הנתיב בישראל – הנתיב להתמרה

הנתיב בישראל

פעילות הנתיב בישראל החלה בשנת 2001, בעקבות יציאתו לאור של הספר הנתיב להתמרה עצמית מאת אווה פיירקוס בהוצאת מרקם ובתרגומה של סיגל הלפרין. סביב סיגל החלה להתגבש קבוצה של כ- 20 אנשים שהחלו לפסוע בדרך הנתיב באמצעות השתתפות בסדנאות שמוּנחוֹת על ידי מדריכים בכירים בשיטה המגיעים מחו"ל, והשתתפות בקבוצה שנפגשת אחת לשלושה שבועות לצורך לימוד ההרצאות, תרגולן וחיפוש דרכים אישיות ליישום הידע והחוכמה הטמונים בהן. מעגל הפעילים התרחב בעקבות יציאתו לאור של הספר השני של הנתיב יחסים – מהות הקשר האינטימי בשנת 2003 בהוצאת מרקם. בשנת 2006 יצא לאור הספר השלישי הרוע ושברו, גם הוא בהוצאת מרקם.

מתוך הקבוצה התגבש צוות שלקח בהתנדבות על עצמו את תפקיד ניווט והפצת תורת הנתיב בארץ. במסגרת עבודתם עלה לאוויר אתר הנתיב להתמרה, נערכו סדנאות, נוצרו קבוצות עם תלמידים חדשים בהדרכת אנשי הקבוצה שחלקן עדיין מתנהלות ברחבי הארץ, הופעלו סדנאות הכשרה למנחים (Helpers), מפגשי התפתחות לוותיקים נערכו ועדיין נערכים יחד עם פעולות רבות אחרות.

במהלך השנים, התחלפו החברים המתנדבים של הצוות ואך לאחרונה, תוך שתוף נציגים מארגון הנתיב (Pathwork) העולמי ובהסכמה מלאה של האנשים, התנדבה קבוצת חברים אחרת להחליף את קודמיה, ושמה לה למטרה לחדש את פעילות הנתיב בישראל בהיקפים רחבים יותר ולהקים קבוצות נוספות ולהרחיב את הפעילות. אתר זה, הינו הסנונית הראשונה של המהלך החדש.

המעוניינים מוזמנים לפנות אל הצוות באמצעות פנייה מקוונת או אל רכזי ומנהלי קבוצות באופן ישיר או בשליחת הודעה מתוך האתר.