הרצאה 34: הכנה להתגשמות מחדש – הנתיב להתמרה

הרצאה 34: הכנה להתגשמות מחדש

25 ביולי, 1958
תרגום מאנגלית: ליאורה ורדי

ברכות בשם אלוהים. כמו תמיד, אני מביא לכם ברכות, ידידיי היקרים, לכל אחד מכם, כמו גם לכל ידידיי בכל מקום.

כפי שהבטחתי, אדבר הערב על תהליך הלידה. קיבלתי מסמכות גבוהה יותר רשות לעשות זאת. ידידיי היקרים, הרשו לי תחילה לספר לכם שכל אשר אומר יכול להסביר רק חלק קטן ומוגבל מתהליך זה המסובך באופן קיצוני ואשר הבנת בן אנוש אינה יכולה לרדת לעומקו. לכן הבינו בבקשה שמילותיי יכולות רק לתת לכם תיאור כללי. עליהן להילחץ למגבלות של שפה והבנה אנושית.

לפני שאתאר תהליך טכני של לידה, עלי לדבר מעט על התנאים הרוחניים והפסיכולוגיים ששולטים על חוק קוסמי, אם כי חלקם מוכרים לרובכם בקווים כלליים. אף על פי כן, מאחר שהתהליך הטכני של לידה קשור ישירות בחוק רוחני וקרמי ותלוי בו, עלי להראות לכם את הקשר, כך שתהיו מסוגלים להבין לידה כפי שהיא ברמה מסוימת.

ברגע זה ידידיי, כבר הוכנו החיים הבאים שלכם, בדרך כלשהי, על ידי כל אחד מכם. הם לא מוכנים לגמרי, מפני שכל עוד אתם חיים על פני האדמה, המילה האחרונה לא נאמרה והסיכויים להחליט על הגלגול הבא שלכם ולהשפיע על שינוי ביחס למה שהכנתם עד כה, הם חזקים. הסיכויים שלכם לכך הם הרבה יותר גדולים פה מאשר בקיום שלכם בעולם הנשמות. שם עדיין יש לכם סיכוי לבצע שינויים על אף שההזדמנויות לכך קטנות יותר. יותר קשה לעשות זאת בעולם הנשמות עקב העובדה שהחיים, אם איננו כוללים את הספירות של חשכה, קלים יותר כאן מאשר על פני האדמה. בגלל סיבה זו, ההתפתחות איטית יותר בעולם שמעבר ולכן שם הרבה יותר קשה לבצע שינוי.

עד נקודה מסוימת במחזור ההתפתחות של הישות האינדיבידואלית, היחיד אינו יכול לבצע החלטות. אבל מדרגה מסוימת של התפתחות, לכל ישות רוחנית יש את ההצדקה ופעמים רבות אף החובה לבצע החלטות אישיות לגבי הנסיבות של הגלגול הבא. בהתאם לאופי של הישות, החלטות אלה אינן תמיד טובות. ישנם אנשים שנוטים להיות יותר עצלנים, חסרה להם אמביציה והם מרוצים ממידה מסוימת של נוחות. הם לא מתאמצים להגיע לצורות גבוהות של תודעה ואושר. הבחירה שלהם עשויה להיות פעמים רבות חיים קלים יותר מאשר מה שיהיה טוב עבורם. עדיין חסר להם המבט המקיף של מטרת הקיום הארצי. מנגד, אדם אמביציוזי ואקטיבי מדי עשוי פעמים רבות לבחור ביותר מאשר הוא יכול לשאת. גם זה יעכב בעד התקדמותו ויגרום לעיכוב זמני. פה המבט של הישות אינו כולל את המגבלות שלו. וכך, אופי אופטימי מדי עשוי להגיע לשיפוט שוגה כמו אופי פסימי מדי.

כפי שאמרתי קודם לכן, עד רמה מסוימת של התפתחות ישות רוחנית אינה מסוגלת לבצע שום החלטות, מפני שכל קיצוניות באופי יוצרת חוסר בהרמוניה, שחייבת בתורה להשפיע על שיפוט ראוי. רק כאשר האופי נעשה יותר הרמוני, ההחלטות לא יסטו בחוזקה רבה מדי מנתיב האמצע הנכון. כאשר ישות אינה מפותחת עדיין במידה מספקת, ההחלטות מבוצעות על ידי סמכות גבוהה יותר. אבל גם במקרים כאלה, מתייעצים תחילה עם הישות לגבי מה שהיא מדמיינת כתנאי החיים הטובים ביותר עבור הגלגול הבא שלה. זה נחשב כמבחן, ולאחר מכן מסבירים לה מדוע אלטרנטיבה זו או אחרת תהיה גרועה או אפילו מסוכנת ומדוע החלטות שתציע ישות מאומנת ומפותחת יותר מאפשרות התקדמות גדולה יותר. כך שיש לימוד הקשור בנקיטת החלטה ותכנון עבור החיים הבאים. על הישות ללמוד דבר מה אפילו רק מזה.

אוסיף שאפילו כאשר הישות אינה יכולה עדיין לבצע החלטות משלה, עדיין יש לה יכולת להשמיע דעות שיאומצו ובקשות שימולאו, בעוד שבקשות אחרות יסורבו. אין קו ברור בין המצב שבו החלטות ננקטות עבור הישות לבין המצב שבו היא יכולה לבצע החלטות משלה. היכולת מגיעה לאט ובהדרגה. מגלגול לגלגול דבר מה נלמד גם ביחס לזה, כך שיותר ויותר יביעו בחשבון דעות של הישות.

ישנם גם מקרים שבהם הבחירות שנעשות על ידי הישות נמצאות עדיין בתחום האפשרויות, אבל הן קשות מדי או קלות מדי. במקרים כאלה, הסמכות הגבוהה יותר מייעצת ומתכננת עם הנשמה שתתגלם את הגלגול הבא, והיא תייעץ ותסביר ותציע אלטרנטיבה אחרת. ואז לישות יש את הזכות לקבל או לדחות את העצה בהתאם לרצון החופשי שלה. אם היא תדחה את העצה, ואז, אחרי הגלגול הבא, תמצא שהשיפוט שלה היה שגוי, זה יהיה לה שיעור טוב ואולי בכך הדרך היחידה שבו יכלה ללמוד שיעור זה. לעולם זה לא יוכל להיתפס כשגיאה אלמלא הישות מימשה את הדעות שלה. רק במקרה גס מדי, חסר תקווה מדי, מתעלמים מהבקשות של הישות, וסוג זה של שיעור, שאותו הייתה לומדת לו הלכה בעקבות רצונותיה, נדחה להזדמנויות מאוחרות יותר, כשמתכננים את הגלגול הבא. כך אתם רואים, אפילו ביחס לזה יש הרבה פרטים ווריאציות.

אין צורך לומר, על פי כישלון או הצלחה של תוכנית החיים – בין אם הישות שמתגלמת או סמכות גבוהה יותר תכננה אותם – ההתפתחות מואצת או מואטת. כעת, מאחר שהחיים על פני האדמה הם שרשרת ארוכה אחת, וכל מהלך חיים אינו אלא רק קשר קטן בתוכם, ההערכה של המשימות והמטלות בכל מהלך חיים תלויה בנסיבות רבות. כפי שהזכרתי קודם לכן, לכל הוויה בהתהוות יש רישום )record )שנקרא ספר החיים, ובו רשום הכול. מהזמן שהישות נוצרה עד ההווה, הכישרונות המיוחדים שלה, הנטיות, המאפיינים, נטיות האישיות שהביאו לנפילה, כל זה נרשם ומעודכן. נרשמים גם כל השלבים השונים של ההתפתחות מאז הנפילה, לא רק הגלגולים על פני האדמה, אלא גם כל הפעילויות בין לבין. כל גלגול מתוכנן בזהירות ובקפדנות על פי "ספר כללי" זה. לפני כל גלגול, בעת שמתכננים אותו, מראים את הספר השלם לישות. בין אם הישות מוכנה לבצע החלטות ובין אם לא, מגלים לה את המטרה שאמורה להיות מושגת בגלגול הבא.

החוק של סיבה ותוצאה, חוק הקארמה, לא בהכרח עובד מיד בחיים הבאים. קורה לעיתים קרובות שהסיבה בחיים מסוימים תייצר השפעה שתתבטא רק בעוד שלושה או ארבעה גלגולים. לא נדרש מאף אחד לשאת יותר מדי בבת אחת. עלי להוסיף, שבדרך כלל, אם כי לא תמיד, ככל שההתפתחות גבוהה יותר, כך התוצאה תתקיים מהר יותר לאחר הסיבה. כך תוכלו להבין קצת יותר כאשר אני מזכיר לכם לא לשפוט, לא להשוות ולא להכליל בעניינים אלה. אתם יכולים לראות רק את החיים האלה, שלכם או של אדם אחר, ואפילו מבט זה הינו מוגבל מאוד. זו הסיבה לכך שבני אנוש הם טיפשים בצורה קיצונית כשהם מנסים לשפוט את הצדק של חוקי אלוהים.

פעמים רבות אתם מרגישים נטייה להגיד שדבר מסוים הוא קשה מדי עבורכם לשאתו, או שלאדם אחר יש חיים קלים מדי. לא הייתם חושבים כך לרגע אחד לו ידעתם את החלק החסר של המידע. יש סיבה טובה לכך, סיבה שהיא לטובת ההתפתחות הרוחנית שלכם, שהווילון סוגר על המידע עד אשר עבדתם והגעתם למצב תודעה שבו אינפורמציה מסוג כזה טובה לכם ולסובבים אתכם. על כן היו בעלי ענווה לעצור בעד השיפוט שלכם. מי ייתן וזה יהיה שיעור לכל ידידיי ששומעים או קוראים מילים אלה: לעולם אל תשפטו, לעולם אל תשוו את החיים שלכם עם אלה של אחרים, או את הגורלות של שני אנשים שאתם מכירים. אם נראה לכם שיש לכם חיים קשים יותר, זה מפני שמצופה מכם יותר. אתם חזקים יותר, אתם מוכנים להגיע גבוה יותר. או שיכול להיות שאתם, אם אתם אמביציוזיים, בחרתם חיים קשים במידה לא נחוצה, אולי אפילו כנגד העצה של מלאך אלוהים. חשבו על כך, ידידיי.

התחלתי הרצאה זו בכך שסיפרתי לכם שאתם כבר מכינים כעת את הגלגול הבא שלכם. אמרתי את האמת. חלק מהתוכנית שאתם מגשימים משפיע על האפשרויות שיוצעו לכם בגלגול הבא, לעבור לדברים אחרים הנחוצים להתפתחות הכללית שלכם. אם אינכם מתקדמים בכלל בזמן זה או מתקדמים רק במידה מועטה, המטרה של הגלגול הנוכחי שלכם תהיה חייבת לחזור לפחות בחלק ממנה. מצד שני, קורה גם לפעמים שאדם השלים קצת יותר מאשר הוא תכנן לעשות, או הגשים את התוכנית לפני שהחיים הסתיימו. במקרה כזה, מה שתוכנן להתבצע בגלגול הבא יכול להתחיל כעת. אין צורך לומר שגם זה משנה את התוכנית עבור הגלגול הבא, מאחר שהתכנית התוותה במידה כללית, כנושא משורטט כללי שניתן לשנותו בכל כיוון עד שמגיע זמן ההתגלמות. שוב, היזהרו משיפוט מהיר. חיים נוחים ונעימים אינם תמיד אינדיקציה לכך שהגלגול הקודם שלכם היה גלגול טוב. גלגול נוח ונעים יכול להיות תוצאה של יתרונות שהרווחתם שלושה או ארבעה גלגולים קודם לכן. באופן דומה, חיים מאוד קשים יכולים להיות תוצאה של פעולות בגלגול האחרון שלכם אבל לא בהכרח. יתר על כן, יתכן שמשלמים על חיסרון בחיים מסוימים על ידי אדם קנאי, בעוד שבגלגול אחר משלמים על חיסרון גדול באותה מידה או גדול יותר. גם זה גורם לכך שאינכם יכולים לשפוט ולהשוות.

כל זה אמור להיות מזון למחשבה וחומר למדיטציה. המדיטציה תבהיר לכם שיש לכם הזדמנויות רבות על פני האדמה לבצע את השינויים באופן הטוב ביותר בתוכנית החיים האישית שלכם. האפשרות לבטל את הקרמה הרעה שהצטברה תלויה בכם. אתם יכולים לעשות זאת בצורה מהירה יותר אם תיווכחו בצורה מלאה מהי משמעות החיים. What this life is all about.

כאשר מסתיימים החיים על מישור האדמה, ישנו חשבון, כל דבר נבדק בקפדנות כך שלא יכול להיות שוני בדעה או ויכוח לגבי זה. כל דבר הינו פתוח בעולם הנשמות. לא ייתכן שדעה אחת תתנגש באחרת. המעשים שלכם, המחשבות, הרגשות, התגובות והעמדות שלכם יוצרים צורות מסוימות שהן מוחשיות ונראות כמו כל חפץ חומרי בחייכם ואפילו יותר מכך. כפי ששני אנשים נורמאליים לא יתווכחו האם השולחן העגול בחזיתם הינו עגול או מרובע, כאילו זה היה עניין של דעה, כך לא ניתן להתווכח על הצורות המוחשיות ברוח. אל תבינו אותי לא נכון: אין איסור על ויכוח. אין זה שלנשמות בהתפתחות גבוה יותר יש עמדה דיקטטורית, אבל תוכלו לראות בעצמכם את האמת מול עיניכם, לא משנה עד כמה ניסיתם להונות את עצמכם כל עוד הייתם מוחבאים בחומר. כאשר מבוצע החשבון המלא ולאחר שנבדק בזהירות, משווים אותו עם התוכנית המקורית עבור הגלגול שהסתיים ועם התכנית הכללית של הישות. בודקים את הנטיות השליליות והמגרעות שעליהן התגבר והמשימות שמילא. מה שנותר לבצע יחליט על הגלגול הבא.

זמן ארוך יחסית, בהתאם לסטנדרטים האנושיים שלכם, חולף לפני שהגלגול הבא מתחיל. לנשמות רבות ישנו זמן של מנוחה, במיוחד לאלה שסבלו במידה ניכרת, גופנית, מנטאלית או בצורה אחרת. זמן ההתחשבנות שעליו דיברתי יכול להתבצע לפני תקופת המנוחה או אחריה. ואז מתחילה תקופה בעולם הנשמות כאשר הישות עוברת לימודים מסוימים, מקבלת הדרכה בהתאם לצרכים האישיים שלה, נכנסת לספירת טיהור מסוימת, שוב בהתאם לצרכים האישיים שלה. התוצאה של פאזות שונות אלה משתנה. אין כלל שולט איזה שלב יגיע קודם ואיזה אחר כך.

לעיתים קרובות עבודת טיהור בעולם הנשמות מבוצעת בקשר לבני אנוש שהתגלמו והם כרגע על פני האדמה. דבר זה עשוי להיות חדש לחלק מכם. הבה נניח שהמשימה של ישות במהלך הגלגול האחרון שלה היה לחזק את היחסים עם בן אנוש אחר, אולי ללמוד לאהוב ולקבל אותו, ושהמשימה לא בוצעה במלואה. המשימה יכולה להתבצע ולהיות מושלמת גם כשאחד מהאנשים הוא עדיין על פני האדמה. דבר זה יכול לקרות בדרכים שונות, אך לא אכנס אליהן בפרטים כרגע, מפני שזה ירחיק אותנו מהנושא. ייתכן שנדון בזה במועד אחר.

הטיהור יכול להתבצע גם בספרות מיוחדות שונות ומגוונות. ישנן הרבה מאוד רמות שונות בעולם שמעבר. התקופות שבין ההתגלמויות יכולות לכלול גם זמן של שרות ומילוי משימות בתוכנית הישועה, בתנאי שהישות היגיעה לרמת מסוימת של התפתחות.

השלבים השונים, כמו התבוננות על הגלגול האחרון ותכנון של הגלגול הבא, טיהור ותכנון משימות, יכולים להתחלק באופן חד, או להיות משולבים זה בזה. כמובן כל זה ישים רק לאותן נשמות שמרצונן משתתפות ב"סדר האלוהי". נשמות רבות הן עצמאיות. גם הן מובאות להתחשבנות, וגם עבורן נעשה תכנון בעולם שמעבר לקראת הגלגול הבא, אבל זה נעשה ברמה נמוכה יותר, בספרות אחרות, ובאופן אחר. קיים עיקרון זהה אבל הדרך משתנה מפני שהרצון החופשי של הישות להשתתף ב"סדר האלוהי" או לא להשתתף, נלקח בחשבון. ההחלטה משפיעה במידה רבה לא רק על פעולות הישות בעולם שמעבר, אלא גם על הגלגולים שלה. ככל שעולה התודעה הרוחנית שלכם, כך תגיעו לאבחנה לאיזה קטגוריה אתם משתייכים. כפי שאתם יכולים לראות, הדרך שבה מעבירים את הזמן שבין הגלגולים גם משפיע על החיים שיבואו אחר כך. אורך הזמן שבין הגלגולים משתנה גם הוא. אני רוצה להדגיש פה שהצדק הוא מושלם בכל המקרים.

לכל אלה שמוצאים עצמם במחזור הגלגולים, מגיע הזמן להיוולד על האדמה. ברגע זה הישות מובאת שוב לאחראי על כל המחזור, זה שארגן גלגולים קודמים עם הישות וביצע את ההתחשבנות לאחר הפעם הקודמת. ספר החשבונות האישי המיוחד נבחן כעת שוב ביחד עם התוכניות הזמניות שתוכננו לחיים הבאים – בכפוף לשינוי בהתאם לעמדות ולפעולות של הישות מאז הורכבה התכנית.

בנקודה זו מבוצעת התוכנית הסופית עבור הגלגול הקרוב, וזה כמובן לוקח זמן ניכר. הבחירה המתאימה של ההורים, האומה, הדת, נסיבות חיים, נשקלים ומחליטים על שלבים שונים בחיים הנקראים "גורל". כל הבחירות האלה נעשים בדרך הפרקטית ביותר. למשל, ייתכן שייבחרו הורים שיאפשרו סביבה הטובה ביותר בכדי להוציא החוצה חוסר הרמוניות מסוימות של הנפש. לשם מטרה זו החיים הבאים מצריכים מגרעות מסוימות בסביבה, מפני שאם הכל מושלם, למגרעות לא תהיה הזדמנות לעלות על השטח. באותו זמן, על ההורים להיות גם קשורים באופן קרמי לישות, כך שישולם חוב קארמתי.

נבדקים קשיים ויתרונות של החיים הבאים מנקודת המבט של התוכנית הכללית. שוקלים בזהירות כמה יש להעמיס על הישות, עד כמה הישות תוכל להתרכז בחיים בתכונת אופי אחת, או האם עדיף להתרכז בבעיה פסיכולוגית שלא נפתרה עד כה. עבור ישויות מהתפתחות גבוהה יותר, כל זה יחסית כמובן, מתוכננות משימות ל"תוכנית הישועה" (המדריך העביר הרצאה בנושא "תכנית הישועה" בהרצאה 22. הרצאה זו תורגמה ע"י חווה אילון ונמצאת באתר שלה: לקריאה לחץ כאן) כך שהן ישולבו בצורה הטובה ביותר עם בעיות הטיהור האישיות של הישות. נבחרים כמה כישרונות, ואחרים נשארים חבויים במהלך החיים המיוחד הבא. לאחר שהכול נשקל, ניתנת לישות הזדמנות לבצע את הבחירה שלה במובנים מסוימים, ואם היא עדיין אינה מסוגלת לבצע את הבחירה שלה, עדיין שואלים אותה כיצד הייתה בוחרת לו הייתה מסוגלת לבחור. כפי שאמרתי קודם, לעולם לא שוללים באופן דוגמאטי את הבחירות של הישות והסיבות לשלילה תמיד מנומקות.

לאחר תקופה אינטנסיבית של לימוד, מבוצעת התוכנית הסופית לחיים הבאים על האדמה. נשמות מיוחדות נשלחות למקומות שונים, גם על האדמה, על מנת להקל על הדרך ולבצע הכנות על ידי הנחיה והשראה. מפעם לפעם הן עשויות לדווח שהתנאים אינם כפי שקיוו ולכן אינם מתאימים למטרה של ההתגלמות, לכן משתמשים בקשרים קרמיים אחרים עבור חיים אלה, שבהם היו מתרכזים בגלגול אחר לו הנסיבות היו כפי שציפו.

כאשר מבוצעת התוכנית לבסוף והתנאים וההכנות על האדמה נבדקו, הישות מובלת לספירה אחרת. זו ספירה גדולה מאוד, המורכבת בעיקר ממה שהייתם מכנים, בשפה הארצית שלכם, בית חולים. עובדים שם רופאים רוחניים. רופאים רבים במישור האדמה התגלמו מספירות בית חולים הקיימות ברמות שונות. הם לומדים באותן ספירות. אבל פעילות שם גם מספר רב של נשמות שנמצאות מחוץ למחזורי הגלגולים, וכן נשמות שאף פעם לא התגלמו. יש להן משימות יותר אחראיות. אחרים לומדים תחתיהם. ספירת בית החולים מורכבת ממספר חלקים. אחד מהם הינה מחלקה שאליה מובאות הנשמות שמתו בתאונה או שחייהם הסתיימו כתוצאה מסוג אחר של מוות פתאומי ואלים. במקרים כאלה הגופים הנוזליים שלהם עלולים להיות פגועים ומטפלים בהם בכדי להחזירם לבריאות, אם אני יכול להשתמש בביטוי זה, לפני שהם מתחילים את הפעילויות שלהם בעולם הרוחני. זהו רק אחד מהחלקים הרבים של הספירה הזו.

מכינים את החיים על האדמה בחלק גדול. הישות המוכנה להתגלמות מופיעה שם לפני נשמה מסוימת בעלת סמכות גבוהה ואחריות גדולה. הישות שעתידה להתגלם יוצרת גשר עם הרוח השומרת או הרוחות השומרות, רוח שומרת זו יכולה להיות אותה אחת שהנחתה אותה דרך כמה מהלכי חיים קודם לכן, או רוח שונה. כעת היא תפגוש את הרוח שתנחה אותה בחיים הבאים. הרוח השומרת מוסרת את התוכנית לרוח האחראית על הספירה, וזו שוב בוחנת בזהירות את התוכנית. היא קוראת למסייעים שיעבדו עם אותה ישות. ושוב, כל דבר נדון ביסודיות, ומכינים את התוכנית וכל ההכנות.

ידידי היקרים, אני יכול לחוש שחלק מכם חושבים שכל זה אינו אפשרי. זה נשמע אנושי מדי, קונקרטי מדי עבורכם מכדי להאמין. אך עדיין, כפי שאומר המשפט: האמת היא לעיתים קרובות חזקה מהבדיה! וכך הדבר, על אף שזה שונה – שונה מכפי שזה על האדמה וממה שאתם יכולים לדמיין. המילים בהן אני משתמש הן הקרובות ביותר למה שאני מנסה לתאר. כל הספירות ובתי החולים והרופאים והאחראים הגבוהים יותר והמסייעים וספר החשבונות והתוכניות – כל אלה קיימים. אין על פני האדמה שום דבר שאינו העתק עלוב של מה שקיים תחילה בעולם הרוח, אם כי בדרך שונה.

וכעת, כאשר התוכנית נבחנה ביסודיות וההכנות בוצעו, הישות שאמורה להתגלם ממתינה עד אשר תהיה הפריה. עבור ההפריה נלקחים בחשבון גורמים אסטרולוגיים, כמו גם מספר נתונים נוספים עליהם ידוע לכם מעט מאוד או שאתם מתעלמים מהם לחלוטין. לא תתכן הפריה על ידי ההורים העתידיים אלא אם כן זה רצון אלוהים. אם ההפריה היום אינה משרתת מטרה מסוימת עבור הישות שתגיע לעולם, ההפריה תימָנַע על ידי אמצעים רוחניים, אם כי היא תתכן בחודש הבא. ואז, בהתאם לגנים של ההורים, שגם הם נבחנו קודם ושהינם בהתאמה לישות שאמורה להיוולד, שדות מגנטים מסוימים, קרניים, נוזלים מוכנסים לפעולה – חלקם באופן אוטומטי כתוצאה של סיבות שהחלו בפעולה, וחלקם מנוהלים על ידי מסייעים רוחניים. דבר זה קשה ביותר להסביר לכם.

ברגע שקרתה הפריה, הישות שאמורה להיוולד נעשית לא מודעת. היא נמצאת במצב כה עמוק של חוסר מודעות שחלק גדול מהידע שלה יחזור אליה רק לאחר שיושלמו החיים על פני האדמה. חלק אחר של ידע יחזור במהלך החיים, אבל רק כאשר הישות תעזוב את הגוף, במילים אחרות, בשינה. כמו כן, התודעה תתעורר לאט ובהדרגה בזמן ההתגלמות על ידי תהליך של גדילה. העובדה שכל זה יכול לקרות בדיוק בדרך זו היא בזכות ההכנות עם סוגים מסוימים של נוזלים בישות, אותם מכינים מומחים בספירה שתיארתי לכם. זה דורש מידה מדויקת ודרך מסוימת של טיפול באותם נוזלים וצורה גבוהה מיוחדת של תהליך, ישנה שבירה והארכה של נוזלים(Refraction and an extension of fluids). ישנם סוגים שונים של נוזלים, כל אחד מיצג צד אחר של האישיות.

הבה נדבר תחילה על ההיבטים הפיסיים של בן האנוש שאמור להתגלם. הגנים של ההורים מיועדים להתאים ולהשפיע על הקליפה הפיזית. בינתיים, הישות שאמורה להיוולד גדלה בגוף האם בדרך שהתנאים הקארמתיים הפיזיים יכולים להתמלא. אין שום אפשרות למקריות. לא מותירים ליד מקרה שום דבר. וכאשר נאמר בתנ"ך שאלוהים סופר כל שערה על ראשכם, אין זו הגזמה, ידידיי. עליכם להבין זאת במובן זה. כל פרט הקטן ביותר צריך להתאים, מפני שיש לו משמעות הרבה יותר גדולה ומשמעותית מאשר אתם יכולים לתאר לעצמכם. הסימבוליות אינה פועלת בדרך שבני אנוש חושבים עליה. לרוב היא הפוכה. בדרך זו או אחרת הגופים שלכם הינם לעיתים קרובות סמלים של ההתפתחות הרוחנית שלכם, הנטיות הפסיכולוגיות וכו'. אבל שימו לב, אין כאן חוקים והכללות.

כך שפועלים על הגנים בדרך שהמעטפת תוכן כיאות. לכמה מהם תהיה השפעה, לכמה – לא. במקרה אחד לגנים של האם יש יותר השפעה, במקרה אחר – לגנים של האב. במקרה אחד הגנים של ההורים אינם פועלים כלל, ובמקרה אחר, הגנים של סב או דוד ייכנסו לפעולה במפתיע. דבר זה אינו שרירותי ואינו נותר ביד המקרה. לכל פרט ישנה סיבה. המעטפת הפיסית גדלה בגוף האם, על אף שאין בה נשמה עדיין, אבל התהליך וההכנה ממשיכים על פי התוואי, השדות המגנטיים שמפעילים את השפעתם בהתאם למטרה של הטיפול בספירה המיוחדת הזו, כל דבר קורה בדיוק על פי התוכנית.

כמו כן, מובאים בחשבון גורמים נוספים. מומחים מיומנים ברמה גבוהה מתרכזים במעטפת הפיזית. מומחים אחרים, מיומנים באותה מידה, מתרכזים בגורמים הפסיכולוגיים והרוחניים. קורה גם שדרך הטיפול של נוזלים מסוימים אחרים חלק מהתודעה תחזור לבן האנוש הגדל בעוד שסוגים אחרים של תודעה חייבים להישאר חבויים. על ידי כך, האדם יגדל עם רגש חזק של תודעה אלוהים, אולי אפילו למרות הורים אתיאיסטים והשפעות חומריות. במקרה אחר, זה בדיוק ההפך. במקרים מסוימים ישנו דחף חזק להיות למשל אמן או מדען, למרות סביבה נוגדת והשפעות נוגדות בזמן הנעורים. דבר זה הינו תוצאת חומרים נוזליים מסוימים שהוכנו לפני הלידה. הכנה זו מחליטה איזה דחפים, נטיות ולימודים יעלו על פני השטח באיזה תקופה. נוזלים אחרים הוכנו ועובדו כך שהם מותנים בשאלה אם גורמים אחרים מולאו או לא. אתם יכולים אולי לתפוס במעורפל עד כמה ההכנה הזו של הנשמה חייבת להיות מסובכת ומדויקת.

כפי שאתם יודעים, המגרעות שתוכננו לאדם לעבוד עליהן במהלך החיים הזה הינן אנרגיות או זרמים. הן נמצאות בגופים הנוזליים בצורה כזו, שהן זקוקות לאתגר חיצוני קטן מאוד על מנת לעלות על השטח. האתגרים החיצוניים מסופקים על ידי בחירת ההורים ותנאים אחרים של ההתגלמות. אם המגרעות נשארות רדומות בעומק הנפש שלכם, לא תוכלו להיות מודעים אליהן, ואז לא תוכלו להתגבר עליהן. לא כל הבעיות או המגרעות מתוכננות לעלות על השטח. כמה צפויות להישאר חבויות כדי לעבוד עליהן בגלגול עתידי או, כפי שאמרתי, רק אם וכאשר תוכנית החיים מולאה. את כל זה המומחים בוחנים ומכינים ביסודיות.

אותו דבר ישים כמובן, לכישרונות, לבעיות הפסיכולוגיות ולמורכבויות אחרות. כמה מהם מכינים כך שבקלות רבה הם יעלו באופן מידי, ואחרים – רק לאחר שיתקיימו תנאים מסוימים. אפשר להבין בקלות רבה יותר את ההכנה הזו בגופים הנוזליים אם תחשבו על כל תכונה, כל נטייה, כל עמדה, רעה או טובה, כזרם כוח, ואכן זה כך. זה תלוי במידה רבה בצורה שבה זרמי הכוח מטופלים, מופרדים או מתוקשרים.

כל זה יכול להסביר לחלק מכם שראו במשפחה שלכם או בסביבה שלכם שינוי גדול אצל מישהו שהיה תמיד ידוע כאדם הגון, מודע לחסרונותיו ועובד עליהם, וכמובן התקדם רוחנית במידה ניכרת. ופתאום משהו לא צפוי וחדש עולה על השטח. כל אחד המום ומאוכזב. מעתה תבינו שדבר זה קורה בגלל העובדה שאדם זה עבד יפה רוחנית. לאחר שהעבודה הושלמה על נטיות שהיו על פני השטח, נטיות אחרות, שנותרו, ששובצו במקום עמוק על ידי המומחים, יכולות להופיע על מנת לעבוד עליהן בתהליך הטיהור. זו בדיוק הסיבה לכך שאנשים בנתיב הרוחני לעיתים קרובות מציגים בזמנים מסוימים נטיות שאף פעם לא הבחינו בהן קודם לכן. כמובן, זה יכול להיות גם עקב המסכה שכיסתה אותן. מצד שני, ייתכן שאותן נטיות הושארו על מנת להופיע רק לאחר שהושלמו דברים אחרים. אותו דבר ישים לגבי נטייה טובה או כישרון. המומחים הרוחניים בוחנים את התרשים במדויק. במקרה אחד, כישרון חזק צפוי להופיע בקרוב והוא הוכן מראש. במקרה אחר, הכישרון מונח לא נגוע, ויופיע רק אם יתקיימו נסיבות מסוימות ואם האדם הלך על פי התוכנית. כל זה נראה בתרשים, ויש להכין מראש את הנוזלים ולעבד אותם בהתאם, וזו פרוצדורה קשה מכפי הבנתכם.

התקופה של עיבוד וטיפול בגופים הנוזליים לוקחת כתשעה חודשים, שזה הזמן לו זקוקה המעטפת האנושית בשביל לגדול, ואז הישות פשוט ממתינה במצב לא מודע. לפעמים החיים צריכים להתחיל קצת קודם מפני שהתנאים לתחילת החיים עשויים להיות מתאימים יותר, וההורים גם הם משלימים את התנאים ללידה מוקדמת. במקרה כזה תתרחש לידה מוקדמת. במקרים אחרים, הלידה עשויה להתעכב מעט.

בנקודה זו אני רוצה להוסיף פרט נוסף. בזמן ההיריון, העמדה של האם, כמו גם של האב, עשויה להחליט על שינוי. אם ההורים או אפילו אחד מהם, ישנו את עמדתם הרוחנית, אז הישות שתוכננה להורים אלה עשויה לא להתאים יותר לנסיבות. זה עשוי לקרות מפני שאם העמדה הרוחנית שלהם השתנתה לטובה, ההורים יכולים כעת להיות ראויים לישות מפותחת יותר כילד שלהם. עשוי גם לקרות שהישות שיועדה להורים האלה לא תמצא את ההגשמה הנחוצה עם הורים בעלי השקפה רוחנית. ישנם מספיק הורים שהעמדה שלהם תוכל להציע את המגבלות שאותה ישות זקוקה לשם גדילתה. מעטים יותר אכן יספקו סביבה מתאימה לנשמה שיש לה יותר להציע לעולם. גם זו משימה ואחריות עבור ההורים. עליהם להיות ראויים לגדל ילד שצריך למלא משימות גדולות יותר. ההחלטה על היותם ראויים תלויה בדרך הרוחנית שבה הם מסתכלים על החיים.

כאמור שינויים של רגע אחרון יכולים להתקיים אם האם או האב או שניהם משנים את עמדתם בזמן ההיריון, לטובה או לרעה. ישנן מספיק אפשרויות בכדי להכיל את השינויים. העולם הרוחני יכול לתכנן מראש בצורה טובה אם שינויים כאלה הם בתחום האפשרי, כי נתון לרשותו הידע לגבי היכולות של כל משימה, הרבה יותר מאשר הידע שקיים בקרב בני האדם, מפני שעומד לרשותו ספר החיים. סידורים טנטטיביים אלה יכולים להתבצע כבר בזמן ההיריון. למשל, אם ההורים שנבחרו הראשונה משתנים במידה מספקת בזמן ההכנות ללידה כך שמוצדק עבורם לקבל ילד אחר, הילד שתוכנן יעבור ללא כל קושי או המתנה להיריון של אישה אחרת. לכן מומלץ לאמהות לפנות בשקט פנימה, לאלוהים, וכמיטב יכולתה לפנות בזמן ההיריון לדרך רוחנית.

כאשר מגיע זמן הלידה, ישויות רבות מסייעות, כך שהגופים הנוזליים שהוכנו בדרך שתוארה ייכנסו לגוף התינוק. ואז בוצע הגלגול, ההתממשות בגוף.

האם יש שאלות לגבי זה?

שאלה: כיצד אפשרי שלפעמים תינוקות מתים בלידה לאחר שהם כבר קיבלו את נשמתם, כביכול?

תשובה: ישנן לכך סיבות רבות. בתחילה, ייתכן שזו הקרמה של ההורים, מבחן שאותו עליהם לעבור. אבל הנשמה של התינוק לא עברה את התהליך לחינם. העובדה שהאם הראשונה תאבד את הילד הייתה ידועה בעולם הרוח, וההורים שלבסוף יקבלו את התינוק כבר נבחרו לפני שארעה הלידה הראשונה. הנשמה של התינוק מילאה על ידי כך משימה קטנה נוספת על ידי כך שעברה חוויה זו, על אף שאינה מודעת לכך בגלל מצבה הלא מודע. אף על פי כן, אין זה נעשה ללא הסכמה של הנשמה הצפויה להתגלם. זה נחשב לזכותה של הנשמה שמסכימה לשמש ככלי של גורל, כביכול, להורים, על ידי ביקור כה קצר אצלם.

יכולות להיות סיבות נוספות. האפשרויות הן עצומות. למשל, ההורים אולי לא מלאו הבטחות מסוימות שהבטיחו בעולם הרוח. אבל יכול להיות גם שההורים מילאו יותר מאשר מצופה מהם, במובן רוחני, ולכן הם מוכנים לשאת את המבחן הזה, אשר אחרת היה יותר מדי עבורם. ומבחן זה ירחיב את התפתחותם. כך שדבר כזה קורה או מפני שההורים מילאו פחות מדי או מילאו יותר ממה שתוכנן במקור. בכל מקרה, צפוי להם משהו עוד יותר טוב. ובנוגע לתינוק, לאחר מותו הפיזי הוא יעבור תהליך לא מסובך יחסית שבו קצת מהנוזלים יילקחו ממנו, יהיו התאמות מסוימות ובלי שיחזור להכרתו, תקרה לידה אצל הורים אחרים אשר תוכננו מראש כהורים הקבועים שלו.

שאלה: יש כעת שניים וחצי ביליון אנשים על האדמה. על פי כל קונצנזוס מהימן, זה המקסימום האפשרי. האם משמעותו מספר הולך וגובר (של נשמות) גם בצד השני?

תשובה: בהחלט. העולם הרוחני הוא כה רחב שאין לך מושג לגביו. ישנם כה הרבה עולמות, כה הרבה ספירות, וכל כך הרבה ישויות רוחניות מכל סוגי ההתפתחות. יש מקום לכולם. ישנן הרבה יותר ישויות מאשר מספר בני אנוש שאי פעם יתקיימו.

שאלה: האם זה נכון שהלידה, וכן הזמן וצורת המוות, מוחלטים על ידי גורל שלא ניתן לשינוי?

תשובה: לא, זה לא נכון. לגבי הלידה, הסברתי, כך שלא אמשיך בכך. וכפי ששמעת, אפילו זה יכול להשתנות ברגע האחרון. זמן ונסיבות המוות יכולים גם הם להשתנות. כפי שאמרתי לך, ישנה תוכנית לכל חיים. אבל גם אמרתי שישנן הרבה תוכניות. ישנה תוכנית לכל אלטרנטיבה, לכל אפשרות של החלטה מרצון חופשי.

הבא נאמר, ישות ממלאת את רוב מה שמצופה ממנה. עבור אלטרנטיבה זו ישנה תוכנית אחת. תוכנית שנייה בוצעה עבור אפשרות שהיא תמלא יותר מאשר המיטב שמצופה ממנה. גם זה קורה לפעמים. ישנן מספר תוכניות להגשמות חלקיות, או למקרה שהישות לא תמלא כלום. אולי האדם ימלא חוב קרמי, אבל לא יתגבר על חולשה מסוימת או יפתור בעיה פסיכולוגית. הזמן ואופן המוות משתנה על פי איזה תוכנית בוצעה. ושוב, אני רוצה להדגיש שהעובדה שהחיים יכולים להתארך מעבר לתכנון אינה תמיד סימן שחיים ארוכים יותר אלה הוגשמו במיטבם, על אף שזה עשוי להיות כך. אם ישות באמת מגשימה את המיטב שבה, חייה עשויים להתארך מפני שדרך ההגשמה המיוחדת יהיו לה אפשרויות לסייע לאחרים. אבל שוב, החיים יכולים להסתיים מוקדם מפני שהישות מילאה את המיטב. ואז מוענק לה החסד של החזרה הביתה מוקדם יותר, על מנת להתחיל דבר חדש, משימה שהיא מצפה לה. לכן לא ניתן להגיד שהארכת חיים נחוצה כהוכחה להגשמה טובה. זה יכול להיות כך אבל זה יכול להיות גם ההפך. הזמן וצורת המוות יכולים להשתנות על פי האלטרנטיבות השונות שהישות בחרה.

שאלה: האם זה מסביר את החידה האסטרולוגית, מדוע לפעמים המוות אינו מגיע על פי ההתפתחות הרגילה?

תשובה: בדיוק. כעת תוכלו להבין מדוע כמה היבטים "עובדים" וכמה לא. וזה מפני שאסטרולוגיה לא כוללת את כל התוכניות. חלק מהן נמצאות בתחומים שאינם ידועים לאנושות.

כמו כן רואי נסתר, חוזים ואנשים אחרים פסיכיים, רואים תוכנית אחת בעוד אחרים רואים תוכנית אחרת, וזה מסביר מדוע רואה נסתר אחד יכול להיות צודק בהרבה מקרים ולשגות באחרים. במקרים האחרים הוא פשוט ראה תוכנית שלא התגשמה, אולי בגלל שינויים לא צפויים מצד אדם או כמה בני אנוש.

שאלה: האם אי פעם היה הרס טוטאלי של נשמות?

תשובה: אף פעם לא היה הרס טוטאלי של אף נשמה. אף נשמה שנבראה לא נהרסה, אפילו לא לוציפר. כאן אני רוצה לומר: התוכנית הכללית של התפתחות עבור תוכנית הישועה הכוללת היא שבני אנוש יגיעו לנקודה, ולגבי המועד, קשה לומר, שבה לא יהיה נחוץ בבן אנוש כסמכות מתווכת בין אדם לאלוהים. ואז הכנסיות השונות והארגונים הדתיים ילמדו את חסידיהם בדרך דומה לזו שאני מלמד אתכם כעת, כלומר להשיג קשר ישיר עם העולם האלוהי. אולי זה לא יהיה דרך מדיום, (דרך שהינה ישירה רק למדיום) אלא דרך התפתחות רוחנית וזיקוק החושים הפנימיים. במאות הבאות הדתות ישתנו בהדרגה ובעדינות אבל בוודאות. אתם יכולים לראות את הנטייה הזו כבר היום. לפני זמן מה, אנשים הרגו זה את זה רק אם חשבו באופן שונה. אתמול, הם שנאו זה את זה אבל כבר לא הרגו בגלל דרכים שונות להגיע לאלוהים. עדיין, מי שנמצא בעמדת כוח משליט את האמונה שלו ואוסר על אחרות. היום האנושות הגיעה מספיק רחוק כך שאנשים מתחילים לשאת זה את זה. הם עדיין מרגישים שישנו משהו שיש "לסבול" – התפיסות השונות של האחר – אבל אף על פי כן, זהו צעד גדול קדימה. מחר הם כבר לא יחושו שעליהם לשאת זה את זה, אלא הם יראו את האמת שמאחדת את כל הדתות. הדת לא תהיה יותר גורם מפריד. זהו עידן הרוח הקדושה. עידן זה לא יגיע על ידי הרס פתאומי של הדתות הקיימות. כפי שישו אמר, הוא לא הגיע כדי להרוס. אנשים ישתנו מבפנים, בהדרגה, בדרך היחידה שבה גדילה יכולה להיות חיובית ובונה.

השואל: זה רצון אלוהים שידע מסוים יוכל להינתן לבן אנוש אם הוא עושה מאמץ להשיגו על ידי קשר אישי עם עולם הרוח של אלוהים, על ידי התקשורים האישיים שלו. נשמות בעולם של אלוהים אשר מדברות דרך מדיום יכולות רק להראות את הדרך כיצד להשיג קשר אישי כזה. וזה מה שאני עושה.

שאלה: לגבי הארכת חיים בעזרת המדע, וחיסול מות ילד. אם כל דבר מתוכנן כה יפה, כיצד המדע טוען שיש לו חלק בהארכת החיים?

תשובה: המדע יכול למצוא רק את אשר העולם הרוחני של אלוהים מאפשר לו למצוא. הרשאה זו תלויה בשני גורמים: האחד הוא שהממצאים יתאימו לתוכנית הכללית, בהקשר לכל מישור האדמה בכל זמן נתון. השני הוא שבני האנוש המעורבים, במקרה כזה המדענים, יבצעו את המאמץ הנחוץ. מאמץ הינו תמיד חלק אינטגרלי ומרכיב את הצעד הראשון. אותו דבר נכון לגבי השגת מגע עם העולם האלוהי על ידי היחיד או קבוצה. אם לא מבוצע מאמץ מהצד האנושי, אם העמדה האנושית לא ממלאה את הדרישות הבסיסיות, העולם הרוחני לא יכול למלא את חלקו. באופן דומה, אני יכול לדבר דרך בת אנוש רק עקב המאמץ שלה. לו סירבה לשבת פה, לא הייתי יכול לעשות דבר דרכה. כך הדבר לגבי מדענים או אמנים. עם כל הכישרון של אמן, הוא לא יכול לבצע כלום בעצמו. הוא חייב עוזרים רוחניים שיכולים להגשים רק אם הוא ממלא את הדרישות הנחוצות. כעת, אם המדע מגלה היום כל כך הרבה דברים, זה מפני שזה מתאים לדרגה הנוכחית של ההתפתחות. תמיד חייב להיות זמן שבו רואים מה האנושות עושה עם ממצאים כאלה, האם משתמשים בהם לטוב או למטרות רעות, אנוכיות, הרסניות. במקרה אחרון, תסתיים התקדמות חומרית, כפי שכבר קרה. כך שאם החיים ארוכים יותר, זה מפני שזה מתאים לתמונה הכוללת של ההתפתחות. מאז שהאנושות יותר מתקדמת, אנשים עשויים להשיג יותר במהלך חיים אחד – וזה מתאים לשיפורים טכניים ומדעיים, אשר בתורם יישאו פירות רק אם יקרה שיפור רוחני, לפחות במידה מסוימת. כך שיש להתייחס למדע או למדען ככלי בלבד. וכעת ידידי, אפרוש לי. המשיכו בחיפוש בלבבכם, חפשו את האמת הרוחנית שאתם זקוקים לה בכדי לפתור את הבעיות שלכם ואת חייכם. ככל שתחפשו, כך יותר יינתן לכם. לעולם אינכם לבד אם אתם מחפשים את מלאכי האלוהים הנמצאים תמיד מסביבכם, מחכים לכם. ברכות לכם, ידידיי, לגופיכם, לנפשותיכם, לנשמותיכם. היו בשלום, אלוהים מברך אתכם, היו באלוהים!

נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי