ניתן רק להסיק אודותן כמסקנה, אך אין זה אומר שאין להן קיום חומרי. כל תא הוא התממשות של נקודות גרעין נפשיות, בצירוף כל תגובות השרשרת של התנועה המעגלית בשלמותה. כל עלה הוא אינטראקציה מסובכת בין נקודות גרעין רבות. משב רוח הוא סדרה של נקודות גרעין נפשיות; כך גם האוויר שאתם נושמים וגם העצמות, השרירים, הבשר, האיברים והעור. הם יוצרים מערכת מורכבת לאין-קץ של נקודות גרעין נפשיות הקשורות בקשרים סבוכים.

נקודות הגרעין שאינן חומריות חשובות לקיום הבלתי חומרי; אבל הן לא פחות חשובות מנקודות הגרעין הנפשיות החומריות כי הן בהחלט משפיעות עליכם, היות שגם ההוויה שלכם עצמכם איננה חומרית. יש ביניכם יחסים, אתם מושפעים מהן ויוצרים נקודות גרעין לא-חומריות בין אם אתם מודעים להן או לא.

החיים שאתם יוצרים לעצמכם, פילוסופיית החיים העומדת בבסיס היצירה הזו, ואפילו הסיטואציה שאתם נמצאים בה ברגע מסוים זה, אלה מערכות סבוכות ביותר של נקודות גרעין נפשיות רבות. חלקן מתכנסות לנקודה אחת; חלקן סותרות זו את זו; חלקן מחזקות הדדית זו את זו. כל רגע שבו אתם חיים נוצר כתוצאה ממספר רב של מחשבות, כוונות, מעשים, רגשות, עמדות ותכונות-מבוטאות בעלות היסטוריה ארוכה. רגע ההווה הוא פיצוץ נפשי שעבר אלפי שנים עד למחצית השעה האחרונה שחייתם, והגיע לשיאו באותה המחשבה שסיימתם לחשוב בדקה הזו. לאחר הפיצוץ, החלקים שוב יסתדרו במקומם ויצרו מחדש את אותו הדפוס של תגובות שרשרת או דפוס חדש, על פי הכיוון שאליו פונה התודעה שלכם.

בד בבד, נקודת הגרעין הנפשית, שכל ההיסטוריה הזו מביאה לשיאה בשבריר השנייה העכשווי, מכינה כבר עתה תגובות שרשרת שיתרחשו בדקה הבאה, במחצית השעה הבאה, ביום הבא, בחודש הבא, בשנה הבאה, בעשור ובמאה הבאים. אך היות שהמיינד תמיד יכול לשנות את דעתו, ובכל עת יש לו אינסוף אפשרויות לשינוי אינסופי, יצירה שלילית ניתן לשנות. היבט חשוב בעבודת הנתיב הוא זה שאתם מגלים את שרשרת האירועים האינדיבידואליים שיצרתם ונעשים מודעים אליה; אתם מגלים אנרגיה טעונה מאוד שמנציחה את עצמה וגילתה את חייה שלה; אתם לומדים בעבודה זו איך לשנות את המסלול המוביל לחוויות חיים שאינן אורגניות ואינן מועילות.

דנתי לא מעט שנים בעיקרון של מעגלי קסמים שליליים וחיוביים, שהוא רק היבט מוגבל של העיקרון שאותו אני מסביר כאן. היכן שאתם מגלים מעגל קסמים שלילי במערכת הנפשית [psychic] שלכם, אתם מרגישים לכודים בו. לכודים, זאת אומרת, עד שאתם מודעים לקיומו ומוצאים את מה שאני מכנה "נקודת-השבירה", שבה אתם מתמירים את מעגל הקסמים השלילי למעגל קסמים חיובי על ידי שינוי העמדה הספציפית שמפעילה את המעגל. כשבני אדם מוצאים את עצמם באשליה שהם חסרי אונים, הם איבדו את הקשר עם ההתּכוונוּת שיצרה את הסיטואציה הספציפית, כלומר, את ההתממשות של נקודת גרעין נפשית. לא ניתן להדגיש די הצורך שהמומנטום של כל נקודת גרעין נפשית, שלילית או חיובית, היא תוצאה של מחשבה והתּכוונּות.

עתה נדבר על היבט נוסף שהתייחסתי אליו קודם: הרחבה. ניתן אולי להניח שזרם אנרגיה יְכַלה את עצמו עם הזמן. כשמדובר בכוחות היצירתיים, אין זה כך. במקום להיחלש, הכוח והתנופה מתחזקים, ומתחזקות גם העמדות האחראיות ליצירה. אפילו נקודת גרעין נפשית שלילית וסותרת פועלת לפי עיקרון ההגדלה. היא מנציחה את עצמה בתנופה הולכת וגוברת עד לפיצוצה. אולם במקרה זה, לפיצוץ עשויה להיות פחות השפעה מאשר לנקודת גרעין נפשית חיובית וממוקדת משום שהוא התרחש לפני שנצבר כוח רב יותר. אך במסגרת מעגל-החיים שלה עצמה, נקודת הגרעין חייבת להגדיל את עצמה.

ככל שאתם אוהבים יותר, כך תהיה בכם ותגיע אליכם יותר אהבה, שתגרום לחיזוק היכולת שלכם לאהוב במעגל הולך ומתגבר. משום כך זו תפיסה שגויה ביותר להאמין שאם אתם אוהבים אדם אחד אינכם יכולים לאהוב אחרים, שיש לכם פחות לתת לאחרים, או לצורך העניין, לעצמכם. חייב להיות לכם יותר, משום שהתנופה של המטען העז יוצרת יותר ויותר מאותו הדבר, כל עוד התודעה שלכם משתפת עמה פעולה, במקום ליצור כוח סותר על ידי הצבת עמדה מתנגדת. אותו הדבר נכון לגבי כל יתר הדברים: ידע, כוונה שלילית, כישרון וביטוי חיים, או עמדה כלפי החיים הנטועה באמת או בטעות. יהיה הדבר אשר יהיה, הוא מייצר עוד מאותו הדבר, אלא אם כן אתם רוצים לעצור את התהליך.

כל נקודת גרעין נפשית, בתנופתה ההולכת וגוברת, מגיעה לפיצוץ פנימי משלה, או לנקודת שבירה. אין לכך כל קשר לנקודת השבירה שציינתי בקשר למעגלי קסמים שליליים. זו האחרונה היא האמצעי הנדרש כאשר בכוונתכם להפוך את הכיוון של יצירה שלילית. אבל מציאת נקודת שבירה כזו עשויה לדרוש מכם מאמץ אדיר, ומאמץ גדול אף יותר כדי לבצע בפועל את החלטתכם לשבור את המעגל בנקודה זו.

הפיצוץ או נקודת השבירה שאני מציין כאן זו תופעה בלתי נמנעת המתרחשת כל הזמן. זו למעשה הנקודה שבה היצירה באה לידי ביטוי במישור נפשי כלשהו או במישור הארצי. זהו שיא, אורגזמה יצירתית בתהליך האוניברסאלי היוצר כל אירוע. האירוע יכול להיות סיטואציית חיים, עבודת אמנות, אורגניזם אנושי, צליל מוזיקלי המגיע אל האוזן, עמדה חדשה כלפי החיים.

ברגע שהפיצוץ התרחש הוא עשוי להגיע לנקודת הסיום שלו מבחינת השילוב המסוים הזה של עמדות, מחשבות וכוונות. האנרגיות שהשתחררו אחרי הפיצוץ יכולות עכשיו להתנסח מחדש, להצטבר ולהישלח לכיוון חדש. עתה יכולה להתחיל ספיראלה נפשית גרעינית חדשה לחלוטין, ולהסתיים ביצירת נקודת גרעין חדשה. החלקיקים המסתחררים בעקבות הפיצוץ מתארגנים-מחדש בשלב זה לדפוס דומה, זהה או שונה לחלוטין; התודעה היא שקובעת איזה דפוס ייווצר.

פיצוצים גדולים וקטנים מתרחשים כל העת ביקום כולו, בכל תא בגופכם, במחשבות שלכם וברגשות. את חלקם אתם יכולים בהחלט להרגיש כתנועת אנרגיה בגופכם, היוצרת פיצוצים זעירים בשרשרת כאילו כוכבים היו רוקדים במערכת שלכם; אולם על פי רוב אתם לא מבחינים בהם כלל. אתם שמים לב רק ליצירה הסופית, שנראית לכם כדבר מקובע. אך כשאתם נעשים מודעים לעמדות הפנימיות-ביותר שלכם, כאשר אתם ממיסים את החסמים שלכם ואת ההתנגדויות להתבונן בעצמכם בכנות – ובכך להיות פתוחים יותר, מכווננים טוב יותר לכל המתרחש בבריאה החיה בלהט – אתם גם תשימו לב ליותר, תתפסו בצורה מציאותית-יותר חלק מהתופעות שאני נוגע בהן עתה.

המדענים שלכם יודעים שמערכות שלמות של כוכבים מתפוצצות, מתפרקות ונוצרות מחדש. כך קורה גם לכל הדברים האחרים. אם הפיצוצים לא היו מתרחשים דרך קבע במערכת הפנימית שלכם, לא הייתה לכם אפשרות להתחדש. כאשר אתם מרגישים זרם רגשות, אורגניזמים זערוריים מתפוצצים ונוצרים-מחדש הן ברמה הפיזית והן הנפשית. שינויים משמעותיים בחייכם, משברים ואירועים שהם טראומטיים לרגע, הינם פיצוצים כאלה והיווצרויות-מחדש. אולם פיצוץ אולטימטיבי תמיד יוצר התחדשות, אפילו אם המיינד עיקש בסירובו להבין זאת.

ריבוי פיצוצים והיווצרויות-מחדש של אותו מעגל קסמים שלילי חייבים להגיע בסופו של דבר לנקודת-אבסורד שבה הם אינם יכולים לתפקד עוד. כאשר התודעה האנושית מסרבת בעקשנות להישמע לסימנים ובכוונה לא "מצליחה" למצוא את נקודת השבירה, המצב מתפוצץ לכלל משבר. הדבר נותן הזדמנות לתודעה האחראית למשבר להתאמץ לפתח מודעות ולהבין מה קרה, ובכך לקחת אחריות על האנרגיות היצירתיות שייווצרו-מחדש. לפעמים, אך לא תמיד, מוות פיזי הוא תופעה מסוג זה. מוות פיזי יכול גם להיות תהליך הרמוני, אורגני ויצירתי.

הפיצוץ הוא תמיד השיא, אך היות ששום דבר בבריאה אינו אחרון או סופי, האנרגיות שהשתחררו יוצרות התארגנויות ספיראליות חדשות, נקודות גרעין נפשיות חדשות, יצירות חדשות. מה שלא לבש צורה פולט את האנרגיות הטבועות בו ליצור, ומוסיף למלא את הר יק בתפארת החיים והתודעה האלוהיים. המטען האנרגטי הוא אינסופי, ממש כשם שהבריאה היא אינסופית.

המטען יכול להיחלש רק כאשר אתם פוחדים ממנו, מטילים בו ספק ומנטרלים אותו במחשבות מגוחכות. אך אפילו אז, המטען לא נחלש באמת כי זו לא אפשרות. הוא רק נשמר על אש קטנה ומנּוע לרגע מלהתבטא, אולם הוא מצטבר "מאחורי הקלעים" כביכול, לעמוד לשרותכם כשתחפשו אותו.

המשימה שלכם היא לגלות היכן אתם חוסמים את מטען הזרם היצירתי וכיצד אתם מחלישים בכך את חייכם. עשו שימוש באותו חלק במיינד שלכם המסוגל לראות שהחשיבה שמאחורי היצירה השלילית שלכם היא אבסורדית. שימו לב שהחשיבה הזו אינה חסרת משמעות, כפי שהייתם מעדיפים להאמין, אלא להפך, שהיא מובילה לפעולה וליצירה ולכן היא בעלת חשיבות רבה. עליכם להשתמש באותו חלק במיינד שלכם המסוגל להצביע על האבסורדיות של יצירה מסוימת, להשוות זאת מול האמת המקבילה, ולנסח כוונה חזקה לנצל את אותו הכוח האנרגטי להסטת הדגש לערוץ נאמן לאמת. כך ניתן לנצל את הכוח שבידכם להגדלת כוחות האנרגיה לכיוון חיובי.

כאשר אתם מוצאים שחלק מעצמכם מומת וחסר תחושה ואתם פוחדים להחיות אותו, קורה הדבר הבא: נקודות גרעין נפשיות במערכת שלכם שהולכות לכיוון שלילי הפכו למפחידות. בעבר, המיינד המודע שלכם היה חזק ואינטליגנטי דיו כדי לשים לב לעובדה הזו. עמדו בפניכם שתי חלופות לכאורה: או לבטא את זרם האנרגיה שלכם במלואו ואז לפעול כלפי חוץ, תכופות בצורה הרסנית באופן קיצוני; או להמית את הכוחות האלה על מנת להיות מוגנים מפני האנרגיות שלהם.

זהו מצב נפוץ מאוד בנקודה מסוימת בהתפתחות האינדיבידואל. לדוגמה, אתם עשויים להרגיש פרץ עז של אנרגיה כאשר אתם נעשים הרסניים או זועמים – זרם שאתם לעולם לא מרגישים במצב חיובי. רבים מכם למדו לבטא עמדות שליליות כאלה בצורה לא מזיקה; אתם לוקחים עליהן אחריות ופורקים אותן במסגרת שבה אף אחד לא נפגע מביטוין. אולם אתם מרגישים מבוהלים כי אתם חוששים מהתפרצות נוספת ואתם מעדיפים את המצב של חוסר תחושה על פני המצב ההרסני.

בנקודה זו עוד לא גיליתם שקיימת ברירה. אתם פוחדים מתנופת הפיצוץ ומן המטען שנוצר מן העמדה השלילית הבסיסית שלכם, ולכן אתם מאטים את התהליך. עתה אתם מעוררים את התהליך לחיים, כפי שעליכם לעשות, אבל לא מספיק רק להחיות את האנרגיות שלכם בלי להבין את התודעה שמאחורי חוסר-התחושה והמוות שנובעים מן הכוונה השלילית.

חשוב גם להבין לחלוטין כיצד הכוונה השלילית שלכם מבוססת על רעיון אוניברסאלי שגוי. רק כאשר ההבנה המסוימת הזו קיימת בכם תעזו להחיות את מטען האנרגיה החי כל העת בכל חלקיק בהווייתכם הרוחנית והחומרית. אז תעזו להרשות למטען האנרגטי לזרום.

במהלך העבודה בנתיב זה מצאתם כמה שלבים. סקירה פשוטה שלהם תהיה כלהלן: ראשית, לחפש את השליליות המודעת והלא-מודעת שלכם. שנית, להודות בשליליות שלכם ברוח כנה, בלי הכחשה, בלי להכחיד את עצמכם ולהאמין שאתם אך ורק החלק הזה שבכם. שלישית, לראות את הרעיונות הכוזבים ואת התפיסות השגויות הטבועים בעמדה השלילית; את אלה יש לבטא בצורה רהוטה מאוד במודעות שלכם; כמה מכם עדיין נאבקים עם השלב הזה. השלב האחרון הוא שינוי הכוונה, אימוץ העמדה שמנסחת באופן ברור את המחויבות לעבור מן השלילי אל החיובי. כמובן, השלבים חופפים לעתים קרובות; הם לא בדיוק סדרתיים, זוהי סקירה בלבד. כבר עתה אתם עובדים יותר ויותר בדרך הזו. עבודה רבת ערך זו אחראית במידה גדולה לתנועה המרנינה של ההתרחבות והצמיחה שלכם בנפרד וכקבוצה.

במהלך שלבים אלה ידידיי, גיליתם לא פעם שיש לכם התנגדויות תמוהות. גיליתם, בניגוד להבנתכם האינטלקטואלית ולמה שנראה הגיוני, שיש לכם חוסר רצון עז להמריץ את החומר חסר התחושה שבכם. הסיבה לחוסר הרצון הזה היא שלא ברור לכם לחלוטין מהי נקודת הגרעין השלילית, מה הם האירועים הנפשיים השונים בנקודת גרעין מסוימת זו, מהו הרעיון השגוי הספציפי. כיצד הוא שגוי? מהו הרעיון הנכון? רק כאשר אתם יודעים אתם יכולים להביע כוונה חיובית בלב שלם. כל עוד לא ברור לכם, אתם תפחדו שכאשר האנרגיה מפעילה את תגובת השרשרת השלילית שלה, היא תסתיים ביצירה שלילית תואמת ובפיצוץ. אתם מעדיפים לפיכך להשאיר את עצמכם חסרי תחושה ומוּמתים.

אני לא מדבר על השאלה האם ההמתה הזו מומלצת או לא, טובה או גרועה. אני לא עושה הכללה שיפוטית. בשלבים מסוימים בחיים, הקהות הזמנית ממלאת תפקיד שפיר, עד שהנשמה מודעת ומתחזקת דיה, עד שהמודעות גבוהה דיה ויכולה להפעיל את האנרגיות באופן חיובי ויצירתי. בשלבים אחרים אפילו הפיצוצים השליליים והמשברים הם בלתי נמנעים ומשרתים מטרה חשובה מאוד לצמיחת הנשמה. בשלבים אלה, ההיאחזות העיקשת באנרגיות מסתכמת בסחבת לא הכרחית ובבזבוז גדול. כל סיטואציה היא שונה לחלוטין. המנגנון הפנימי הפועל כאן מכּוון על ידי העצמי האמיתי והאלוהי; רק המיינד המפוחד, המופרד, המקוטע והעיקש יכול לעצור את התהליך ולסתום את הערוץ אל העצמי האלוהי. לכן הישמרו מעקשנות ידידיי; העקשנות היא חומה שמונעת את כניסת ההדרכה הפנימית האלוהית.

הבנת חומר זה, ואפילו בצורתו הפשטנית ביותר, אמורה לסייע להעלאת המודעות שלכם כדי שתוכלו לתפוס אינטואיטיבית את התהליכים היצירתיים הללו פועלים את פעולתם בכל מה שקיים, בכל מה שאתם, ולהקל עליכם מאוד להמשיך להתמודד עם עצמכם בנתיב שלכם.

האצת נתיב ההתמרה שלכם היא מציאות משמחת מאוד. היא תיצור לנצח יותר שמחה, שלום, התלהבות והגשמה בחייכם, עד שתדעו לחלוטין שבטוח לחיות במצב טעון כאשר המטען הוא חיובי.

היו מבורכים בעולם האהבה המקיף אתכם וממלא את הווייתכם. זוהי המציאות הבלתי משתנה היחידה שקיימת. היו מבורכים.

נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי