הרצאה 249: כאב האי-צדק – דיווחים קוסמיים של כל האירועים, המעשים והביטויים האישיים והקולקטיביים – הנתיב להתמרה

הרצאה 249: כאב האי-צדק – דיווחים קוסמיים של כל האירועים, המעשים והביטויים האישיים והקולקטיביים

8 ביוני, 1978
תרגום מאנגלית: סיגל הלפרין

ידידיי היקרים! ברכות ואיחולים לכולכם. מי ייתן ומילים אלו יגיעו לגרעין העמוק ביותר שלכם, להבנתכם הפנימית והחיצונית, באופן שיחזק את רצונכם לחתור מבעד למעטה הבלבול והאשליה עד שתחוו את "האור הגדול".

יש כל כך הרבה סוגים של כאב בעולמכם, עבורם יש לכם רק מילה מתארת אחת. המצב דומה גם ביחס למציאויות רבות אחרות כמו אהבה, לדוגמא. כל כך הרבה גווני ביטוי של אהבה מתוארים באמצעות מילה אחת בלבד. חוויות אנושיות רבות נוספות אינן נתפסות באור נכון בגלל המגבלה של ההבנה המושגית שלכם, כמו גם בגלל המגבלה של יכולת החוויה שלכם. מגבלות אלו יוצרות בתורן מגבלות של שפה. השפה היא הכלי שבאמצעותו אתם מתקשרים, לא רק עם אחרים אלא גם עם עצמכם, במטרה ליצור הבנה רחבה ומציאותית יותר. ברור שזהו תהליך מעגלי, שמוביל למעגלים מיטיבים או מעגלי קסם שליליים. הבנה מלאה יותר תאפשר לכם חוויה מלאה יותר, שבתורה תרחיב את יכולתכם להעביר ולתאר אותה ותהפוך את החוויה שלכם למובנת לכם ולאחרים. אז תהיו מסוגלים להרחיב באופן טבעי את השפה שלכם. הייתי מעז לומר שבעוד מאה שנות ארץ השפה שלכם תכיל מושגים רבים שאינם ידועים עדיין כעת. מילים חדשות יתקיימו כדי להבחין בין סוגים שונים של אהבה או כאב או מצבים רבים אחרים של חוויה פנימית.

בינתיים, אעזור לתהליך מעגלי זה להתקדם בכך שאדון בסוגים שונים של חוויות אנושיות שכעת מאוגדים יחדיו תחת אותו השם. בשלבים שונים חוויות אנושיות מסוימות צריכות להיות מובנות באופן מלא יותר, ויש לערוך הבחנות בתוכן. לדוגמא, כעת חיוני להרחיב את הבנתכם ביחס לסוגים שונים של כאב.

ראשית תנו לי לנקוב בשמן של מספר וריאציות של כאב, ואז נוכל להתמקד בכאב מסוים אחד, שרק לעתים נדירות, אם בכלל, אתם חושבים עליו כעל כאב מסוים כזה. סוג הכאב הנפוץ ביותר, שמובחן מכל יתר הסוגים, הוא מה שאתם מרגישים כאשר מישהו פוגע בכם, שונא אתכם, רוצה להכאיב לכם. הבלבול של לא להבין לגמרי מה מכאיב לכם ומה מתרחש בתוככם מביא אתו כאב נוסף. ההרגשה המעורפלת שאתם יצרתם או לפחות הייתם שותפים ליצירה של הכאב שלכם בלי הבנה מלאה של כיצד ומדוע, מוליד כאב נוסף, שקשור לכאב של ההתנגדות שלכם להיות בַאמת. אז אתם חשים בכאב המובחן של האשמה שלכם – אשמה שעליה אין לכם כל כוונה לכפר.

כמה מן הכאבים שהוזכרו למעלה הם בברור קשורים זה לזה. לדוגמא, אי הרצון להתייצב בבהירות מול האשמה שלכם ולכפר עליה שלכם מוביל לבלבול ותסכול. אלו, בתורם, מושלכים לעתים קרובות על אחרים שאותם אתם מאשימים כגורמים לכאב שלכם. שני סוגי כאב אלו יוצרים מעגל קסמים. אף על פי כן, אלו הם שני סוגים שונים לגמרי של כאב – כאב הבלבול והתסכול וכאב האשמה הבלתי מכופרת. הם כל כך שונים עד שייתכן שהם ראויים לשני שמות שונים לגמרי. וכפי שאמרתי, יום אחד זה אכן יקרה. זו תהיה התפתחות טבעית, כיוון שהשפה האנושית משקפת את ההתפתחות הטבעית של האנושות כשלם.

אתם חוויתם סוגים אלה של כאב ואתם יודעים עליהם, אם כי לא תמיד תפסתם שכל אחד הוא בעל טבע, מקור וסיבה שונים, עם דינמיקה ותוצאות שונים לגמרי. הם שונים זה מזה כפי שרצף הרגשות במעגל קסמים שלילי או מיטיב שונים זה מזה, למרות שהם יוצרים זה את זה. לדוגמא: אשמה יוצרת פחד, פחד יוצר כעס, כעס יוצר ספקות עצמיים ושנאה עצמית, שנאה עצמית יוצרת דפוסי התנהגות שליליים והרסנות עצמית. כל הרגשות הללו, למרות שהם קשורים זה בזה, הנם שונים זה מזה כפי שסוג אחד של כאב שונה ממשנהו.

הקדמה זו לנושא של ההרצאה הערב מיועדת לעזור בניקוי כמה מקורי העכביש שבתודעתכם.

הכאב המסוים שבו ברצוני לדון, שכה חשוב לראותו באור חדש בשלב זה של התפתחותכם, הוא כאב אי הצדק. סוג זה של כאב מכיל יותר ממה שיכול להיות מבוטא במילה זו. אין הכוונה רק לאי צדק ממשי שנגרם לכם כאן ועכשיו. אי צדק כזה יכול להיות מקוטלג ככאב הנובע מפגיעה. אך מדובר ביותר מכך. זהו פחד מכך שהיקום יכול לאפשר להרס להתקיים ללא שסתומי ביטחון. זהו הפחד שלשום דבר אין משמעות או סיבה, שלעשיית טוב, או רע, אין כל השפעה על ההיסטוריה וההתפתחות הקוסמית.

תאמרו, דיי בצדק, שכאב זה, פחד זה, הוא למעשה ספק, חוסר אמונה ביקום בעל משמעות שמורכב מאינטליגנציה נעלה, אהבה וצדק. אמת. ישנו כמובן כאב הספק, הכאב של לא לחוות את קיום האלוהים. אולם, אי הידיעה שלכל הפעולות, כולל לעמדות ולמצבים חיצוניים ופנימיים, יש תוצאות מובחנות, יוצרת כאב מסוים מאד. הכרה בכך מבססת את האמונה שבלעדיה אתם סובלים מכאב הספק. כך שכאב הספק אינו זהה לכאב של אי חוויית הצדק. האחרון מוביל לראשון וגם הראשון מוביל לאחרון, אך הם אינם זהים זה לזה. כאב האי צדק כולל פחד מיקום חסר משמעות, מכאוס. הוא נובע באופן מובחן מחוסר חיבור, ומוסיף ויוצר אותו. אם התוצאות מנותקות בשדה הראייה האנושי, נגרם פחד מחוסר משמעותיות. וזהו סוג הכאב הספציפי שאליו אני מתייחס.

שדה הראייה האנושי הוא לעתים קרובות צר מדי מכדי לאפשר תפיסה של קשרים. דנתי בכך באופן כללי יותר בהרצאה על סיבה ותוצאה. אנו מתמקדים כעת על היבט מסוים של הנתק בין סיבה ותוצאה. אנו רואים שהוא מוביל להסתעפויות מסוימות שיוצרות סוג מסוים מאד של כאב.

כל תופעה ביקום נחווית במסגרת הנשמה האנושית. הפחד המַקרוקוסמי הגדול יותר מאי צדק, כלומר – חוסר משמעותיות, מתקיים גם הוא באופן אישי במיקרוקוסמוס. בנתיב שלכם אתם פוגשים כל הזמן בתופעה זו, בין אם אתם מודעים לה ובין אם לאו.

חלק ניכר מההתנגדות שאתם פוגשים בתהליך הטיהור שלכם מבוססת על פחד קיומי זה מפני יקום חסר משמעות, חלוף הזמן, וכאב החיים שנובע מכך. מתחת להתנגדות לפגוש בעצמי הנמוך נמצא הכאב על בריאה לא צודקת, כאוטית וחסרת משמעות. או, אם לנסח זאת קצת יותר מדויק, העצמי הנמוך הוא תוצאה ישירה של הכאב והפחד מפני אי צדק, חוסר משמעות וכאוס. כמו תמיד, התהליך הופך אז למנציח את עצמו ופועל בשני הכיוונים: כאב האי צדק יוצר שליליות, כלומר, את העצמי הנמוך. ובכיוון ההפוך, האשמה על העצמי הנמוך מטפחת עמדה של "אינני ראוי לישועה, כלומר, אינני ראוי לחיים נצחיים, לטוּב, לשמחה, לצדק מוחלט".

כשתחשבו על התקדמותכם בנתיב, יתבהר לכם שבתהליך של העבודה האישית שלכם, אתם פוגשים לעתים קרובות בתופעה מעוררת תמיהה: לאחר שאתם מתגברים על התנגדות, לעתים קרובות התנגדות דיי חזקה, להתעמת לא רק עם תכונות של העצמי הנמוך אלא גם עם תוצאותיהן והשפעותיהן המכאיבות עליכם ועל חייכם, אתם חווים הקלה עמוקה. היה זה כאילו משא מוסר מעל כתפיכם. פתאום הכול בא על מקומו ומתאים. מדוע לדעתכם זה קורה? זה בדיוק מפני שאתם כעת חווים באופן ממשי ואישי במיקרוקוסמוס שלכם שהחיים הם לגמרי צודקים והוגנים. דבר זה חשוב לעין ערוך מהצורך להכיר בתחבולות של הרס עצמי ופגמים בטבעכם האלוהי. את אלו ניתן לתקן, אך יקום שבו הרוע יכול היה לנצח אינו יכול להיות מתוקן והוא ענין עגום למדי.

ביטוי קשור לכך הוא המצב ההפוך: בכל פעם שנדמה לכם שהעצמי הנמוך שלכם הצליח להתחמק, הניצחון הרגעי הוא מאד שטחי ומכסה על ייאוש עמוק. הטבע הדואלי שלכם נמצא כאן במאבק מתמיד. חלק אחד שואף בכל מאודו להסתיר, להצדיק, להשליך ולפיכך להגביר את האנרגיות והפעילויות של העצמי הנמוך. חלק זה שלכם נלחם בתהליך הנתיב בדרכים רבות ומנסה לרמות את המטפל שלכם, לשכנע אותו שסיפורי הכיסוי שלכם הם תקפים. אבל החלק השני שבכם נעצב מאד כשהחלק הראשון מצליח. בכל פעם שהמטפל שלכם נכשל לגלות את מהלכי העצמי הנמוך שלכם, ויחד אתכם הוא עיוור ביחס לקשרים, כלומר לסיבה ולתוצאה, במוקדם או במאוחר תכעסו על המטפל שלכם בגלל כישלון זה. לא משנה עד כמה נלחמתם תחילה כנגד ראיית הקשרים בין כוונה שלילית לתוצאה לא רצויה, אתם מרגישים באמת מאוכזבים כשהמטפל שלכם לא חובר עם העצמי הגבוה שלכם, ולא משנה עד כמה מכוסה הוא עשוי עדיין להיות. חוסר אמון במטפל קשור ישירות עם חוסר האמון ביקום הוגן. אם אתם יכולים לרמות ו"לנצח" עם השליליות שלכם, הרוע שלכם, עמדותיכם ההרסניות, אתם מסיקים באופן מציאותי והגיוני שהבריאה ככלל אינה ראויה לאמון והנה כאוטית. זהו אולי אחד מהכאבים הכי פחות נסבלים בנשמה האנושית!

אני ממליץ מאד שתתמקדו כעת בנושא שבו אני דן כאן. נסו לתפוס שמאחורי ההתנגדות להתעמת עם היבטים שליליים מסוימים מצויה התנגדות גדולה עוד יותר לראות שדפוסים שליליים אלה יוצרים בהכרח חוויות שליליות ונסיבות חיים בלתי רצויות. ברגע שתוכלו להודות בהתנגדות, יהיה זה קל יותר להתקדם שכבה אחת עמוק יותר ולהפוך מודעים לכמיהה עמוקה לגלות קשרים אלו ובמקביל פחד חזק ומכאיב באותה המידה שלא קיימים כל קשרים, שהכול שרירותי וחסר מובן. התנגדות לגלות את הקשרים בין סיבה לתוצאה מסתירה את הפחד והכאב שאין כל קשרים כאלה. מצאו את רגעי ההקלה בעבודתכם בעבר, כאשר לאחר שהתגברתם על התנגדות, הכרתם בהוגנות הפנימית של החיים. זכרו כיצד, לאחר שזיהיתם את הקשרים, הרגשתם תמיד בטוחים יותר ביחס לחיים. בעזרת תובנה זו באשר לתגובות שהיו עד כה מעורפלות וחסרות שם, תהפכו את כאב אי הצדק למודע.

זוהי הסיבה לכך שנתיב כגון זה שבו אתם בוחרים להתפתחותכם ולצמיחתכם, נתיב שמגיע לעומקים נסתרים אלו, מביא אתו ביטחון חדש ואמיתי. הוא מפחית את כאב אי הצדק מפני שהוא מבסס קשרים בין סיבה ותוצאה בחיי הנשמה שלכם עצמכם, שנותרים בלתי נגישים כל עוד אינכם מתגברים על התנגדויות חזקות. אהבה ואמון במטפלים שלכם הם שווי ערך לרצון הטוב שלכם ולכוונתכם לעזור להם לעזור לכם לראות את הדבר שאליו אתם כמהים כל כך. כיצד תוכלו לתת אמון, להאמין ולחוות יקום צודק אלא אם כן תראו בברור כיצד לכל אחת מפעולותיכם, ממחשבותיכם, מן הכוונות, הרגשות והעמדות החבויות שלכם, חיוביות ושליליות, יש תוצאות והשפעות מוגדרות? לאט לאט הקשרים האישיים נחשפים ומגלים תהליכים רחבים יותר, מובילים בהדרגה לאירועים המַקרוקוסמיים. בתחילה, כמעט כל האירועים הארציים נדמים כמנותקים זה מזה. דברים מתרחשים כאילו באופן שרירותי, חסר מובן. רק כאשר מזהים את הקשרים המיקרוקוסמיים, מגלים האירועים המַקרוקוסמיים את משמעותם וקשריהם, את סיבותיהם ותוצאותיהם – לפחות במידה מסוימת.

כל עוד אתם חיים בקליפת החומר, כבולים בזמן, יש קשרים רבים שלא תוכלו לעולם לגלות במלואם. הם נותרים נסתרים, למרות שלעתים אתם יכולים לחוש באופן אינטואיטיבי בכמה קשרים. כדי להבין שקיימים קשרים עיקריים נדרשת אמונה. אבל אמונה אמיתית היא במידה מסוימת חווייתית. היא מגיעה בדיוק בגלל שהתהליך הפנימי שלכם נע בכיוון של חשיפה גוברת של הקשרים המחברים. תנועה זו מפחיתה את הפחד מכאב האי צדק ומרפאה את הפצעים שהוא גורם.

חשבו על תגובותיכם כשאתם עדים לאירועים ארציים של אכזריות, שנדמה כי הגורמים להם נותרים בלתי נתפסים, או כשמעשים טובים ואהבה ונתינה אמיתיות נדמות כגוררות תוצאות שליליות לא ראויות, או לפחות לא מצליחות להניב גמול צודק. במקרים מסוימים אפשר להגיע מעבר לפני השטח ולראות קשרים עמוקים יותר שמגלים את הצדק המושלם של החיים. במקרים מסוימים זו באמת שאלה של זמן. הקשרים והצדק אינם ניתנים לראייה מיידית, אבל מעבר הזמן, בממד שלכם, הופך את הקשרים לברורים. הזמן מעלה אותם בסופו של דבר אל פני השטח.

אבל בכמה מקרים, בנושאים קטנים כמו גם בגדולים, בנושאים אישיים כמו גם בנושאים כלליים ואוניברסליים, בלתי אפשרי למדי לראות את הקשרים! משך הזמן מתרחב מעבר לראייה האנושית. כל הכתבים הרוחניים מדברים על המציאות של הצדק המוחלט, שלעתים קרובות נתפס ונחווה רק לאחר שאתם משאירים את גופכם מאחור וראייתכם הופכת לרחבה יותר. המושג של "הדין האחרון" או "יום הדין" הוא דוגמא לעובדה זו. מושגים אלה מדברים על "זמן" לאחר המוות שבו הכול מתגלה. בני אדם מגיבים בדרך כלל בצורה שלילית למושג זה כיוון שהם חושבים עליו במונחים של אלוהות מענישה, שליט אכזר וחסר רחמים שיכפה עליהם חוסר צדק נוסף. מושג קדום זה בלבל בין אלוהים ובין מנהיגים ואבות ארציים אכזריים. אבל המשמעות האמיתית של "הדין הסופי" היא גילוי הקשרים שמציגים את היופי הבלתי ניתן לביטוי של הצדק המושלם של חוקים רוחניים.

השמחה והביטחון של הגילוי עולים במידה רבה על המחיר האישי שצריך לשלם כאשר מפרים את החוק האלוהי. אפילו אם קארמה שלילית נובעת מהפעולות שהתבצעו בתקופת חיים, היא מתקבלת בשמחה מרגע שהמעטה מוסר, בגלל שלחיים ביקום צודק וראוי לאמון יש ערך רב לאין ערוך. דבר זה מקביל לחוויה בשלבים מסוימים בנתיב שלכם של ההקלה שבראיית סיבה ותוצאה, גם אם משמעות הדבר היא שיש לשלם את המחיר.

ברמה אחת אתם מתנגדים, בגלל שאתם שואפים לא להיות אחראים לעולם להתנהגות הגרועה שלכם, לא להצטרך לעולם לשלם את המחיר. ברמה עמוקה יותר אתם מפחדים מאפשרות זו, אבל אתם גם חשים הקלה עמוקה כשאתם מגלים שכל חלקיק קטן של תודעה יוצר תוצאות אשר, בתורן, חייבות לחזור אליכם ולתבוע מחיר: באופן חיובי, מאשר חיים, או באופן שלילי, מכחיש חיים, בהתאם לסיבה.

איך זה יתכן שכל המעשים, כל העמדות, כל ההתכווננויות הנסתרות כל כך יילקחו בחשבון, לעתים קרובות עשרות שנים מאוחר יותר? כיצד החיים של מישהו יכולים להישפט זמן רב לאחר התרחשות האירוע? חשוב שיהיו לכם הבנה ומושג כלשהם לגבי העיקרון שפועל כאן. דבר זה יסייע לכם לפתוח את השסתומים הפנימיים שלכם לחוויות אינטואיטיביות.

אתם כבר יודעים שכל בן אנוש מכיל חומר פנימי, שלעתים נקרא "חומר נשמה", אשר משקף כל חלקיק של חיי האדם. שום דבר לא הולך לאיבוד, שום דבר לא מטויח. כל מחשבה בעלת חשיבות כלשהי, כל הרגשה, כל כוונה, כל כיוון של רצון, כל פעולה, על כל הסתעפויותיהם, מוטבעים בחומר זה ולפיכך ניתנים לסקירה מחודשת. לכן ניתן לקרוא חיים של אדם מכל נקודת ראות אפשרית. חיי אדם הם באמת כספר פתוח. כולכם מכילים מכשיר הקלטה פנימי, אם תרצו. אחת האשליות הגדולות ביותר שלכם, ויש לכם רבות, היא שמחשבות, כוונות ומשאלות יכולות להישמר בסוד ולכן לא צריכה להיות להן כל השפעה. אנשים מרגישים לעתים קרובות כעס כאשר אחרים מגיבים לכוונות הלא מדוברות שלהם, למשאלות השליליות הסודיות שלהם, כאילו הן לא היו צריכות להשפיע. כל דבר שנדמה כאילו "הוחלק" או הוצדק בחיי אדם, טוב או רע, ייפתח בסופו של דבר ויוביל באופן בלתי נמנע לתוצאותיו התואמות.

ישנם חוקים מוגדרים המצויים בפעולה ומגדירים מתי תוצאות יעקבו אחר סיבות – מתי ומדוע, ­במקרים מסוימים, תוצאות יגיעו במהירות יחסית ולפיכך ניתן יהיה לעקוב אחר שורשיהן מיד, ומתי ומדוע יהיה טווח זמן ארוך יותר ביניהם. יהיה זה מסובך מדי להתעמק בכך כעת. כל שאוכל לומר בזמן זה הוא שככל שישות יותר מפותחת, כך תוצאות יגיעו מהר יותר בעקבות הסיבות. ישויות שהנן עדיין לא מפותחות יחסית, מוצאות את עצמן בחשיכה של גישוש דרך הקורים של סיבה ותוצאה, לרוב מחטיאות לגמרי את הקשרים, מגלות אותם רק הרבה יותר מאוחר, כשהן משילות את הגוף כלבוש שאין בו עוד צורך.

בדיוק כפי שכל אדם נושא את לוח הנשמה הפנימי שלו, שבו נשמרות ההקלטות האישיות שלו, כך גם לפלנטה שלכם יש חומר נשמה שלתוכו כל שהתרחש אי פעם על פני הארץ מוטבע ויכול להיקרא כרשוּמה שנשמרה ללא פגם. לחלק מבני האדם יש מתנות מיוחדות של קלרוויאנסיות (ראיית הנסתר), שבאמצעותן מתגלים להם חלקים מרשוּמוֹת העולם. כמובן, טעויות פירוש אישיות עקב תודעה מוגבלת יכולות לעוות את ראייתם. כיוון שמערכת ההקלטה העולמית מתקיימת מעבר לזמן התלת-ממדי, העתיד – כלומר, אפשרויות מסוימות של המציאות שעשויות בסבירות גבוהה להתגלות – יכול להיות נגיש כמו העבר.

חומר העולם ניתן לעיצוב אינסופי, בדיוק כמו חומר נשמה אישי. הם עשויים מאותו "חומר". שום דבר שאי פעם התרחש, מתרחש או יתרחש, אינו הולך לאיבוד. כל דבר מטביע את עצמו באופן אוטומטי בחומר זה. הוא לא רק מציג את האירוע הגולמי – או אפילו את המחשבה, העמדה או כיוון הרצון כפשוטם. הוא גם מראה את המניעים החבויים ביותר, את הכוונה הסודית ביותר, את האיזון המדויק בין רגשות אמביוולנטיים לבין הסיבות האמיתיות לקבלת החלטה. הוא רושם על פי איזו אלטרנטיבה פועלים האדם או הישות הקולקטיבית. באופן זה, כל חשיכה או בלבול לא יכולים לעולם להתקיים בהקלטה. ויכוחים רבים, מחלוקות, מאבק כואב במצבי תודעה חשוכים ומבולבלים, מבוססים על רמה שטחית ביותר של מודעות; על אף פי כן, האנשים מושפעים מן הרמות הנסתרות של תודעה.    

בהירות ראייה מבטלת לגמרי כל פחד וכאב על אי צדק. היא מראה מעבר לכל ספק שאתם חיים בבריאה צודקת לחלוטין שבה שום טעות אינה אפשרית לעולם. אבל מודעות זו אינה ניתנת בחינם. כל ישות חייבת להתפתח אליה באמצעות מאבק. משמעות הדבר התגברות על ההתנגדות להכרת כל תו בעצמי וללקיחת אחריות עליו. כתבים של דתות ותנועות רוחניות רבות רמזו תמיד על צדק מוחלט. "יום הדין" לא מתכוון אלא לכך. הייתה זו התודעה האנושית, על מגבלותיה הנוכחיות, שפרשה "דין" במשמעות של עמדה לא אוהבת מצד אלו שהיו אמורים לשפוט, להתייחס בצורה לא הוגנת, בשרירותיות ובדחייה. זוהי בברור השלכה של מצב העניינים של האנושות עצמה. צדק אלוהי הוא לא יותר ולא פחות מאשר הראייה המלאה של כל מה שישות מבטאת, כך שהתוצאות הבלתי נמנעות הופכות למדד ולתרופה שמאפשרים לצמוח אל שלמות, כלומר, קדושה.

עליכם להבין ולהבחין בברור בין הפחד וההתנגדות לראייה מלאה זו של גילוי ללא הסתרה של כל מה שיש – של "חומר הנשמה העולמי" שאינו מסתיר דבר – לבין הכמיהה העמוקה ביותר בנשמתכם לידע ולחוויה כאלו בדיוק. כיוון שרק אז תוכלו לרפא את הפצע המכאיב כל כך של האמונה שאתם חיים ביקום לא מהימן שבו לא מתקיים כל צדק. עליכם להבין את המאבק העמוק בנשמתכם בין שני כיווני רצון אלו. כשתעשו זאת, תהיו מסוגלים לסייע בפתרונו באמצעות התודעה הבהירה שלכם. הדבר אליו העצמי החיצוני שלכם מתנגד לעתים קרובות הוא זה שאליו העצמי הפנימי שלכם כמֵהַ באופן הכי נלהב. כאשר העצמי החיצוני מצליח ושולט בכיוון הרצון של האישיות הגלויה, הפועלת, העצמי הפנימי מצוי בייאוש הרב ביותר. אתם מרגישים בייאוש זה לעתים רק באופן מעורפל, בפעמים אחרות דיי בחדות, אך לעולם אינכם מבינים אותו בברור. לעתים קרובות אתם טועים בפירוש של ייאוש זה ואתם מאשימים את החיים או את האחרים בגללו.

כך, ידידיי, אני אומר לכם, חוו את כאב האמונה שאתם חיים ביקום לא צודק. רק כשתבססו מודעות מלאה לכאב ספציפי זה, תוכלו אז, כצעד הבא, לבסס מודעות מלאה של המאבק בתוככם לרפא כאב זה. אלו הם שני כיווני רצון מנוגדים. בנקודה זו, עליכם להבין שאין כל מרפא אחר לכאב ספציפי זה אלא להשיג את ההקלה שאליה אתם מתנגדים הכי הרבה, כלומר, לחקור את הקשרים בין הסיבות שאתם מכניסים לפעולה לבין תוצאותיהן עליכם ועל אחרים. ברגע שתסירו את חומת ההתנגדות שלכם, תראו כמה טיפשי היה להקים אותה, ואיזו הקלה זו לראות את הסדר, היופי, הצדק הרחום האינסופי של הבריאה.

הפכו ערים לכך שאתם חיים, נושמים ונמצאים בחומר חי שרושם כל הזמן את כל מה שהנכם, כל מה שאתם מגלים, כל מה שאתם מבטאים, כל מה שאתם שואפים אליו. להווייתכם, לחיותכם יש השפעה על העולם שבו אתם חיים, בין אם אתם יודעים זאת או לא. אל תפחדו מעובדה זו, אל תתנגדו לה. אתם מפחדים ומתנגדים לדעת זאת בגלל שאתם מאמינים שההיבטים ההרסניים שלכם הם המהות שלכם, המציאות המוחלטת שלכם. דבר זה יכול היה באמת להיות בלתי נסבל. אפשרות זו נלחשת באוזניכם על ידי כוחות האופל, שהאינטרס שלהם הוא שתישארו בכאב, פחד ובלבול, מנותקים מהמציאות הרחבה יותר של החיים. בחשיכה אתם מעדיפים להיאבק בכאב של יקום לא צודק, במקום לראות את היופי והצדק של הבריאה של אלוהים ולגלות שהנכם במהותו של דבר טובים.

כך שאתם צריכים להתפלל לאמונה במהות האלוהית האולטימטיבית שלכם שיכולה להתגלות במלואה רק כשאתם מגלים מה מכסה עליה. צעד זה של אומץ ואמונה הוא בדיוק הדבר שאתם צריכים לעשות, שוב ושוב, בנתיבכם. המודעות לכך שיש לכם השפעה על החיים באמצעות עצם קיומכם, תיתן לכם תחושה עצומה של שלווה ושל הכרה בערככם, במקום להפחיד אתכם. היא תניע אתכם לגלות את כל הפוטנציאלים האלוהיים הרדומים בכם עדיין, בעזרתם תעצבו ביטויי חיים מתחדשים תמיד.

האפשרויות האינסופיות של החיים תלויות בכל ישות מודעת נבראת יחידה, בכל החלטה של כל ישות, בכל קטע זמן, באיזו דרך ללכת, באיזו דרך לחשוב, לפעול ולרצות. אתם המנהלים של מחשבותיכם. מחשבותיכם אינן "קורות" לכם. באמצעות מחשבותיכם, אתם יוצרים את זרם הרגשות ואת הכיוון של אנרגיות החיים שלכם. ה"אני" שיכול לקבל החלטות אלו הוא האלוהות שכבר מתגלית. זוהי אשליה להאמין שעל ידי כך שאינכם מקבלים כל החלטות במחשבותיכם, דעותיכם או פעולותיכם, אין לכם כל השפעה. גם כשאתם בוחרים באופן אקטיבי, אתם מטילים לעתים קרובות ספק בכך שלהחלטותיכם יש השפעה. עד כמה תטילו ספק עוד יותר כשמדובר באי פעולה מצידכם, בהימנעות אדישה או אי נקיטת עמדה, כשאינכם מחפשים באופן אקטיבי אחר האמת כל הזמן! המציאות היא שאי הפעולה שלכם היא פעולה בפני עצמה, בעלת השפעה זהה באותה המידה כמו פעולותיכם הגלויות. חומר הנשמה שלכם רושם את המניעים הנסתרים לאי פעולה. הוא רושם רגשות ועמדות שנכללות מאחורי ההחלטה לא לפעול.

מאחר והנכם תודעה, מאחר והנכם ביטוי אלוהי, אינכם יכולים למנוע את נשימתכם לתוך חומר העולם בעצם קיומכם. כל תודעה עושה זאת. הוויה חייבת להשפיע על החיים, פשוט הוויה. היו מודעים לזכות הגדולה, לכוח העצום, לכבוד, לאפשרות האינסופית שהדבר מעניק לכם. דעו שכל מחשבה שאתם הוגים היא צורת אנרגיה מובחנת, השולחת גלים וקרניים, יוצרת בהתאם לטבע המחשבה. פקחו את עיניכם ליופי שבעובדה שהנכם, על תודעתכם המוגבלת כרגע, כבר שותפים ליצירת המציאות. אתם יכולים לייצג את אלוהים ברמה של המציאות הגלויה, החומרית, התלת ממדית, או שאתם יכולים לעשות את עבודת השטן – מבלי דעת, במקרה שלכם, אך באופן לא פחות מזיק.

הרשו לעצמכם לחשוב, להגות, לחזות בכך, שבאמצעות עצם קיומכם, אתם שולחים קרניים קבועות שנושאות משמעות שיוצרת תוצאות מובחנות. תנו לראיה חדשה זו להביא כבוד חדש לחייכם, מניע חדש להיות יצירתיים ככל האפשר באמצעות עצם קיומכם, לגלות את השלווה והביטחון אליהם כמהה נשמתכם מזה זמן רב כל כך: לדעת שיש צדק מושלם, נשגב, בלתי מוטעה בעולם שבו אתם חיים.

ידידיי האהובים, הספירה שלכם מוכנה לערכים חדשים וגבוהים יותר, להבנה חדשה ולהעמקת התובנה ביחס לטבע החיים. העולם שלנו מעורב באופן אקטיבי בהערת מודעות חדשה זו ועידודה להתבטא בדרכים מעשיות. ביצענו כניסות רבות דרך ערוצים שונים, סוגים שונים של שפיעה אלוהית ברחבי העולם שלכם. לאט לאט מתפשטים רעיונות חדשים ממקורות שונים. כיוון שלכוחות האופל יש השפעה על הספירה שלכם, אי אפשר למנוע מערכים ורעיונות חדשים אלו להיות לעתים מזוהמים ומעוותים. אף על פי כן, לא ניתן לעצור את הכוח של התעוררות וצמיחת התודעה. כוח אנרגטי זה נמצא בזרימה. המעיינות העצומים של אמת, של אהבה, של חוכמה, של מציאות אלוהית, של תודעת המשיח, מחפשים את ערוציהם ופורצים דרך מחסומים. כל אחד מכם יכול לסייע בהסרת מחסומים נוספים ובעצירת הזיהום של מים נקיים אלה.

תודעת הארץ מוכנה לצעד גדול חדש. כמו בתודעה אינדיבידואלית, כך גם בישות הקולקטיבית: אם צמיחה כוללת ופוטנציאל להבנה רבה יותר ולקבלה של ערכים אלוהיים, אמיתיים יותר, מעוכבים על ידי חלקים שמתנגדים לתנועה זו, משבר וכאב הם בלתי נמנעים. כאב ומשבר הם הרבה יותר חמורים במקרים אלה מאשר כשהתודעה הכוללת מפותחת פחות ולפיכך נתונה פחות לתנודות. אמרתי זאת פעמים רבות בעבר, בהקשרים שונים. ההיסטוריה האנושית נותנת לכם מפה ברורה של תופעה זו. בכל פעם שאירעו מלחמה וקטסטרופות עולמיות, הישות ארץ הייתה מוכנה לעשות צעד נוסף בתהליך הצמיחה שלה, בהתרחבות של התודעה הקולקטיבית שלה, אבל חלקים מהישות עכבו זאת בכך שנכנעו להתנגדויות. התנגדויות אלה הגיעו מן האזורים שהקשיבו, במכוון או מבלי דעת, לרעיונות של ישויות רוע ואז השיגו כוח והשפעה על שאר העולם. אלו שהקשיבו והלכו בעקבות קבוצות בעלות עוצמה אלו היו, בדרכם הם, אחראים באותה המידה כמו אלו שפעלו ישירות כדי לעצור את תהליך ההתפתחות.

כעת מישור האדמה שלכם מוכן לצעד גדול קדימה. כל הכישורים הפנימיים עברו הכנה לצעד זה. כוחות האופל יודעים זאת ומשתמשים בכל אמצעי שלרשותם כדי לעצור את התהליך. אם הם יצליחו, או במידה שבה יצליחו, יתרחש משבר עולמי. כל אחד מכם עבר הכנה, באמצעות הנתיב האישי שלכם, שבה שחררתם את עצמכם ממידה רבה של בלבול וכאב, של אשמה ופחד, ושבה אתם ממשיכים לטפח תהליך זה ולהביאו למימוש. טיפוח התהליך בחיים שלכם עצמכם מאפשר לכם להפוך מודעים מאד למה שמצוי בסיכון כאן, לעד כמה אתם כפרטים יכולים להשפיע: תחילה באמצעות יצירת אמת וסדר בתוך עצמכם ואז, כתוצאה מכך, באמצעות עזרה לעשות את אותו הדבר עבור הישות ארץ.

אתם מדברים לעתים קרובות על תוכניתכם להגיע אל הַמֵּעֶבר. אני אומר לכם, ידידיי, שעולמכם אכן מוכן להקשיב, לשמוע ולהתחיל לעשות את המאמץ להבין את הערכים והאמיתות החדשים שאותם אתם לומדים כאן כל הזמן. רבים מערכים אלה הפכו כבר לטבע שני עבורכם. ערכים אחרים אתם תופסים רק כקווי מתאר מעורפלים ואתם נאבקים כדי להפוך אותם לחלק מכם. יהיה אשר יהיה, אתם, קהילה זו כשלמות, מוכנים לצאת ולהציג לעולם הרבה ממה שלמדתם. כשתהפכו מודעים יותר לכוח שיש לכם לעצב את החיים, תאפשרו לעצמכם גישה לכוח חיובי זה ותיפתחו להדרכה שרוצה להגיע באמצעות רבים מכם, להתפשט אל העולם הסובב אתכם בדרכים שונות רבות.

אני מבקש מכם לעשות כל מאמץ אפשרי כדי להבין הרצאה זו. השלימו הבנה זו על ידי שתקשרו אותה עם ההרצאות הקודמות של שנה זו. המודעות שלכם צומחת באמצעות דילוגים וקפיצות. ידע פנימי מחלחל פנימה, מביא לכם תמונה של העולם כפי שהוא באמת. ידע, הידיעה החווייתית של צדק אינסופי, חייב להעניק לכם את השלווה והביטחון אליהם אתם כמהים בלבכם. דעו שכל מה שהנכם, כל מה שאתם חושבים, רוצים ומרגישים, מוטבע בתוך יקום שניתן לעיצוב. אל תניחו לפחד הראשוני של מחשבה זו להחזיר אתכם לעולם החשיכה, פחד, התנגדות, חוסר אמון וכאב – הכאב על אי הצדק. כאב זה על אי הצדק יכול להתרפא רק כשאתם מוצאים את האומץ להרשות לעצמכם לדעת, שהשליליות שלכם גורמת כאב לאחרים ולעצמכם, שיש לה תוצאות מוגדרות. האומץ והאמיתיות של ריאליזם זה, הבשלות של עמדה זו, חייבים – ההיפך מלהצביע על מצב של ייאוש בתוככם וביחסכם לאלוהים – להחזיר ולאושש את אמונתכם במשיח, באהבה, בטוּב, ברחמים, בעולם כפי שהוא נברא. היא תאושש את נשמתכם, את אמונתכם בעצמכם ובאלוהים ובכל מה שהוא טוב.

כיוון שהחיים הם שינוי, העצמי הנמוך שלכם גם הוא היבט משתנה תמיד של החיים. הוא כולל יכולות מולדות להתמיר את הגרוע ביותר לטוב ביותר. לקיחת אחריות על העצמי הנמוך אינה עוד קשה כל כך עבור רובכם. למדתם לעשות זאת ולפיכך השגתם חופש חדש והערכה עצמית חדשה. מה שעדיין קשה לכם לקבל הוא העובדה שלהיבטים של העצמי הנמוך יש תוצאות, והם משפיעים על חשיבתכם ומעשיכם, על תפיסותיכם ותגובותיכם, יותר מכפי שהייתם רוצים להודות. זהו בדיוק הפחד שגורם לפחד העמוק יותר מפני אי צדק. בכך שאינכם מתייצבים מול התוצאות של העצמי הנמוך, אתם מנסים לטפח את האשליה שאין כל תוצאות. אם אתם עוקבים אחרי קו זה של חשיבה פנימית לא מודעת עד לסופו הלוגי, אתם יוצרים עולם דמיוני של אי צדק. דבר זה מתאים לחשיבה המבוססת על משאלות לב של העצמי הנמוך וגורם לכם לפחד מהתוצאות שאתם עצמכם יוצרים.

השתמשו במדד ברור זה, במפתח זה: במידה שבה אתם יוצרים פחדים וחרדה, באותה המידה אתם מרגישים את הכאב של יקום לא צודק, ובדיוק באותה המידה אינכם רוצים לדעת שלעצמי הנמוך שלכם יש השפעות ותוצאות. ולהיפך, במידה שבה אתם מזהים את הפחד, אתם מתבוננים בכאב אי הצדק שמכרסם בקרבכם. יתרה מכך, במידה שבה אתם מתגברים על ההתנגדות לראות כיצד אתם שואפים להתנתק מתוצאותיהן של עמדות של העצמי הנמוך, באותה המידה בדיוק תשחררו את עצמכם מנטל עצום ותשיגו ביטחון עמוק חדש: הביטחון שהכול בסדר בחיים.

כולכם מבורכים, ידידיי האהובים. רבים מכם למדתם רבות בפנימיותכם. רבים מכם נאבקים בתהליך צמיחתכם, וכפי שאמרתי קודם, זהו מאבק אצילי שמרומם אתכם במובן הטוב ביותר של המילה. המשיכו במאבק טוב זה, היו כלי עבור "התוכנית הגדולה של אלוהים", שימו את עצמכם תחת התודעה והאנרגיה המגנה של המשיח. אתם חיים בים של אהבה, אתם נושמים אל יקום של טוּב מוחלט. היו מודעים לעובדה זו, היפה ביותר מכל עובדות החיים!

נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי